onsdag, februari 29, 2012

Riksdagsledamöterna måste rösta nej till DLD!

Riksdagsgruppen beslutade nu att låta Johan Linander godkänna det lagförslag som via Justitieutskottet kommer läggas fram för riksdagen om datalagringsdirektivets implementerande i Sverige.

Det är en besvikelse för mig, men jag kan bara säga som jag säger på vår hemsida: Det är inte acceptabelt att man kränker mänskliga rättigheter bara för att det är ett krav från EU. Varje enskild ledamot han ett ansvar att respektera den grundlagsfästa rätten till personlig integritet och Europakonventionens skydd för privatlivet. Framförallt inte när vi har ett stämmobeslut som tydligt säger att vi ska fördröja implementeringen!

This ain't over 'til the fat lady sings. Och det gör hon, enligt mina uppgifter, den 21 mars.

måndag, februari 27, 2012

Ohållbar ungdomsarbetslöshet

Förra veckan skrev jag tillsammans med de andra förbundsordförandena i Alliansen på Brännpunkt att regeringen måste börja göra något åt ungdomsarbetslösheten. Man har faktiskt fegat ur alldeles för länge.

LO-tidningens intervjuer från i fredags visar att kritiken är ening: Något måste göras. Men lösningarna ser förstås olika ut. SSU:s Gabriel Wikström påstår exempelvis att de halverade arbetsgivaravgifterna som regeringen infört inte har haft någon effekt - fastän ungdomsarbetslösheten faktiskt sjönk när det infördes. Sen fick dock fem gånger fler unga än någon annan åldersgrupp sparken när krisen slog till. Vad kan vi lära oss av detta? Jo, självklart spelar kostnaderna för att anställa och lagen om anställningsskydd roll för hur många unga som går utan jobb.

Ung Vänsters Stefan Lindborg efterlyser stimulanser av arbetsmarknaden. Det blir ju lite fnissigt, ärligt talat. För, vad är orsaken till att vi sitter i skiten? Uhm.. Jo, överdrivet spenderande och lånande som stater ägnat sig åt. Vad är Ung Vänsters lösning? Överdrivet spenderande och lånande från statens sida!

Som jag i Sundsvalls tidning försöker påpeka idag: Ungdomsarbetslösheten är inte ett problem som kommer sig av att vi har en finanskris. Det är ett strukturellt problem som kommer sig av hur vår arbetsmarknad är uppbyggd. Det betyder att vi, för att lösa problemet, måste ta oss an strukturerna. Det är bannemej inte hållbart att vi har Europas högsta arbetslöshet bland unga i förhållande till övriga befolkningen. Moderaternas arbetsmarknadsminister Hillevi Engström får faktiskt lov att ta lite initiativ. Nu.

onsdag, februari 15, 2012

Praktiskt idéprogramsarbete

Centerpartiet har som bekant valt en öppen idéprogramsprocess. Ett risktagande, visst, men när jag läser igenom det idag, 15 dagar efter släppet, verkar de värsta trollen och barnsjukdomarna ha försvunnit.

Det finns ändå all anledning, inte minst för ungdomsförbundet, att delta. Det finns de som redan varit flitiga - Eric Luth, exempelvis - men det vore förstås bra om det blev fler. Själv har jag avvaktat lite, men nu är det faktiskt dags för match.

Det jag tycker är absolut viktigast med ett idéprogram är att det just är ett idéprogram, och inte ett dokument som ska lämna tio konkreta förslag på hur elmarknaden ska se ut i framtiden. Här ska inte sakpolitiken finnas - här finns bara plats för våra grundläggande principer om hur samhället ska byggas.

Här är huvuddragen i mina ändringar under de två första rubrikerna:

Människan

Tanken om alla människors lika rätt och värde som utgångspunkten för idéprogrammet är väldigt bra. Min högst personliga åsikt är att det här avsnittet ska vara ett "huvudavsnitt" och egentligen bara grundläggande beröra vilka våra värderingar är. Viktigast är individen och dennes frihet, samhällets trygghet och världens hållbarhet.

När jag har redigerat texten ser den ut så här:


Alla människors lika rätt och värde är grundläggande för Centerpartiets politik. Människovärdet är okränkbart, och varje människa har
ett egenvärde. Vi anser att varje människa skall ha makten att forma sitt liv fritt och självständigt. Med den makten följer ansvar - nämligen att utifrån sin förmåga ta ansvar över sitt liv, sina medmänniskor och den miljö man lever i. Varje människas fri- och rättigheter begränsas endast av andra människors fri- och rättigheter.

Individen är den centrala beståndsdelen i ett samhälle. Centerrörelsens präglas av tanken att människors frihet spelar en avgörande roll för graden av gemensam välfärd. Det är människor, inte myndigheter, som skapar tillväxt och välstånd. När människan är fri kan den också frigöra sin skaparkraft, och det tjänar hela samhället på.

Samtidigt är en av statens grundläggande funktioner att hjälpa de människor som av olika anledningar inte kan ta hand om sig själva. Centerpartiet vill se ett generellt grundtrygghetssystem, som fungerar som ett golv för alla människor i samhället.

Vi har också ett ansvar att förvalta vår värld åt kommande generationer. Det innebär att vi skall bruka det som kan brukas och skydda det som måste skyddas. Att förvalta innebär att det vi lämnar över inte får var mindre värt än det vi tog emot.

Staten och det offentliga samhället

Här tycker jag att det behövs en grundläggande text om statens roll i samhället, så jag slängde ihop en. Den ser ut så här:

Staten finns till för att garantera människors lika rätt och värde, och skapa en grundläggande trygghet i samhället. Den ska vara demokratisk, decentraliserad och innehålla ett skydd för mänskliga rättigheter.

Centerpartiet vet att staten inte är den enda samhällsgemenskapen, men att det är den som politiken styr över. Staten är också den enda enheten i samhället som får utöva tvång och våld mot andra. Därför är det extra viktigt att den makt som staten utövar är proportionelig och står under ständig kontroll. Här kommer demokratin in som medborgarnas viktigaste verktyg.

Demokratin måste också byggas underifrån, och makten ska finnas så nära människor som möjligt. Det kräver en stark konstitution som garanterar individens rättigheter så väl som lokala och regionala beslutande församlingars självstyre.

Det är också viktigt att staten behandlar alla sina medborgare lika. Därför ser Centerpartiet vikten av att ta fram ett grundtrygghetssystem som omfattar alla, och som inte upprätthåller några inkomstskillnader i samhället.

Staten ska också präglas av öppenhet och transparens. Det gäller både i fråga om de beslut den fattar, men också i fråga om de människor som kommer hit och söker sig en framtid. Det finns inget egenvärde i stängda gränser - tvärt om! Alla ska vara välkomna hit. Staten ska heller inte lägga hinder i vägen för handel över gränser. Målet måste vara en värld där den fria rörligheten omfattar allt och alla.


Imorgon eller ikväll (beror lite på när jag hinner...) tar jag och tittar på de tre kvarvarande rubrikerna - frihet, trygghet och miljö.

Ni tar väl tag i det här ni också?

onsdag, februari 01, 2012

C bygger framtiden

Att Centerpartiet har problem är ingen nyhet. Som ungdomsförbundsordförande vill man så klart att ens moderparti ska få största möjliga genomslag, och därför känns det bra att idag se det ta steg mot detta.

På DN Debatt presenteras processen för att ta fram ett nytt idéprogram av idéprogramsgruppens ordförande, Per Ankersjö. Vi kommer att jobba med en wiki-lösning, där alla faktiskt får vara med och bidra. Det känns skitkul.

Det klagas nämligen ofta på att partier är otidsenliga, att de inte tar tillvara på människors åsikter och att de rent allmänt är tråkiga att engagera sig i. Jag brukar på det svara att det inte kommer förändras förrän folk som tycker så går med och faktiskt driver igenom en förändring - men jag kanske har haft fel. Kanske finns det faktiskt ett parti som öppnar upp ändå.


Jag är idag förbannat stolt över att det är just Centerpartiets ungdomsförbund som jag leder. Man tar en risk, men jag tror faktiskt att det här med öppenhet är något vi kommer att vinna på i längden.

---

Fler bloggare: Emil Källström, Fredrick Federley, Christian Ottosson och Mattias Larsson.