måndag, maj 13, 2013

Om Tollare folkhögskola och associationspanik

"Åsikterna är mina egna och delas inte nödvändigtvis av min arbetsgivare" - jag har ingen statistik på det, men ibland känns det som att det är den vanligast förekommande Twitterbion. Det säger något sorgligt om vår samtid.

Vi verkar nämligen leva i ett samhälle som lider av associationspanik.  Det tar sig en hel del uttryck också - allt från att folk inte får fortsätta jobba för att de har fel text på mössan på en Facebookbild till att människor förväntas ta avstånd från illdåd som andra människor med någon typ av likartad etnisk bakgrund gör.

Nu har CUF drabbats av det. I fredags fattade vi beslut om att vi vill legalisera och reglera cannabis på samma sätt som alkohol är reglerat idag, och det blev, ska vi säga, en liten mediagrej av det hela. Det har inneburit att den tänkta introduktionen med det nya verkställande utskottet i organisationen har blivit avbokat av stället där vi skulle vara, Tollare folkhögskola som ägs och drivs av IOGT-NTO.  De meddelar följande:

"Efter att fått kännedom om att Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma i helgen sagt Ja
till att arbeta för en reglering och legalisering av cannabis, så har vi svårt att samarbeta med Er.

Vi har därför nu på morgonen beslutat att inte samverka med Er kring vår Tillitsbana eller erbjuda
Er konferensplats på Tollare folkhögskola den 19 - 20 maj 2013.

Skälet är att Ni och vi har helt skilda drogideologiska uppfattningar."

Låt mig först klargöra en sak: Tollare folkhögskola, och alla andra för den delen, har sin fulla rätt att tycka att CUF:s beslut är galet, sorgligt och avskyvärt. De och alla andra har all rätt att inte erbjuda oss sina tjänster. Men jag har också min fulla rätt att tycka att det är tråkigt att de kommit på det nu. En vecka innan vi ska dit.

Det är inte heller så att vi ska dit för någon sorts manifestation. Tvärt om - vi är fem pers som ska ha ett i högsta grad organisatoriskt möte. Tre av dem är mig veterligen emot beslutet från i fredags, och själv är jag helnykterist tillhörande en släkt som en gång skänkte mark till uppförandet av just en nykterhetsloge i byn.

Jag undrar också lite kring de ideologiska undersökningar de uppenbarligen ägnar sig åt rörande sina kunder. CUF har ju sedan länge beslut om att slopa Systembolaget, sänka åldersgränsen för att få köpa alkohol i butik till 18 och att sänka alkoholskatten - bekymrade inte det Tollare folkhögskola? Och vad skulle de säga om, säg, Liberala Ungdomsförbundet eller Vänsterpartiet skulle vilja boka konferens hos dem? Eller FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan?

Vi har frågat vilka fler politiska uppfattningar som inte är välkomna, och de svarar "rasistiska". Det känns oerhört kränkande att få en sakpolitisk uppfattning om hur man bäst begränsar en drogs skadeverkningar i samhället jämställd med en ideologi som tycker att vissa människor är sämre på grund av sin etnicitet.

Visst finns det också fall som inte är associationspanik trots att man avkräver somliga ansvar för något som har med någon annan att göra. Det var exempelvis berättigat att fråga Omar Mustafa om hans åsikter efter de föreläsare som hans organisation bjudit in. Det är helt berättigat att fråga Centerpartiet var vi står i invandringsfrågan varje gång som Staffan Danielsson är ute och pläderar för strängare kontroller. Det är berättigat att inte skriva under debattartiklar med organisationer vars värdegrund man inte delar.

Det måste dock också finnas tillfällen där man inte genast antar att samtliga inblandade delar alla åsikter. Man måste kunna käka lunch på Max även om man är klimatförnekare. Man måste kunna åka taxi med en politisk motståndare utan att det påverkar bilden av ens politik. Man måste kunna skriva en gemensam debattartikel om en fråga utan att antas vara överens om allt annat också. Och ja, jag tycker att det vore trevligt om man kunde ha möten på etablissemang som inte delar alla ens politiska ståndpunkter - annars hade vi ju aldrig ens övervägt Tollare folkhögskola.