tisdag, juli 29, 2008

Förbjud det farliga!

Jag blir lite matt. Ledarsidan i min lokaltidning ÖP har drabbats av hjärnsläpp och vill göra en Schwarzenegger och förbjuda transfetter i hela Jämtlands län.

Snart lär man också förbjuda socker, våldsamma TV-spel, stereotypa generaliseringar samt att göra misstag. Allt sådant är ju nämligen farligt för oss - och förbjuder människor att använda oss av farliga saker så dör de aldrig.

Åh, förlåt mig, men värre exempel på trygghetsnarkomani får man leta efter.

Vill du förresten leva nyttigt? Jag använder endast riktigt smör och vispgrädde när jag lagar mat. Än har jag inte tagit mig över femtiokilossträcket.

måndag, juli 28, 2008

HAX anmäld för yttrandefrihetsbrott - av FRA!

Det här är fullständigt galet. HAX är anmäld för yttrandefrihetsbrott. På vilka grunder? Jag saxar paragrafen ur andra kapitlet i sekretesslagen:

"2 § /Upphör att gälla U:2008-09-01/ Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretessen skall gälla under längre tid. "

I klartext: den sida ur dokumentet som HAX publicerat ska alltså skada landets försvar eller vålla fara för rikets säkerhet. Just det. Namnen på fyra kartlagda svenskar och vilka som var deras kontakter kan utgöras ett hot mot rikets säkerhet om de röjs.

Hur var det med definitionen av "yttre hot" som diskuterades när FRA-debatten var som mest högljudd?

JK hävdar för övrigt att HAX inte alls är anmäld - och att det hur som helst inte vore rätt bord.

Kom igen. Ingvar Åkesson är uppenbarligen olämpling att inneha posten som chef för FRA. Hur lång tid ska det behöva ta innan han får sparken?

fredag, juli 25, 2008

Civilkuragelagen är ännu ett steg närmare 1984

Precis som Rick Falkvinge påpekar borde man kalla den nya civilkuragelagen vid sitt rätta namn; angiverilagen. Jag var dock väldigt trött igår när jag bloggade, det får tjäna som någon sorts ursäkt.

I vilket fall som helst ringde DN idag, och resultatet finns att läsa här. Jag är uppriktigt sagt oroad över den här utvecklingen. Är regeringens mål helt plötsligt 1984 fast på riktigt? De vill själva övervaka oss, och göra det brottsligt att inte övervaka varandra.

En människa har i kommentarerna till min förra bloggning bemödat sig med att argumentera emot. Patrik "BP" Andersson, som han kallar sig, säger att det är "djupt omoraliskt är att inte tala om att friheter och rättigheter också medför plikter och skyldigheter. En sådan sak är att inte låta en annan människa råka illa ut utan att göra vad *du* kan för att hindra det."
Jag är beredd att hålla med till en viss gräns. Naturligtvis kan man hävda att man ha en moralisk skyldighet att hjälpa andra - men steget därifrån till juridisk skyldighet är ungefär lika stort som att utvidga FRA:s spaningsbefogenheter till kabelburen kommunikation.
De skyldigheter som friheter och rättigheter primärt innebär är dock att respektera dem. Staten är sedan till för att åtgärda brott mot dem. Annars har vi anarki.

Sedan tar han upp mina punkter, i en något annorlunda ordning. Eftersom jag inte vill vara oartig, håller jag mig till hans.

3. PBPA:"Det är ytterst få människor som är oförmögna att vare sig be någon sluta eller ringa ett larmsamtal till polisen och göra sig tillgängliga som vittnen. Även detta är ingripanden. Men om vittnen hotas till livet då? tja, i så fall får det väl bli tvång på att riskera livhanken. Något som är oerhört mycket farligare än både gnagare, Bandidos och RAF är när ett helt folk skräms till tystnad, eftersom det då ges fritt spelrum för både statsmakten och den undre världen att göra vad det vill utan att någon säger "stopp"."
Reflektion: Kommer ingripanden verkligen att definieras som att ringa 112 i lagtexten? Vad händer om man har slut på batteri i mobilen? Räcker det verkligen att be någon sluta? Ska människor alltså kunna försäkra sig mot lagens verkan genom att gå runt och säga "låt bli!" hela tiden? Vad är då poängen med den?
Naturligtvis är det farligt att folk skräms till tystnad. Men det är fortfarande statens uppgift att skydda sina medborgare, genom exempelvis vittnesskydd. Oskydliga ska inte offras för att de skyldiga ska kunna straffas.
För övrigt betvivlar jag starkt att någon skulle ingripa eller vittna mot organiserad brottslighet på grund av den här lagen. Kan de skrämmas till tystnad i rättssalarna kan de skrämmas iväg från en brottsplats.

4. PBPA: "Det här problemet finns redan i Brottsbalken, närmare bestämt 24:e kapitlet. Visst har det förekommit tveksamma dommar, men över lag måste jag medge att mina föredommar på det området kommit på skam."
Reflektion: Alltså, det handlar om ansvarsfrihet vid exempelvis nödvärn. Jag erkänner villigt att jag inte läst några domar i ämnet, och visst kan det hända att just denna lag används legitimt, men här är problematiken ändå något annorlunda. Inget tvingar dig (än så länge) att försvara dig när du blir angripen. En civilkuragelag tvingar dig däremot att ingripa.

2. PBPA: "Tja, med tanke på hur det ser ut idag kan det gå åt bägge håll... Skulle du vara mer benägen att vittna om du visste att hjälp kommer om du ropar eller inte?"
Reklektion: Här rör det sig om viljan att vittna, något jag tror kommer att minska. Att en lag existerar är inte någon garant för att den kommer att föjlas - hade den varit det hade vi inte behövt några vittnen, eftersom inga brott begåtts. Och frågan är fortfarande, skulle någon bli mer benägen att vittna om hon/han visste att det innebar böter?

1. PBPA: "Svåraste frågan faktiskt. Återigen torde prejudikaten för BrB 24 vara det som ligger närmast till hands."
Reflektion; Det som diskuteras är bevittnandet av något man inte insett är en brottslig handling. Ingriper man inte, ska det vara brottsligt? Precis som punkt fyra så handlar det om en laglig skyldighet att ingripa. BrB 24 är snarare... tvärt om.

Brasklappen handlar om att man måste studera det slutgiltiga förslaget för att avgöra om denna lag är bra eller inte. Jag hävdar bestämt motsatsen. En lag som på något vis tvingar människor till något annat än att respektera de grundläggande fri- och rättigheterna (alltså inte några s.k. "sociala rättigheter" då dessa står i motsats till de förstnämnda) är per definition dålig. En lag som denna, som tvingar vanligt folk att bli oavlönade poliser och angivare, är idiotisk.

För det känns obehagligt mycket 1984. Alla blir angivare. Alla blir poliser. För samma resonemang som kunde appliceras på FRA-frågan kan i allra högsta grad appliceras här: Vem bestämmer vad som är brottsligt? En sådan här lag sätter vapnen i händerna på folk som vill inskränka våra fri- och rättigheter.

torsdag, juli 24, 2008

Panik!

Jag hopppas verkligen, verkligen att det här är någon typ av tidningsanka. Inte kan väl regeringen vilja införa en civilkuragelag?! På allvar?!

Ja, jag vet, de införde Lex Orwell, men någon jävla måtta får det väl ändå vara? Finns det inga jurister på regeringskansliet?

Jag menar, om man bortser från det faktum att det är djupt omoraliskt att tvinga människor att göra något annat än att inte skada varandra, så är de praktiska problemen enorma. För vad innebär egentligen en civilkuragelag?
Den tar antagligen sin början i att man är tvingad att ingripa om man ser ett brott. Av det föjler en rad frågor.

1. Ska detta gälla rent objektivt, vilket innebär att om du ser något som de facto är ett brott, men inte själv inser det och därför inte ingriper, är att betrakta som brottslig? Om inte, kommer lagen att ha en reell betydelse som innebär något annat än att vi inte längre kommer att se några vittnen i svenska rättssalar (se punkt 2)?

2. Hur tror man att detta kommer att påverka vittnesviljan? Att vittna när man inte ingripit är ju knappast något människor kommer att göra - tvärt om kommer troligen många att undvika att vittna, för att därför inte knytas till händelsen.

3. Ska man behöva ingripa med fara för sitt eget liv? Hur görs i sådant fall den juridiska bedömningen?

4. Vad händer med rättssäkerheten? Någon kan ju tro sig se ett brott och därför ingripa, vilket leder till att denne någon istället utför brottsliga handlingar. Vem ges rätt? Hur ofta kommer "jag trodde det var något brottsligt på gång" att användas som ursäkt för eget brottsligt handlande? Varför ska outbildade svenssons över huvud taget överta polisens roll?

Kom igen, regeringskansliet, ni kan inte skapa en lag som kringgår alla dessa hinder. Låt det här förslaget lämna skrivbordet för papperskorgen.

onsdag, juli 23, 2008

Ohederlig debatt

Eftersom många redan sågat (förlåt, omskrivit ska man väl säga) dagens utspel som Ingvar Åkesson står bakom tänker jag inte kommentera det. Jag blir bara uppgiven av det hela just nu.

Istället tänkte jag sätta tänderna i dagens DN Debatt. Där efterlyser en psykolog, en själavårdspastor, en barn- och ungdomsläkare och en (som bara är) kristdemokrat en politik mot skilsmässor för - håll i er nu - barnens skull. De mår nämligen bara bra av att föräldrarna skiljer sig när dessa befinner sig i en öppen konflikt.

Tittar man lite noggrannare på vad som egentligen är dåligt för barnen så är det att bli övergivna av föräldrarna - vanligen verkar skilsmässobarn tappa kontakten med sina fäder. Problemet är alltså inte skilsmässorna i sig, utan kanske snarare att föräldrarna inte har delad vårdnad om barnen.

Detta faktum verkar dock inte stå i vägen för artikelförfattarna. De vill istället att folkhälsoministern ska arbeta för att folk ska skilja sig mindre - även om de inte är lyckliga tillsammans. För vad är viktigare än att människor lever enligt kristen tradition?

Jag skulle vilja se en undersökning som visade hur barn reagerar när de får reda på att föräldrarna bara håller ihop för barnens skull. Med tanke på att man som barn lätt får skuldkänslor över allt från ekonomin till döda krukväxter, vad känner en unge som får veta att föräldrarna varit olyckliga, eller i vart fall inte lyckliga, för att försöka hålla barnet lyckligt?

tisdag, juli 22, 2008

Förhoppningsvis också i riksdagen

Idag presenteras borgerligt nej till FRA-lagenDN Debatt. Kalla mig naiv, men det gör mig lite hoppfull.

Jag tror nämligen inte att alliansregeringen kan vara omgivna av så fruktansvärt dåliga rådgivare och strateger att de låter dem fortsätta som de börjat. De måste börja lyssna istället för att avlyssna - den hårda linjen håller inte. Nog för att jag är anti-pragmatiker, men jag har åtminstone bra principer.

Hela situationen känns faktiskt väldigt olustig. Jag hade hoppats på en regering som ville ha makten för att göra rätt (eller åtminstone en som gör rätt för att få makten) - inte ha makten för maktens skull. En sådan regering är nämligen farlig för medborgarna.

För att nå upp till något av de två första, och mer önskvärda, alternativen måste regeringen riva upp FRA-lagen. Kanske lever man fortfarande i villfarelsen att det skulle innebära ett nederlag attt vika sig. Jag hoppas det - alternativen är sämre.

Skulle regeringen inte inse att det är det enda raka måste riksdagsledamöterna ta sitt ansvar. Regeringen ansvarar inför riksdagen - och riksdagen måste kunna avkräva den ansvar.

måndag, juli 21, 2008

Utmaning. Jaja.

Jag har tidigare förklarat att jag inte riktigt uppskattar det här med bloggutmaningar, men vafan, eftersom det är Ol' Dirty $venne som han numera kallas, så gör jag ett undantag.

Regler:

* Posta reglerna först.
* Svara på alla frågor.
* Skicka vidare utmaningen till sex andra bloggare.
* När du postat dina svar, berätta för den som utmanade dig.

Fem saker som finns på din Att-göra-lista idag
* Gå till utgrävningen som pågår här hemma. Vore coolt att vara med om de hittar en grav.
* Ge mig ut på en ridtur med den älskade lille pållen.
* Undersöka var dagens DN tagit vägen.
* Hitta något intressantare att blogga om, alternativt börja skissa på två lite längre blogginlägg jag haft in mind rätt länge.
* Lägga mig svinigt tidigt, eftersom jag börjar sju imorgon och måste hinna med en apoteksstädning innan dess.

Vad gjorde du för tio år sedan?

Nu ska vi se. Jag var nio. Drömde antagligen om att vara sexton och journalist. Umgicks med Sara, min kusin, och Sandra och Marie, mina vänner från Borlänge. Hässjade hö. Läste tonvis med hästböcker. Mamma påstår att vi kanske var till Danmark då, vilket innebär att jag också engagerade mig djupt i strandade krabbor och vad som troligen var ett avloppsrör. Åt godiset Maoam för första gången. Eh, ja, något sådant.

Ställen du bott på?

Flon. Det är hemma på riktigt; strax söder om Bruksvallarna, nere vid Ljusnan, precis där ån slingrar sig som bäst, bland mygg, skotrar och får, med fjället inpå knuten, den vackraste dalgången i världen.
Sveg. Tre år, alltså under gymnasietiden. Minus helger och lov. Inte alldeles förjävligt.
Uppsala. Nuvarande. Universitetsstudier, ett korridorsrum och ett äckligt kök. Underbar cykel och fantastiskt tidig grönska. (Ja, jag är väl lite för van vid snöfall i juni...)

Fem saker du skulle göra om du var biljonär?


1. Betala för att få människan som först satte frågetecknet i slutet på den där meningen att gå på språkkurs.
2. Göra om LotR-filmerna och själv spela Éowyn (Éomunds daughter. You stand between me and my Lord and Kin! Begone if you be not deathless, for living or dark undead, I will smite you, if you touch him!)
3. Köpa dalgången. Jaja, jag vill bara ha den som försäkring, utifall man blir tvungen att göra en Midas Mulligan.
4. Renovera klart huset åt mamma och pappa.
5. Skaffa ett privat litet flygplan, och tillstånd att flyga det.

Sådär. I enlighet med mina aversioner och tvärt emot reglerna (oh, so sue me!) vägrar jag dock att vidarebefodra utmaningen. Förhoppningsvis återkommer jag med något mer substantiellt senare.

söndag, juli 20, 2008

Vad är en kamphund, Torkild Strandberg?

På dagens Sidan 4 i Expressen skriver en folkpartist vid namn Torkild Strandberg att kamphundar bör förbjudas. Jag kan inte låta bli att tycka att det är en mindre strålande idé.

Som något av en fårägare måste jag ju bara börja med att kommentera det som står i första stycket, om två kamphundar som släpptes lösa och angrep några frigående får i en slottspark i Landskrona.
Herr Strandberg är rent ut sagt rejält bakom flötet om han tror att får bara blir angripna av kamphundar.
Vi har våra får uppe på sommarbete i Ramundberget, och det är inte sällan några idioter verkar tänka att hej, allemansrätten, vi går genom den här hagen med en okopplad hund, vilket leder till att fåren blir enormt stressade och dessutom ofta dödade av mattes lilla sötnos eller husses snälla vovve. Det har faktiskt aldrig varit just en kamphund som tagit får för oss. Jaktinstinkt finns bland den absoluta majoriteten av hundar.

Vidare uppstår definitionsproblem när man pratar om kamphundar. Ja, det finns raser som, om de blir triggade och tränade, bättre än andra raser lämpar sig för hundkamper. Om de däremot får en helt vanlig uppfostran (för alla hundar behöver uppfostran) blir de helt vanliga hundar. Vi kan ta min pojkväns systers pitbull, exempelvis. Hon är bland de mjäkigaste hundarna jag träffat. Hon är definitivt inte någon kamphund, trots sin ras.
Men det är klart, precis som det är löjligt att berätta om en aggressiv Golden Retriever, är det säkert löjligt att berätta om Dottie.

Strandberg gör en jämförelse med stiletter. De är tydligen förbjudna i Sverige, eftersom de oftare än andra knivar har som syfte att användas för att skada människor. Kamphundar (fortfarande i odefinierad form) används tydligen oftare än andra hundar för att skada människor. Det är heller "ingen rättighet att äga skarpa skjutvapen" Alla ser kopplingen, eller hur?
Problemet är ju att hundar är levande ting, och därför inte kan sägas ha lika begränsade användningsområden som stiletter. Hundar blir alltid vad man gör dem till - en kniv är per definition vass. En hundägare som inte inser att han som ägare har ett avgörande inflytande över hur hunden beter sig - hur blev den här mannen kommunstyrelsens ordförande i Landskrona? Kamphundar föds inte, de skapas. Och de skapas genom djurplågeri. Det är redan förbjudet i lag.

lördag, juli 19, 2008

Åkesson skjuter så mycket bredvid målet att han tycks spela en helt annan sport

FRA:s chef Ingvar Åkesson skriver idag på Brännpunkt att FRA är nödvändigt. Naturligtvis är det nödvändigt. Chefen för stängselnämnden tyckte säkert att den var nödvändig också.

Nåja, han har ju ett par argument också. Inte för att det är bra argument, men just det tycks det å andra sidan inte existera.

Det första går ut på att även om man har "uppkommit genom spaning på de utländska målen" på en lista som FRA, Datainspektionen och halva Sverige innehar, så har ingen av de som finns på listan faktiskt blivit "telefonavlyssnad". Åkesson tycks leva i villfarelsen att integritetskränkningen skulle bestå i att de facto bli avlyssnad, när det är möjligheten att man blir det som är integritetskränkningen. Att dessa människor finns på en lista med "överskottsinformation" är i sig en kränkning av deras integritet - speciellt som sådan information enligt FRA ska förstöras.

Åkesson återkommer till det här med avlyssning av inrikes trafik. "[S]ökbegreppen utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och därför inte träffar inrikes trafik", heter det. Inrikes trafik kommer dock fortfarande att forsa genom FRA - och titta, där ligger integriteskränkningen! Att ni inte skjuter ner mitt mail innebär inte att det är OK att driva in skyttefållan.

Jag kan hålla med om att det här med brottsmisstanke kan bli lite missriktat, eller, helt enkelt irrelevant. Om man spanar mot utländsk militär - ska den behöva vara brottsmisstänkt? Kan den vara det? Ja, det är förståss frågor som uppkommer endast när man konstaterat att man över huvud taget kan spana på utländsk militär med hjälp av den nya lagen. Jag ställer mig starkt tvivlande.

En punkt som han tar upp är dock riktigt skrämmande.

"• Ska inte teknisk signalspaning för att skydda svensk trupp och svenska militära flygplan och fartyg inte vara tillåten eftersom brottsmisstanke saknas? Hur ska Sverige då kunna delta i internationella insatser?"

Åkesson har uppenbarligen missförstått syftet med att ha svensk trupp - den är till för att skydda medborgarna. Vår integritet är inte till för att skydda den.

torsdag, juli 17, 2008

Snälla FRA, låt bli mig

Med tanke på gårdagens avslöjande om att helt vanliga människor blivit avlyssnade av FRA kanske man borde börja oroa sig. Jag menar, jag har trots allt varit i Ryssland. En liten stad som heter Petrozavodsk. När jag gick på gymnasiet hade vi nämligen ett samarbetsprojekt med en skola där, och jag bodde hos en rysk värdfamilj. Vi hade med oss en del mätistrument, bland annat en ljudmätare. Skulle FRA titta närmare på min resa därifrån skulle de kanske märka att jag blev stoppad i den ryska tullen, på väg därifrån, på grund av den. Kanske ser det misstänkt ut, jag vet inte.

Oh, just det, jag är vän med dottern i värdfamiljen på Facebook, också. Vi mailar ibland. Kommunikation. Med en ryss. Ni har väl en sniper på mig snart, antar jag.

Tänker man efter, så vore det nog rätt logiskt att spana på mig. Jag menar, jag är trots allt tokliberal. Jag vill knappt ha någon stat över huvud taget, och defintivt inte den nya FRA-lagen, det måste ju anses vara ett hot mot rikets säkerhet - jag vill ha bort riket och lagen som skyddar riket. Jippie.

Jag har ändå någon typ av fåfängt hopp om att FRA ska ge fan i mig. Jag skickar trots allt ett och annat privat sms till min pojkvän och jag har ett antal vänner som ringer och mailar rätt förtroliga saker. Dessutom tycker jag att det vore djupt obehagligt om de läste igenom mina politiska mail, som kommer till och går från @centerpartiet.se. Jag menar, om folkpartiet fick skit, vad borde inte den här myndigheten få? Tänk om någon sänder in en mullvad!

Äh, jag kanske bara är paranoid. Nu ska jag sätta mig och knåpa på ett mail till Ulyana. Förresten, FRA, glöm inte att spana på farsan, Emma, Terese, Anna, Anna, Thomas, Thomas, Viktor, Josefine, Margareta, Hans, rektor Mebius och de andra som var med.

onsdag, juli 16, 2008

Vad fan är det med vår regering?

Kan hända är jag lite mer kräsen än PJ Anders Linder, kanhända har jag bara en dålig dag, men jag tycker inte att borgerligheten gör någon viktig skillnad. Jag tycker det känns som sosseregering all over again.
Regelbördan har inte minskat för företagare. Partipiskan viner på ett sätt som åstadkommer rakare led än de bland socialdemokraterna. Övervakningsstaten verkar vara ett faktum. Tolgfors gör saker som är för vårt eget bästa, fastän vi inte förstår det själva.

Och så pricken över i:et idag, på DN Debatt. Tuffare tag mot prostitution. Trots att man är medveten om att "varje sexköp inte har ett tydligt offer och att prostitution inte är en homogen företeelse" så är bilden ändå att "många av dem som befinner sig i prostitution har ett stort behov av stöd från samhället och vill ta sig ur sin situation". Det stödet består visst i att man tänker avlyssna folk kors och tvärs.

Jag blir bara så less. Jag är nämligen av åsikten att man inte får tvinga andra människor - oavsett vad friheten resulterar i. Om människor väljer att sälja sexuella tjänster så måste man låta dem göra det. Andra har ingen rätt att lägga sig i. Inte ens regeringen.

För det är tydligt att det är den frivilliga marknaden man vill klämma åt. Det är nämligen, sexköpslag eller ej, förbjudet att tvinga folk att utföra sexuella tjänster. Man får, över huvud taget, inte tvinga människor att utföra någonting idag. Ja, det vill säga, så länge man inte heter Nyamko Sabuni, Beatrice Ask eller Maria Larsson.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.

tisdag, juli 15, 2008

Ctrl+c, Ctrl+v

Det verkar som om den misstanke jag luftade i förra blogginlägget, det om standardsvar, var korrekt. Magnus Persson, CUF:are och en av initiativtagarna till CenterUppropet, har fått precis samma svar som jag - bortsett från att ett vertikalt streck högst upp sitter något mer åt höger i hans version.

Jag hade kunnat acceptera det där svaret på mitt medlemsinitiativ löd, ordagrant, "Enligt en proposition från regeringen ska Försvarets Radioanstalt ges rätten att avlyssna de elektroniska kommunikationer som passerar landets gränser. Detta måste anses strida mot grundläggande centervärderingar om om individens rätt till sig själv och sitt privatliv. Jag föreslår därför att centerpartiets linje i riksdagen blir att rösta ner propositionen."

Magnus uppbådade dock mer energi än jag och formulerade det hela mycket mer utförligt. Han yrkade på att vi inte skulle ha någon partilinje, utan att det skulle betraktas som en samvetsfråga.

Till dessa, något olika, yrkanden får vi alltså båda samma svar - i vilket de över huvud taget inte berör Magnus förslag.

Ja, jag förstår att det kan ha varit mycket och att man längtade efter andra saker än att skriva svar till upprörda medlemmar (hur många medlemsinitiativ skickades egentligen in?), men det är faktiskt inte någon ursäkt. Om någon skickar in ett förslag och man har en skyligthet att besvara detta så ska man i svaret förklara sitt ställningstagande, oavsett om man går på förslagets linje eller inte. Det görs inte. Dessutom innehåller svaret felaktigheter och lite väl magstarka meningar (se föregående post).

Ja, det är väl lika bra att göra som riksdagsgruppens förtroenderåd; använda de ypperligare knappkombinationerna Ctrl+c och Ctrl+v. Här kommer svaret, som alltså nått både mig och Magnus:

"Under våren 2008 har vi fått ta ställning till en av de för oss svåraste frågorna under hela mandatperioden. Det handlar om att reglera signalspaning i lag, och att möjliggöra spaning om utländska förhållanden i tråd för trafik som passerar Sveriges gräns.

Engagemanget som visas för frågorna, både i samhället i stort liksom inom Centerpartiet, uppskattar vi och har tagit vara på. Förslaget har debatterats på ett unikt sätt i bloggosfären, och Internet i stort. Även i traditionell media har frågorna fått stor uppmärksamhet. Denna öppna debatt är tecken på att vi lever i en vital demokrati.

Centerpartiets ståndpunkt i frågan om signalspaning bygger på ett övervägande mellan den viktiga frågan om personlig integritet på ena sidan gentemot Sveriges säkerhet; rätten och skyldigheten för en nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot på den andra sidan. För oss i centerpartiet är denna fråga svår eftersom vi brinner för den personliga integriteten samtidigt som vi alltid har värnat Sveriges och svenskars säkerhet.

Efter att ha drivit igenom en rad skydd för den personliga integriteten har vi nått slutsatsen att acceptera en signalspaning som är strikt reglerad och noga kontrollerad. Vi, liksom lagrådet, anser att förslaget innebär en godtagbar balans mellan enskildas krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen tillvaratas.

Syftet med signalspaning är att skydda landet och oss medborgare mot yttre hot. Det innefattar både militära hot liksom hot mot svensk trupp i internationella insatser. Signalspaning får även inriktas mot bland annat kartläggning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och internationell terrorism samt spridning av massförstörelsevapen. Försvarsutskottet har i sitt betänkande över propositionen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” upprättat en katalog för vilka ändamål signalspaning får användas.

Den parlamentariskt sammansatta Integritetsskyddskommittén, som granskat lagstiftning som rör den personliga integriteten, kom med en rad invändningar mot hur försvarsunderrättelse- och signalspaningsverksamhet hittills reglerats i lag och förordning.

Det förslag Riksdagen tagit ställning till har inneburit att signalspaningsverksamheten tydligare regleras i lag, med en ökad tydlighet om granskning av verksamheten och starkare integritetsskydd. Riksdagen har också nyligen stiftat en lag om personuppgiftshantering i försvarsunderrättelseverksamheten. Fler åtgärder har också vidtagits. Det motsvarar i hög grad de synpunkter kommittén haft på hur verksamheten bedrivs idag.

Centerpartiet har under utarbetandet av proposition och utskottsbetänkande drivit på så att en rad integritetsförstärkningar har tillförts i det slutliga förslaget. Senast under den återförvisning av ärendet som Fredrick Federley yrkade på tillkom förstärkningar av såväl rättssäkerheten som integritetsskyddet.

Vilka skydd för den personliga integriteten finns då? En grundläggande regel är att signalspaning endast användas när det inte går att få fram information på något annat sätt. En ny myndighet med hög rättslig kompetens ska inrättas för att avgöra om myndigheter ska få tillstånd att be FRA signalspana mot en viss företeelse. Varje inriktning ska underställas en proportionalitetsprövning där värdet av den information som antas kunna inhämtas ställs mot det integritetsintrång det innebär. En annan fristående myndighet ska i efterhand granska om inhämtningen gått korrekt till. Det är heller inte tillåtet att inrikta en spaning enbart mot en fysisk person.

Det finns fler exempel på integritetsskydd. År 2011 ska en kontrollstation utvärdera lagen utifrån ett integritetsperspektiv. Erfarenheter från tillämpningen av lagen ska granskas och ytterligare förstärkningar för den personliga integriteten kan då övervägas. Riksdagen har sett till att FRA:s verksamhet kommer också att följas av både Datainspektionen där landets främsta integritetsexperter finns, liksom av en kommitté av parlamentariker. Det kommer att ge viktiga underlag, erfarenheter och förslag inför kontrollstationen. Sammantaget kommer förslagen om datainspektionens särskilda uppdrag och kommittén av parlamentariker innebära att FRA:s verksamhet följs och granskas mer än någonsin.

Vidare så ska ett integritetsskyddsråd inom FRA ska granska verksamheten ur ett integritetsperspektiv.

Centerpartiet är det parti som är den främsta garanten för individens frihet och personliga integritet. Vi ska inte förneka att ställningstagandet i denna fråga har varit mycket svår. Att väga rätten till personlig integritet mot behovet att skydda Sverige och dess invånare mot allvarliga yttre hot är inte lätt. Under förra mandatperioden var vi med och drev fram en minoritetsbordläggning av ett lagförslag om bl.a. preventiva tvångsmedel. Centerpartiet godkände förslaget efter att vi förstärkt lagförslaget med en kontrollstation och tillsatt en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd, vilken inrättades den 1 januari 2008.

Situationen är liknande vad gäller signalspaningsfrågan. Vi var kritiska mot det förslag som presenterades under s-regeringen, men har nu varit med och arbetat fram en ur integritetsperspektiv mycket bättre lag. Vi konstaterar att under det år lagstiftningen vilat har vi haft både stämma och förtroenderåd utan reaktion mot det lagförslag som vi tog ställning till förra våren.

Med de integritetskuddar som vi fått inbyggda i förslaget kände vi i Centerpartiets riksdagsgrupp att förslaget var acceptabelt. Vi kommer att fortsätta arbeta för att stärka skyddet för den personliga integriteten - i Riksdagen, i Regeringen och inom alla politikområden.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
Behandlat av Centerpartiets Riksdagsgrupps förtroenderåd
"

Någon mer som känner igen sig? Maila mig på hanna.wagenius@centerpartiet.se eller hanna.wagenius@hotmail.com alternativt lämna en kommentar. Det här tänker jag gå till botten med.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.

måndag, juli 14, 2008

Fel, fel, fel..

Idag har svaret på mitt medlemsinitiativ angående FRA dimpt ner i mailboxen. Första felet kommer redan i andra meningen. Sug på den här:

"Det handlar om att reglera signalspaning i lag, och att möjliggöra spaning om utländska förhållanden i tråd för trafik som passerar Sveriges gräns."

Jag undrar i mitt stilla sinne om Centerpartiets Riksdagsgrupps förtroenderåd (som "behandlat" initiativet) tror på det själva eller bara tror att jag ska tro på det. Nej, det handlar inte om att lagreglera signalspaningen. Den typ som nu blir tillåten var förbjuden förr. Dessutom utelämnar man den enorma integritetskränkning som sker i och med att FRA ges rätt att tråla internettrafiken som passerar gränsen. Det obehagliga faktumet nämns inte uttryckligen i hela texten.

Ett annat fint citat är detta:

"Engagemanget som visas för frågorna, både i samhället i stort liksom inom Centerpartiet, uppskattar vi och har tagit vara på."

Nej, det har ni inte.

Eller, vad sägs om detta?

"Efter att ha drivit igenom en rad skydd för den personliga integriteten har vi nått slutsatsen att acceptera en signalspaning som är strikt reglerad och noga kontrollerad."

Den är 1) inte strikt reglerad, vilket leder till att 2) kontroller blir värdelösa. Att kontrollera att integriteten slaktas på rätt sätt är inte en särskilt värdefull kontroll.

För att fortsätta citatkavalkaden:

"Syftet med signalspaning är att skydda landet och oss medborgare mot yttre hot."

I och med att i princip all svensk internettrafik går via utlandet kommer den att avlyssnas - vips! så är vi ett yttre hot mot oss själva. Smart.

"Det innefattar både militära hot liksom hot mot svensk trupp i internationella insatser."

Jag kan köpa att man vill spana på Ryssland, men hot mot svensk trupp i internationella insatser? För det första trodde jag att vi alla var överens om att det i princip är omöjligt att upptäcka något sådant med hjälp av den här avlyssningen, för det andra är svensk trupp till för att skydda Sveriges medborgare - inte tvärt om.

"Centerpartiet är det parti som är den främsta garanten för individens frihet och personliga integritet."

Jag undrar hur de har mage att påstå något sådant. Jag måste vara ärlig, det äcklar mig faktiskt.

Om andra har fått svar på sina medlemsinitiativ, maila gärna över dem. Det vore intressant att se om de gjort ett standardformulär; det är svårt att utläsa, eftersom mitt initiativ i princip bestod av "rösta nej".

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.

torsdag, juli 10, 2008

Så vinner vi valet 2010

Det är rubriken på centerpartiets hemsida. Den ligger visst ute på Brännpunkt också.

"För det fjärde ska vi utveckla arbetet för att mobilisera hela Alliansen med syftet att vara ännu mer synliga i valrörelsen 2010 än fyra år tidigare. En bärande del i vårt samarbete är att vara tillgängliga i hela landet och närvarande i människors vardag."

Fler än jag som tror att de kommer att få problem med att hitta folk till det?

De hade faktiskt inte behövt ha en hel artikel om det där påståendet. Det räcker med en mening.

Riv upp FRA-lagen.

onsdag, juli 09, 2008

Det är möjligheterna, dumbom!

Dagens nyhet är tydligen att FRA-lagens syfte är att avlyssna ryssarna. Jisses. Gammelmedia verkar visst ha missuppfattat varför debatten blivit så stor.

Det må vara hur det vill med regeringens syfte med lagen (står det inte uttryckligt i förarbetena spelar det juridiskt sett inte någon roll i ala fall). Problemet är fortfarande att lagen ger FRA möjlighet att övervaka hela svenska folket.

torsdag, juli 03, 2008

Vem dog och gjorde Niklas Svenlin till feminist?

Jag läser med höjda ögonbryn dagens sidan 4 i Expressen. En lärarstudent som sommarjobbar på en OKQ8-mack i Piteå är tydligen upprörd eftersom det sålts porrtidningar där.

Herrejisses.

Jag sommarjobbar på en OKQ8-mack, och jag har, trots att jag är kvinna måste man kanske tillägga, inga som helst problem med porrtidningarna där. Jag packar upp dem, packar ner dem och säljer dem utan att bli röd om kinderna eller ens fnissig. Det är jag nämligen anställd för.

Det som retar mig mest med artikeln är att Svenlin tydligt uttrycker åsikten att han är feminist. Nå, det är då bannemig inte någon feminism jag bekänner mig till. Ironiskt nog hävdar Svenlin att Slitzbruden inte är någon "arvtagerska av den fria sexuella traditionen i Sverige. Hon har sedan länge tillfångatagits av en nygammal könsordning som står helt främmande inför dagens jämställdhetsutveckling". Det är en vacker mening som om något säger en hel del om Svenlins egen syn på hur saker bör vara - kvinnans villkorade frihet. En kvinna kan, per definition verkar det som, inte frivilligt visa sig naken i en tidning. Och gör hon det så är det för att hon är en svag liten varelse som fallit för "en nygammal könsordning". Yeah right. Jag som trodde att det här med att kvinnor inte får vara kåta var det som var gammalt.

Hela artikeln skulle lika gärna kunna vara skriven av en kristdemokrat. Det stinker sexualmoralism och kvinnoförtryck om vartenda ord. Den så kallade feminism som Svenlin förespråkar leder inte till annat än att kvinnor mår dåligt över one-night-stands, eftersom de egentligen inte får ligga runt som de vill - då är de offer för det patriarkala förtrycket.

Svenlin skriver faktiskt en mycket intressant sak: "Nakenhet och kroppar kan alltså vara lika frigörande som fängslande. Det som avgör i vilket av dessa fack som nakenheten bör placeras är dess framställning. Är den nakna kroppen ett aktivt subjekt eller ett passivt objekt? Är det personen på bilden som "äger" kroppen eller är det betraktaren?" Porr är det alltså, per definition, bara när den nakna kroppen som visas upp är ett passivt objekt. Det får ett par lustiga konsekvenser - bara delar av en bild kan vara porr, ett par som juckar mot varandra bör vara att betrakta som "frigörande" och en naken man som inte gör något är att betrakta som fängslande (inte på det bra sättet).
Eftersom Svenlin nu tycker som han gör, att kvinnor som är aktiva subjekt är frigörande inom erotiken, så borde han kanske passa på att kika lite på de där tidningarna han plockade bort - eller varför inte surfa lite porr på nätet. Petra Östergren utförde nämligen i samband med att hon skrev sin bok Porr, horor och feminister något av en studie och fann att kvinnor allt oftare deltog i porren som just aktiva subjekt. (Jag skulle gärna skicka boken till honom också, men eftersom jag tänkt behålla ett av mina ex själv så får jag helt enkelt hoppas att någon annan gör det.)

Nej, det är bannemig inte "feminism" som Svenlin förespråkar. Det är moralism. Sex som något gott eller ont hör inte hemma i en feministisk terminologi - där är kvinnan fri att knulla hur hon vill - precis som mannen. Individ över kön.
Visst får syndikalisterna vara porrmotståndare om de vill, och visst får de opinionsbilda allt de orkar, säg att producenter måste "ta sitt ansvar" (vad det nu betyder). Men de ska bannemig inte kalla sig för feminister när de gör det. Lögn är aldrig ett legitimt vapen i en debatt.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.

onsdag, juli 02, 2008

Ska man behöva ta itu med CK också?!

OK, jag har fortfarande inte tillgång till internet. Drygt två veckor har förlöpt. Just nu sitter jag i lillebrors lägenhet i Östersund, eftersom jag har uppkörning imorgon.
Nåja, denna allvarliga brist på elektroniskt buren information och kommunikation har gjort att jag är att beteckna som vansinnigt efter i debatten. Det är egentligen mycket som ska kommenteras, men eftersom jag personligen är djupt engagerad i att få folk att förstå att sossar och diverse annat vänsterfolk inte är feminister i ordets egentliga betydelse, så måste jag helt enkelt kommentera det här utspelet också (tack, Petter!). Det kommer från kvinnoförbundet i mitt eget parti. Jag tror faktiskt att jag sa "amen va fan!" högt för mig själv.

Jag läste ut Petra Östergrens Porr, horor och feminister för bara ett par dagar sedan - anledningen till att det tagit mig rätt lång tid är inte att jag tycker att boken är dålig (för den är verkligen jättebra!), utan för att jag helt enkelt inte behövde övertygas av något av argumenten som framfördes; jag höll med om i princip allt, vilket nog gjorde boken en aning mindre spännande. Annika Qarlsson bör nog däremot finna den aningen mer intressant (varför jag ska skicka den till henne när jag kommer hem).

Hon går ju på ett par nitar i den där artikeln. "Lagstiftningen måste göra det tydligt att det är fel att köpa andra människors kroppar och kön" är ju exempelvis inte något lysande argument att använda om man vill framstå som en feminist som motverkar reduceringen av kvinnan till en fitta. Det är ett köp av en tjänst - teoretiskt jämförbar med exempelvis massage. Jag skulle vilja se den kvinnoförbundsordförande som ställde sig upp och sade att lagstiftningen måste göra det tydligt att det är fel att köpa andra människors kroppar och händer och ibland också armbågar.

Birgitta Ohlsson är inte heller helt lysande. "Det är en köpt våldtäkt, när man köper sex av en person som är ett människohandelsoffer", säger hon - och verkar fullständigt ha glömt bort att det finns en lagstiftning som förbjuder våldtäkt - det vill säga, när någon tvingar sig till sex. Vi behöver inte någon ny term i stil med "grovt sexköp" för det - att det är ett sexköp förutsätter ju faktiskt att alla inblandade parter är med på det! Avtal som ingås under tvång är ogiltiga.

Jag är själv inte medlem i centerkvinnorna. Jag tycker inte att ett kvinnoförbund är särskilt konsekvent. Poängen med kvinnorörelsen var ju faktiskt att kvinnor och män skulle stå lika inför lagen - inte att de skulle tillbringa lika många timmar framför tvättmaskinen respektive under motorhuven. Det var individens frigörelse som feminismen tog sikte på - wannabe-feminist-vänstern har gjort att rörelsen nu förknippas med det motsatta; individens underordning för att få ordning i statistiken. Skiten har tydligen fått rötter även i vad som borde vara den liberala kvinnorörelsen. Kvinnor skiljs från männen för att man inte tror att de klarar av att konkurrera på samma vilkor - kvinnoförbunden finns till för att man tydligen inte som kvinna kan stå upp i talarstolen om man inte har någon typ av mentalt stöd från en massa andra kvinnor. Det känns liksom lite bakvänt.

Ledsen, Annika Qarlsson, men partiet har redan lagt en enorm börda på sina medlemmar i och med FRA-lagen. Jag har inte tid att engagera mig i CK för att reda ut debatten där. Ni får helt enkelt skärpa till er och göra allvar av alla fina ord om kvinnans frigörelse. För ingen kvinna är fri så länge ni stiftar lagar som begränsar hennes sexliv.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.