måndag, september 29, 2014

Därför kommer obligatorisk gymnasieskola inte funka

Igår kom nyheten om vad den tillträdande regeringen är överens om: skolan. Höjda lärarlöner, mindre klasser och så obligatorisk gymnasieskola.

Man behöver inte vara ett geni för att räkna ut att det kommer fungera sådär. Högre lärarlöner för alla lärare lär inte vara mirakelkuren mot oförmågan att anpassa undervisningen efter individer och mindre klasser när vi redan har för få duktiga lärare är helt enkelt inte en bra idé.

Obligatorisk gymnasieskola är dessutom.. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är fel på så många plan.

För det första, för många börjar problemen i skolan inte på gymnasiet, utan redan i grundskolan. Om man tror att någon som inte gick i nian trots att det var obligatoriskt ska gå hela gymnasieutbildningen för att de två första åren är obligatoriska så har man något allvarligt fel på sin slutledningsförmåga.

För det andra, det går bara att göra skolan obligatorisk upp till 18 års ålder, eftersom människor sedan blir myndiga och har rätt att bestämma över sina egna liv. Så även om man tror att unga kommer att dyka upp på gymnasiet fram till sin artonårsdag så finns det inget som säger att de kommer fortsätta när obligatoriet försvinner. Snarare är risken överhängande att man hänger kvar så länge man måste utan att egentligen lära sig särskilt mycket för att sedan hoppa av - alltså får vi ganska exakt samma problematik som idag, nämligen att unga inte går klart gymnasiet och därför får det svårare på arbetsmarknaden.

För det tredje är det väldigt oklart hur det ska fungera ihop med att elever söker till gymnasiet och får platser baserat på betyg. Det går sådär ihop med att göra det obligatoriskt. Visst kan det vara så att det går att trycka in alla obehöriga på introduktionsprogrammen, absolut, men där får man trots allt behörighet till gymnasiet och inte en hel gymnasieutbildning och så är man kvar på ruta ett igen. (Alternativt betraktar man obligatoriskt gymnasium som ett sätt att garantera att alla klarar grundskolan genom att eleverna får två år extra att läsa in det som de missat - men det vore ju lite speciellt...)

Problemet med den svenska skolan är många. Vi har haft en undermålig lärarutbildning alldeles för länge, det saknas ett verkligt elevperspektiv och förmågan att anpassa undervisningen till var och en och inte bara den som utgör något typ av medelvärde i klassrummet, det är bristande studiero och personligen är jag rädd att många inte heller riktigt får med sig hur viktigt det faktiskt är med en utbildning, hur viktigt det är att försöka, hur viktigt det är att lära sig saker. Förutom förslaget om fler speciallärare har jag svårt att de hur de här idéerna faktiskt ska lösa ett enda dugg.