lördag, november 03, 2007

Chavaskamangöra?

Chávez verkar få sin grundlagsändring i alla fall. Att han kommer kunna väljas om hur många gånger som helst är inte det som oroar mig mest, det är nog snarare grejerna det kombineras med. Av presidenten definierade nödfall - jo tjena, det är bara om man inte har bevis mot en person som man inte vill väcka åtal, och har man inte bevis så är sannolikheten för att personen brutit mot lagen relativt låg. Och tysta medier, vad fan är det? Inspirerat av Ung Vänsters bitterhet över att inte hamna i tidningen tillräckligt ofta? Klart att folk kommer att rösta igenom skiten, den innehåller ju en nedskärning av arbetstiden. Hur det kommer att funka? Det är väl inte deras problem? Det är ju presidentens förslag och presidentens ansvar. För att citera killen från Venezuela i min korridor: "He [Chávez] is crazy". Jag kunde inte sagt det bättre själv.

Den Liberala Misantropen skriver också om det här.

Inga kommentarer: