fredag, augusti 29, 2008

Centerns FRA-hearing

Idag har jag besökt centerpartiets öppna hearing om FRA-lagen. Tre mycket viktiga paneler fick klargöra sin syn på saken. Under rubriken Utrikes- och säkerhetspolitik talade Håkan Jevrell, statssekreterare på Försvarsdepartementet, Anders Eriksson, ordförande för Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden samt f.d. chef för SÄPO och Magnus Norell, terrorforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
Jevrell hävdade bestämt att FRA måste få tillgång till all kabeltrafik för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Han klargjorde också att han inte alls förstått att kritiken går ut på att staten bereds tillgång till trafiken - inte att en fysisk person på FRA läser enskilda mail. Inte heller verkade han inse att oreglerad signalspaning är förbjuden - vilket är en smula oroande då det rör sig om en tjänsteman på den nivån.
Anders Eriksson vidhöll att signalspaning i den omfattning den redan sker är effektiv. Han ansåg inte att lagen i tillräcklig grad tillgodoser kravet på rättssäkerhet och respekt för den personliga integriteten.
Magnus Norell förklarade att lagen inte kommer att fungera i praktiken. Han sade också att FRA redan spanar i kabel - och att denna verksamhet inte är oreglerad (men påtalade samtidigt att den juridiska biten inte riktigt var hans grej).
En mycket viktig fråga som ställdes av panelen var om det finns någon undersökning som tyder på att den typ av spaning som FRA-lagen innebär verkligen var effektiv och fungerande. Håkan Jevrell tyckte att bara det faktum att många länder sysslar med signalspaning tyder på att det finns ett behov av det - men någon mer djupgående empirisk analys av vilken nytta lagen skulle medföra har tydligen inte företagits. Han gav också, i min mening, ett otydligt och svävande svar på Sanna Raymans fråga om det verkligen är tillgången till all trafik som är avgörande för FRA:s verksamhet.
Magnus Norell påpekade också att om en verksamhet vet vad man letar efter så behövs inte masscanningen av medborgarnas digitala kommunikation. Håkan Jevrell replikerade med att man vet vad man letar efter och förklarade att ett mail inte blir scannat för att det innehåller ett visst ord - inte något nytt, precis, och fullständigt irrelevant - något som stärker min misstanke om att man på högre ort inte alls förstår vad kritiken går ut på.

En ny panel tog vid under rubriken Integritet och juridik. Clarence Crafoord, chefsjurist för Centrum för Rättvisa, Mårten Schultz, docent och jur.dr., och Anna Serner, VD för tidningsutgivarna, äntrade scenen. Crafoord började med att snabbt belysa den anmälan som Centrum för Rättvisa gjort till Europadomstolen. Han påpekade också att det måste vara något uppenbart fel med lagen då det fortfarande finns så många missuppfattningar kring den. Mycket tryck låg på att den som felaktigt blivit närmare granskad inte har någon chans till upprättelse. Centerns förslag om att endast tillåta avlyssning av transittrafik bedömde han som intressant ur proportionalitetssynpunkt, men han påpekade samtidigt att Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna gäller alla, inte bara svenska medborgare.
Mårten Schultz började med att beskriva en rättskultur där den personliga integriteten fått stå tillbaka under en lång tid. Han kom också med påpekandet att integritetsaspekten måste tas i beaktning i varje enskilt fall av spaning, eftersom rättigheter är individers och inte kollektivistiska.
Anna Serner menade att en efterhandsradering är verkningslös om fysisk personal läst ett meddelande som ska vara skyddat av meddelarfriheten, och att FRA-lagen därmed raderar ut möjligheten för media att granska statsmakten. Hon återgav också vad Justitiekanslern sagt om lagen; man begriper inte riktigt...
Panelen påpekade i endräkt att integritetsintrånget sker vid samverkanspunkterna, alltså när staten bereder sig tillgång till trafiken - varesig detta är automatiserat eller sköts av en fysisk person. Sanna Rayman undrade om brottsmisstanke var en framkomlig väg för att rätta till lagen. Crafoord påpekade att det i sådant fall skulle vara polisiär verksamhet vi talade om. På frågan om någon signalspaning alls är möjlig om EKMR gäller alla påtalade han att det måste göras en proportionalitetsbedömning i förhållande till syftet med spaningen.
Crafoord förklarade också att preciseringarna troligen kommer att behöva lagstiftas (och alltså inte skrivad in i en förordning) för att Europadomstolen ska godkänna dem.

Slutligen var det dags för rubriken Teknik, där Håkan Kvarnström, koncernchef för TeliaSonera, Jan Nilsson, grundare av Bredbandsbolaget och Mats Nordqvist, chef för access och dataflödet för FRA, satt i panelen. Nordqvist förklarade att FRA inte sysslar med massavlyssning och att de heller inte ska göra det när den nya lagstiftningen träder i kraft, och visade också han att man inte uppfattat den grundläggande kritiken. Håkan Kvarnström och Jan Nilsson fick ägna den mesta av sin tid åt att påpeka att transittrafiken endast enkelt kan separeras ut vad det gäller IP-trafik, och att alla annan trafik, exempelvis telefonsamtal, är betydligt svårare att sortera. Vidare pekade de båda på hur extremt dyr lagen kommer att bli - antingen för nätbolagen, eller för skattebetalarna.
Sanna Rayman ställde en mycket intressant fråga till Mats Nordqvist; byter FRA till sig sådan trafik som den inte får spana på enligt svensk lag? Svaret: FRA skulle aldrig göra något olagligt. Uppenbarligen bortsett från att spana i kabel, då.

Jag var tyvärr tvungen att avvika innan publiken fick börja ställa frågor, men Mark Klamberg redogör för att de visst ändå inte svarade på de riktigt heta frågorna. (Det kan jag inte påstå att förespråkarna gjorde över huvud taget, genom hela hearinget.)

Slutligen vill jag dock säga att jag saknade en panel. Politikerpanelen. Människor som tagit beslutet och som arbetat för det, människor som är ansvariga för att vi sitter med den här skiten i knät. Visst är det viktigt att reda ut begreppen, men viktigare ändå är att ställa de människor som gett oss lagen till svars för sitt misstag.

Fler som skriver om hearinget (och var där) är Magnus Andersson (1 och 2), Per Ankersjö (som livebloggat, så jag tänker inte ens försöka länka till varje enskilt inlägg), Johan, mr. Peace, Love and Capitalism och Leo Pierini.
HAX, Rick Falkvinge och Emma på Opassande är några av dem som reagerar på erkännandet om att FRA redan spanar i kabel.

onsdag, augusti 27, 2008

Definitionsproblem, Greider?

Dagens DN Kultur innehåller en kommentar av Göran Greider. Han är upprörd över att arbetarklassen anklagas för att vara mest rasistisk. (Huruvida den faktiskt är det har jag ingen aning om.) Enligt honom kan det knappast "vara den arbetslöse, medelålders svennen - i vilken småstad han än uppenbarar sig - som är den ansvarige" för att arbetslösheten är högre bland invandrare. Nej, det är "direktörer, personal­chefer och företagare". Arbetsmarknadslagar har uppenbarligen inte alls med det hela att göra. Inte heller det faktum att många invandrare omedelbart sätts i en bidragskarusell som är svår att ta sig ur tas det någon hänsyn till - nej, för dessa faktorer är ju socialdemokratisk politik! Att en allt för reglerad arbetsmarknad leder till att företagare är försiktigare med anställningar, och att det nog faktiskt anses vara en större risk att anställa någon som nyligen kommit till landet, ignoreras texten igenom.

Arbetsmarknadslagar, förresten. Greider tycker det är underligt att det kommer "anklagelser för rasism mot Byggnads när detta fack försvarar den antirasistiska tanken att kollektivavtal bör gälla även utländsk arbetskraft."
Här blandar man visst ihop kollektivism och antirasism. Och dessutom fått för sig att "Go home!" betyder "Välkommen, vi vill ge dig högre lön".

tisdag, augusti 26, 2008

En loska i ansiktet

När jag hösten 2005 beslutade mig för att på allvar engagera mig politiskt hade jag inte den ringaste aning om vad politiken skulle komma att faktiskt betyda för mig.

Jag skulle ljuga om jag påstod att jag alltid varit liberal. Konservatismen hade jag nöjet att göra upp med som rätt liten, och den bestod i att jag motsatte mig varje fysisk förändring mamma och pappa försökte få till stånd på gården - bygga om gårdsplanen, ta bort sandlådan, flytta rosenbuskarna, ja, det mesta. Jag växte ifrån det, tack och lov. Perioden därefter kan nog i det närmaste beskrivas som socialliberal med riktning uppåt längs det sluttande planet. Jag erkänner, jag har tyckt att tvångsrehabilitering är en bra idé. Det är vad sosse-Sverige gör med en.

Sedan jag blivit liberal på riktigt har dock ideoligin fäst sig allt starkare någonstans innuti mig, och den har kommit att betyda allt mer. Att liberalisera har blivit något viktigt, något man brinner för, friheten som förtecken har blivit en del av en på ett sätt jag aldrig kunnat förutspå.

Kanske är det därför FRA-debatten så fullständigt sugit musten ur en. Lex Orwell är ett sådant enormt steg i fel riktning att man inte kan väga upp det med något annat. Det går inte att säga "Ja, den är dålig, men..." - hela processen känns som en spottloska i ansiktet. FRA-lagen är helt enkelt oacceptabel.

Centerpartiets senaste förslag, då. Jag har hört om det. Jag tror jag vet vad det går ut på. Jag har medvetet undvikit att skriva om det.
Visst, det är en väsentlig skillnad. Jag tror att jag skulle kunna leva med det, ungefär på samma sätt som det går att leva utan ben och armar, men inte utan lever, lungor och hjärta.
Men det gör mig så misstänksam, det får mig att börja undra vem som tjänar vad på den här uppgörelsen med partiet. Därför tänker jag gå på den öppna hearing centerpartiet annordnar nu på fredag. Det är dags att ifrågasätta - och framförallt förklara att bra, det är det inte förrän man förordar en upprivning av lagen. FRA ska möjligen syssla med signalspaning, men inte på några villkor kabelspaning - avhuggna ben eller ej.

Sen vill jag pusha för lite ljus i mörkret också. Adam har på ett fantastiskt sätt skrivit en ny text till Ebba Gröns gamla klassiker 800 grader. Nu är det 800 miljarder - i skattesänkningar. Läs den och nynna lite för er själva. Den är tamejfan briljant!

måndag, augusti 18, 2008

Tycker vem?

Ulf Adelsohn skriver idag på Expressens sidan 4 att SJ har gjort en uppryckning de senaste fem åren. Det är tydligt vad som har förbättrats; "nu gör vi rejäla vinster och uppfyller statens krav på 30 procent soliditet och 10 procent avkastning efter skatt på eget kapital".

Kom igen! Den enda anledningen till att Satans Järnvägar gör vinst är att de har en monopolställning. Hade det inte varit så att hade man inte behövt bekymra sig om vad staten tyckte, man hade haft fullt upp med de 73,7 % av Expressens läsare som tycker att SJ har försämrats. Ett företag som inte har ett state granted monopol hade inte gått med vinst när ett förvisso statistiskt tvivelaktigt underlag av människor till 73,7 % tycker att det går utför. Det har inget att göra med att "fler medier borde ha hjälpt SJ att nå ut med information om att 90 procent av alla biljetter numera ska vara billigare än tidigare" - bara det uttalandet är ju fruktansvärt oroande! Inte nog med att Sverige i princip saknar den normala tredje statsmakten och har ersatt den med media - Adelsohn verkar tro att den ska springa statliga bolags ärenden.

Jag förstår att det för en styrelseordförande är frustrerande att få vad man upplever är oförtjänt kritik. Det råder ingen tvivel om att Banverket, den förra regeringen och, enligt signaturen "prozac" som kommenterat min förra bloggpost, folk som springer längs spåren och river ner kopparledningarna också bör ha sin del av riset. Saken är bara den att de bör få den från SJ.

fredag, augusti 15, 2008

Det här förhållandet saknar kommunikation

Det är ack så glädjande att SJ:s monopol äntligen ska slopas. Något verkar nämligen vara fruktansvärt fel med dessa Satans Järnvägar.

Det rapporteras om ökande antal förseningar och förbannade resenärer. Vad säger SJ:s vd Jan Forsberg?

"
Två tredjedelar av förseningarna beror på saker som vi inte kan kontrollera. Det har varit många banarbeten (min kursivering), och dessutom vägbroar som har vägrat att stänga sig och bränder längs banvallen" (DN)

Det är, med andra ord, så att grabbarna som jobbar på banverket börjar dagen med att lite sporadiskt bestämma var man ska gräva, utan att meddela SJ. De sätter bara ut en varningsskylt sisådär tre kilometer innan själva arbetsplatsen och hoppas att lokföraren håller ögonen på spåret.

Kom igen, banarbeten planeras långt i förväg! Det kan knappast komma som en överraskning för SJ att man underhåller spåren! Menar Forsberg på allvar att man inte får information om var, när och hur länge underhållet pågår - eller är det helt enkelt så att man tror sig kunna köra full speed trots att det jobbas vid spåren? Varför i hela friden anpassas inte tidtabellen till underhållet?

På tal om underhåll, förresten; Sveriges snabbaste tåg, x2000, är visst de som kommer för sent allra oftast. Det har tydligen sin grund i "
tekniska problem med kopplingar, bromssystem och trafikledningssystem". Vill du komma i tid, satsa på häst och vagn.

torsdag, augusti 14, 2008

Inte ens de som har TV borde behöva betala TV-licens

På dagens DN Debatt argumenterar bland andra Christina Jutterström för att TV-licensen ska betalas av alla, för public service är faktiskt "till nytta för alla" - även folk som inte tittar på SVT eller lyssnar på SR tjänar, enligt Jutterström, på att de båda fina gamla bolagen finns kvar.

Att det är ungefär lika logiskt som att kräva att alla svenskar finansierar Volvo verkar inte bekymra artikelförfattarna. Nej nej, för deras "föreslagna system blir i verklig mening teknikneutralt" - och det är ju det viktigaste. På något underligt sätt tror man också att det här med att (framförallt) ungdomar är allt mer negativt inställda till TV-licensen kommer att försvinna.

Över huvud taget är det ett obehagligt debattinlägg. Beakta följande passage:

"De som smiter från avgiften vältrar över en stor del av finansieringen på andra."

Ergo; vi måste alla finansiera allas TV-tittande. Hade fler betalat för att få se trean så hade det blivit billigare för mig, alltså borde de betala, fullständigt obeaktat om de tycker om det eller inte.

För att citera artikelförfattarna: " Dagens finansieringssystem är ruttet." Deras förslag är, om möjligt, ännu sämre. Man förklarar att eftersom skatteverket tar in avgiften för olika trossamfund så faller det sig naturligt att de även administrerar en allmän public service-avgift. Nu är ju visserligen hela "oh thou mighty SVT, how sweet thy news and how humble thy children's program!"-grejen en aning religiös, men det förändrar inte det faktum att skatteverket över huvud taget inte bör driva in något annat än, surprise surprise, skatt.

Man jämför också public service-avgiften med begravningsavgiften. Jag är visserligen inte så insatt i just den, men faktum är att den rör det högst praktiska problemet att folks kroppar inte försvinner efter att de har dött, utan måste ta vägen någonstans.

Nej, låt statlig public service-idén gå i graven istället! Hela konceptet med att ha statlig media känns väldigt facistisk. Tanken att public service "ska vara fria från (...) ekonomisk påverkan" är fullständigt absurd - varför skulle det vara så? Varför är det så kontroversiellt att säga att ja, alla företag, inkluderat mediabolag, måste ha en ekonomi som åtminstone går plus-minus noll om de ska överleva?

I grund och botten tycks det handla om att man är rädd för att endast media som säger vad folk vill se och höra ska överleva. Så blir nog troligen fallet. Men, märk väl, det behöver inte innebära att tidningarna behöver börja trycka lögner; istället verkar efterfrågan på sanningen, även om den är obekväm, vara konstant. Och om folk vill läsa lögner; låt dem göra det! Precis som jag inte tar mig rätten att bestämma vad folk ska tycka rent politiskt så tänker jag inte ta mig någon rätt att bestämma att folk inte får stoppa huvudet i sanden, om de så önskar.

Så, lägg ner det orättvisa projektet statsfinansierad public service, och låt dem som vill (däribland jag) betala för att få titta på Gomorron Sverige. Anledningen till att "Dagens system är på väg att upplösas inifrån" är att SVT och SR inte gör sig förtjänta av pengarna, inte ett moraliskt förfall bland befolkningen.

måndag, augusti 11, 2008

Förbudsivrare är farligare än rasister

Den här nyheten får ju sägas vara rejält obehaglig. Ordföranden i Svenska FN-förbundet, Aleksander Gabelic, vill förbjuda rasistiska organisationer. Killen har dessutom en jur kand enligt informationen på Aftonbladets debattsida.

Det är häpnadsväckande att folk över huvud taget kommer undan med sådana här idiotiska förslag. (I skivnde stund tycker faktiskt 41,3 % av de röstande på Aftonbladets hemsida att det är en bra idé att förbjuda rasistiska organisationer.) Är tron på förbud som en lösning på problem så djupt rotad i det svenska folket, eller är det bara ett tecken på att man inte respekterar de mänskliga rättigheterna?

För vilket intryck man än kan få av det hela, så är det inte en mänsklig rättighet att tvinga andra att göra sig av med fördomar gentemot människor av särskilda hudfärger. Det är däremot en mänsklig rättighet att fritt få tycka som man vill, och att uttrycka dessa åsikter.

Förutom de principiella invändningarna finns det frågor att ställa kring själva utförandet av förbudet. Hur definierar man en rasistisk organisation? Måste de vara öppet rasistiska? Om inte, var gör man gränsdragningen? De flesta tycker att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, men de själva ser sig snarare som patrioter. Godtyckligheten som riskerar att bli en del av systemet borde ge varje jurist kalla kårar.

Vidare så tenderar förbud att föröka sig. Vad ska vi förbjuda härnäst? Kommunistiska sammanslutningar? Ideologin har ju ändå tagit kål på ett par miljoner. Sexualliberala organisationer? Sex är ju som bekant väldigt farligt om det inte idkas av två människor som lever monogamt. Katolska församlingar? Jag menar, tänk på de små pojkarna! Förbudsivern kan dras i princip hur långt som helst, det är som en såpad bowlingbana i nittio graders lutning.

Vill man bekämpa rasism kan man inte börja med att ge den en underdogposition. Den måste tas upp, diskuteras, värderas och krossas av konsekvent argumentation om vi någonsin ska bli av med den. Detsamma gäller varje försök att begränsa de mänskliga rättigheterna.

torsdag, augusti 07, 2008

Tydligen inte

Jodå, Reinfeldt kommer att behöva "lyssna in" debatten framöver. Han måste nämligen ha missat hur argumentet "oreglerat läge" krossats. Ett upprivande av FRA-lagen gör inte att det på något vis är oklart om FRA får lyssna i kabel eller ej - det är förbjudet.

Nåja, det får väl ses med försiktig optimism att han öppnar för ytterligare förändringar. Det är i vart fall ett litet steg i rätt riktning.

Men eftersom Reinfeldt ännu inte tycks ha insett vad integritetskränkningen består i, tycker jag att vi alla hjälps åt att sprida följande bild, framtagen av Stoppa FRA-lagen.nu:


tisdag, augusti 05, 2008

Lär de sig aldrig?

Moderaternas partiledning har tydligen massmailat lite propaganda.
Åter igen visar man med all önskvärd tydlighet att man inte lyssnat alls på kritikerna utan bara upprepar sig. Felen haglar, kritiker avfärdas som okunniga.

Så länge regeringen kastar ur sig felaktigheter kommer vi i bloggosfären att bemöta dem med rättelser. Om de tror att det här är någon sorts uthållighetskamp har de missbedömt sina motståndares envishet enormt.

måndag, augusti 04, 2008

Förlåt mig; Tänk om bin Ladens crew använder internet...

Precis som Markus "Lake" Berglund påpekar i en kommentar på den förra postningen så tolkade jag Björklund fel. Han menade inte att FRA-lagen kommer att användas för att fånga bin Laden, utan för att hålla koll på om Sverige blir utsatt för hot om vi skulle fånga honom.

För det är ju inte alls självklart att det kommer att riktas hot mot oss om vi tar fast snubben. Nej, då tror jag att alla talibaner bara lägger sig ner och dör.

Klart som korvspad att det kommer att riktas hot mot Sverige om vi fångar bin Laden! Det behöver vi inte FRA-lagen för att räkna ut.

Och det kan starkt ifrågasättas om den kommer att hjälpa mot eventuella hot. Som tidigare belysts i debatten är det inte särskilt troligt att dessa anhängare kommunicerar via okrypterad mail när de planerar sina dåd - och gör de det så kommer de definitivt gå att fånga på annat sätt.

Nej, vill björklund skydda oss från talibaner så får han göra en riskbedömning: Är bin Laden på fri fot ett större hot än att fånga honom?

söndag, augusti 03, 2008

Tänk om bin Ladin använder internet...

Jan Björklund må vara, i mina ögon i alla fall, en bra skolpolitiker. Men han ska bannemig hålla sig till det.

Dagens utspel säger väl allt: Svensk massövervakning ska fånga bin Ladin. Ja, och imorgon ska jag snagga mig. Not.

Jag vet inte hur det är med er, men jag har en känsla av att hålan som den skäggige idioten sitter i inte är så där väldigt utrustad med internet. Jag menar, jag kommer inte ihåg att det rapporterades om att Saddam Hussein använde sig av MSN nere i sin brunn - rimligen använder man väl sig av radiovågor? Om man nu kommunicerar alls med yttervärlden, vill säga.

Ja, svensk trupp i Afghanistan är säkert jätteduktiga, men skulle de hitta bin Ladin tack vare FRA-lagens införande? Mailar han mycket, eller?

I övrigt låter han lite som Ola Sundell, den där Björklund. Ingen kan avhålla sig från att stifta lagen i den form den har - sosse eller borgare. Han låter fortfarande inte som om han fattat vad kritiken går ut på. Det är inte ett problem i sig att det finns en målkonflikt mellan integritet och underrättelsetjänst (läs: massavlyssning) - problemet är att integriteten inte värderas högst.

Yttrandefriheten beskärs. Integriteten slaktas. Äganderätt? Bahahahahaha!

Jag bara undrar, vilka demokratiska värden har vi egentligen kvar som ska försvaras med FRA-lagen?

Språkförbistring med grund i ett djupare tankefel

Jag råkade hitta en artikel på DN.se idag som effektivt belyser oförmågan att se den fundamentala skillnaden mellan konservatism och socialism å ena sidan, och liberalism å den andra.

I ingressen står det "en välutbildad, liberal och självgod övre medelklass". Lite längre in i texten kommer dessa omdömen: de "lutar åt vänster" och aspirerar på att vara "socialt progressiva".

Newsflash, DN Kultur, "liberal" i USA är inte detsamma som "liberal" i Europa. Att demokraterna ens kan kalla sig liberala ligger i ett gammalt missförstånd om en höger-vänsterskala.

Det hela är rätt enkelt. Socialism och konservatism är väsensskilda från liberalismen. Man spelar på samma planhalva - man spelar inte ens samma sport. De två förstnämnda hänger sig åt ett spel vi kallar politik. Det sistnämnda åt frihet.

lördag, augusti 02, 2008

Sexköpslagen är en del av problemet

Jag och Per Hagwall lyckades, en sisådär dryg vecka sent, få in vår insändare i ÖstersundsPosten.

"I ÖP 24 juli förespråkar moderatkvinnorna Lise Hjemgaard-Svensson och Magdalena Andersson bland annat en skärpning av sexköpslagen för att motverka trafficking. Om det kan två saker sägas: Trafficking handlar om oerhört mycket mer än sexhandel och sexköpslagen är inte en del av lösningen, den är en del av problemet. Slaveri, misshandel och tvång är redan förbjudet och kan och bör bekämpas inom ramen för tillgänglig brottslagstiftning.
Internationell forskning från så skilda ställen som Chicago, Ecuador och Nya Zeeland visar entydigt att förbud bara förvärrar problemen med prostitution. I Sverige finns ingen ordentlig utredning om resultaten av sexköpslagen, och när en sådan nu äntligen startats har politikerna förbjudit den att komma med "fel" slutsats. Den får uttryckligen inte komma fram till att sexköpslagen är skadlig och bör avskaffas.
Värt att notera i sammanhanget är att det i socialstyrelsens senaste rapport i ämnet, Kännedom om prostitution 2007, framkommer att andelen hallickar tycks ha ökat sedan sexköpslagen trädde i kraft. Det tyder på att även andelen traffickingoffer i sexbranschen har ökat sedan sexköpslagens införande. Man konstaterar också att det inte finns några som helst belägg för att prostitution i sig har minskat.
I sin debattartikel blandar Lise Hjemgaard-Svensson och Magdalena Andersson hela tiden ihop trafficking och prostitution, men den beskrivningen täcker bara en bråkdel av hela sanningen. Om de tror man stoppar trafficking genom köpförbud, varför vill de då inte också straffa människor som betalar för restaurangbesök, betalar för att bygga hus eller skänker pengar till tiggare? Det är nämligen i de sektorerna som tre fjärdedelar av de som utsätts för trafficking i Europa hamnar.
Som göteborgsforskaren Susanne Dodillet visat står lösningen på trafficking att finna i öppna gränser och ekonomisk utveckling i ursprungsländerna. Så länge kvinnor och män inte ser någon framtid i sina hemländer kommer de att söka sig en bättre framtid även om de vet att de riskerar att bli utnyttjade. Till exempel så vet båtflyktingarna mycket väl att det är bokstavligen livsfarligt att resa illegalt över Medelhavet, men de är beredda att riskera det ändå för att fly misären hemma. Trafficking drivs knappast alls av efterfrågan på sexuella tjänster, desto mer av efterfrågan på en chans till ett bättre liv hos de som flyttar från sina hemländer. Ju mer vi tvingar prostitutionen under jorden, desto sämre villkor får dess utövare. Ju högre murar vi bygger, desto större vinster kommer människohandlare och människosmugglare att göra."