torsdag, november 15, 2007

Vox Bellman mot Verkligheten

I dagens LT kan man läsa en artikel där Michael Bellman från Vox Humana förvränger verkligheten. Till att börja med verkar han hävda att min käre far, som nu initierar ett ungdomsdemokratiarbete, har snott idén från Vox. Det är en fullständig osanning. Bellmans förslag gick ut på att elever skulle få sitta med på Nämnden för Barn, Utbildning och Fritids möten - något som inte bara skulle vara verkningslöst då de inte skulle ha beslutanderätt, och dessutom är det inte möjligt att bara bjuda in vissa grupper i samhället. Lösningen gällande nämndeinsyn är naturligtvis den som pappa föreslog långt innan Bellman ens började prata om ungdomsdemokrati - nämligen för allmänheten öppna nämnder.

Bellman kritiserar också att det bara är nämndsledamöter med i arbetsgruppen, vilket bara visar att han inte förstått vad förslaget går ut på. Arbetsgruppen är nämligen tre politiker som ska vara, vad ska man säga, extra tillgängliga för elever och jobba från nämndens sida med elever i ungdomsdemokratifrågor.
Min förhoppning och tro är att den här satsningen bland annat kommer att uppmärksamma alla kommunmedborgares rätt att skriva medborgarförslag, något som skulle öka ungdomars inflytande på ett reellt plan, istället för att, som Bellman verkar vilja, upprätta en skendemokrati. Något som jag för övrigt uttalade mig om när hans förslag lades och jag satt som elevrådssekreterare i Härjedalens Gymnasium.

Sen vill jag också passa på att uppmärksamma att cuf.se fått en ny, fräsch och skitsnygg layout samt att Johan Pettersson skriver klokt om riktig solidaritet.

Inga kommentarer: