fredag, augusti 29, 2008

Centerns FRA-hearing

Idag har jag besökt centerpartiets öppna hearing om FRA-lagen. Tre mycket viktiga paneler fick klargöra sin syn på saken. Under rubriken Utrikes- och säkerhetspolitik talade Håkan Jevrell, statssekreterare på Försvarsdepartementet, Anders Eriksson, ordförande för Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden samt f.d. chef för SÄPO och Magnus Norell, terrorforskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
Jevrell hävdade bestämt att FRA måste få tillgång till all kabeltrafik för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Han klargjorde också att han inte alls förstått att kritiken går ut på att staten bereds tillgång till trafiken - inte att en fysisk person på FRA läser enskilda mail. Inte heller verkade han inse att oreglerad signalspaning är förbjuden - vilket är en smula oroande då det rör sig om en tjänsteman på den nivån.
Anders Eriksson vidhöll att signalspaning i den omfattning den redan sker är effektiv. Han ansåg inte att lagen i tillräcklig grad tillgodoser kravet på rättssäkerhet och respekt för den personliga integriteten.
Magnus Norell förklarade att lagen inte kommer att fungera i praktiken. Han sade också att FRA redan spanar i kabel - och att denna verksamhet inte är oreglerad (men påtalade samtidigt att den juridiska biten inte riktigt var hans grej).
En mycket viktig fråga som ställdes av panelen var om det finns någon undersökning som tyder på att den typ av spaning som FRA-lagen innebär verkligen var effektiv och fungerande. Håkan Jevrell tyckte att bara det faktum att många länder sysslar med signalspaning tyder på att det finns ett behov av det - men någon mer djupgående empirisk analys av vilken nytta lagen skulle medföra har tydligen inte företagits. Han gav också, i min mening, ett otydligt och svävande svar på Sanna Raymans fråga om det verkligen är tillgången till all trafik som är avgörande för FRA:s verksamhet.
Magnus Norell påpekade också att om en verksamhet vet vad man letar efter så behövs inte masscanningen av medborgarnas digitala kommunikation. Håkan Jevrell replikerade med att man vet vad man letar efter och förklarade att ett mail inte blir scannat för att det innehåller ett visst ord - inte något nytt, precis, och fullständigt irrelevant - något som stärker min misstanke om att man på högre ort inte alls förstår vad kritiken går ut på.

En ny panel tog vid under rubriken Integritet och juridik. Clarence Crafoord, chefsjurist för Centrum för Rättvisa, Mårten Schultz, docent och jur.dr., och Anna Serner, VD för tidningsutgivarna, äntrade scenen. Crafoord började med att snabbt belysa den anmälan som Centrum för Rättvisa gjort till Europadomstolen. Han påpekade också att det måste vara något uppenbart fel med lagen då det fortfarande finns så många missuppfattningar kring den. Mycket tryck låg på att den som felaktigt blivit närmare granskad inte har någon chans till upprättelse. Centerns förslag om att endast tillåta avlyssning av transittrafik bedömde han som intressant ur proportionalitetssynpunkt, men han påpekade samtidigt att Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna gäller alla, inte bara svenska medborgare.
Mårten Schultz började med att beskriva en rättskultur där den personliga integriteten fått stå tillbaka under en lång tid. Han kom också med påpekandet att integritetsaspekten måste tas i beaktning i varje enskilt fall av spaning, eftersom rättigheter är individers och inte kollektivistiska.
Anna Serner menade att en efterhandsradering är verkningslös om fysisk personal läst ett meddelande som ska vara skyddat av meddelarfriheten, och att FRA-lagen därmed raderar ut möjligheten för media att granska statsmakten. Hon återgav också vad Justitiekanslern sagt om lagen; man begriper inte riktigt...
Panelen påpekade i endräkt att integritetsintrånget sker vid samverkanspunkterna, alltså när staten bereder sig tillgång till trafiken - varesig detta är automatiserat eller sköts av en fysisk person. Sanna Rayman undrade om brottsmisstanke var en framkomlig väg för att rätta till lagen. Crafoord påpekade att det i sådant fall skulle vara polisiär verksamhet vi talade om. På frågan om någon signalspaning alls är möjlig om EKMR gäller alla påtalade han att det måste göras en proportionalitetsbedömning i förhållande till syftet med spaningen.
Crafoord förklarade också att preciseringarna troligen kommer att behöva lagstiftas (och alltså inte skrivad in i en förordning) för att Europadomstolen ska godkänna dem.

Slutligen var det dags för rubriken Teknik, där Håkan Kvarnström, koncernchef för TeliaSonera, Jan Nilsson, grundare av Bredbandsbolaget och Mats Nordqvist, chef för access och dataflödet för FRA, satt i panelen. Nordqvist förklarade att FRA inte sysslar med massavlyssning och att de heller inte ska göra det när den nya lagstiftningen träder i kraft, och visade också han att man inte uppfattat den grundläggande kritiken. Håkan Kvarnström och Jan Nilsson fick ägna den mesta av sin tid åt att påpeka att transittrafiken endast enkelt kan separeras ut vad det gäller IP-trafik, och att alla annan trafik, exempelvis telefonsamtal, är betydligt svårare att sortera. Vidare pekade de båda på hur extremt dyr lagen kommer att bli - antingen för nätbolagen, eller för skattebetalarna.
Sanna Rayman ställde en mycket intressant fråga till Mats Nordqvist; byter FRA till sig sådan trafik som den inte får spana på enligt svensk lag? Svaret: FRA skulle aldrig göra något olagligt. Uppenbarligen bortsett från att spana i kabel, då.

Jag var tyvärr tvungen att avvika innan publiken fick börja ställa frågor, men Mark Klamberg redogör för att de visst ändå inte svarade på de riktigt heta frågorna. (Det kan jag inte påstå att förespråkarna gjorde över huvud taget, genom hela hearinget.)

Slutligen vill jag dock säga att jag saknade en panel. Politikerpanelen. Människor som tagit beslutet och som arbetat för det, människor som är ansvariga för att vi sitter med den här skiten i knät. Visst är det viktigt att reda ut begreppen, men viktigare ändå är att ställa de människor som gett oss lagen till svars för sitt misstag.

Fler som skriver om hearinget (och var där) är Magnus Andersson (1 och 2), Per Ankersjö (som livebloggat, så jag tänker inte ens försöka länka till varje enskilt inlägg), Johan, mr. Peace, Love and Capitalism och Leo Pierini.
HAX, Rick Falkvinge och Emma på Opassande är några av dem som reagerar på erkännandet om att FRA redan spanar i kabel.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för sammanfattningen, bra för oss som inte var där att kunna jämföra olika åhörares versioner. Det verkar som om hur bra omständigheterna än är så räcker aldrig tiden till för att kunna reda ut saker ordentligt. T ex skulle man ju gärna vilja ha en halvtimme med Magnus Norell: har han säkra belägg för att FRA redan spanar i kabel, eller var det bara något han antog?
Jag hoppas att ni centerpartister kan pressa åtminstone någon av era riksdagsmän till att rösta med oppositionen i höst! Sen blir det tid att fila på ert förslag i lugn och ro. Men först måste lagen rivas upp.

Anohito sa...

Jag var också på denna hearing,och jag måste väl bara instämma i den totala sågningen lagen fick av experterna. Från teknik till juridik, från ekonomiska konsekvenser till effektanalys. Man BÖR tillsätta en parlamentarisk utredning. Norell var ytterst intressant. Fåordig men kärnfull. Diskuterade med eran Hultin efteråt, som gjort ett grovjobb med detta.Nu gäller det att kritikerna inte fastnar i detaljlösningar.
Tror jag satt snett bakom dig Hanna btw:)

Gun Svensson sa...

Tack Hanna för en saklig redogörelse. Sedan jag kom hem har jag funderat mera kring Mark Klambergs inhopp om FRA:s behov av trafikmängden för att kunna göra sociogram i sin analysdatabas och då blir FRA:s speciella version av PUL fullt begriplig. Eftersom jag är 70+ minns jag den epok i USA som ledde till en förföljelse av oliktänkande som man i dag betecknar Mc Arthyism. En googling på det sökordet och jag fann att NY Times tydligen fann anledning att ta med en artikel om den epoken i sin kalender. Min engelska är dock så begränsad att det tar tid för mig att översätta den texten, men tänkte att det kunde vara ett bra tips till er yngre som kan språk bättre än en till åren kommen farmor. Det är för att undvika en upprepning av detta beteende hos våra ledare som vi behöver en mycket robust lagstiftning när det gäller tillstånd och sökparametrar om - jag säger om - FRA ska få tillgång till all denna trafikmängd.

Anonym sa...

Hanna Hanna hur orkar du skriva så långa inlägg

Anonym sa...

Kan du greja så vi andra kan få se en kopia av centerhearingen?

...eller är du en sån där messerschmidt?

Hanna Wagenius sa...

kimo08; Jag vet inte om han verkligen visste det eller bara antog, men det lät då på honom som om han var rätt säker.

josef; Ja, nu är det gör om, gör rätt som gäller!
Och jag tror också att du satt snett bakom mig :-)

farmorgun; Det låter som något spännande att gräva i!

per; Tja, jag kanske helt enkelt är bättre än dig :-P

hans j; En kopia av centerhearingen? Jag har lite svårt att förstå hur du menar, kanske ligger det ute i SVT:s arkiv.
Och jag är en besserwisser, tack så mycket.

Anonym sa...

Centerhearingen var en tillställning med en massa kunniga deltagare. En liten grupp som kallar sig "Centeruppropet" arrangerade. Många centerpartister deltog.

Jag vill kunna se denna debatt som SVT24 spelade in och senare visade på TV. Mycket bra hearing! SVT vägrar reprisera - eller säger mañana. Mañana när FRA-lagen inte kan rivas upp. Mañana när nästa val avgjorts...

Jag vill se den NU!

Sedan frågade jag om du var en Messerschmidt. Inget annat...
:-)

Men du har rätt det var nog Bresslerswitch jag menade.

Gun Svensson sa...

Artikeln i NY Times Almanac 2002 handlade om The Cold War från 1945 och fram till vår tid. Avsnittet om McArtyism var informativt: ”The hysteria of McArthyism in the early 1950s ushered in a long period of reflexive anti-communism that led America to support a series of corrupt, unpopular and repressive – but anti-communist – regimes in various part of the Third World”. Inte alls dumt att tänka på i nutid, så att man inte far iväg.

När det gäller SVT24 Direkt har jag mejlat Mattias Forsgren, SVT24 med kopia till Martin Ådahl, Fores och fått följande förklaring:
24 Direkt har inga budgetmedel för att kunna lägga ut några av sina program på nätet i anslutning till att de sänts. De lägger ut veckans tablå varje fredag och har en veckas framförhållning. Programmet finns inte med i nästa veckas tablå, men ligger i pipen, varför jag vädjade om att det skulle tas med snarast. På min fråga om mediepolitik eller partipolitik svarade han ABSOLUT INTE och jag väljer att tro på förklaringen med pengarna, eftersom inga andra 24 Direkt-programmen läggs ut på nätet!

Hanna Wagenius sa...

Jag vet vad det var, jag var där.. :-P

Tråkigt nog hittar jag den inte på SVT Play, och eftersom jag själv inte spelade in finns det tråkigt nog inget jag kan göra.

Anohito sa...

Såg att den finns här om nu någon missat den.Nästan hela. Det är naturligtvis olagligt att ladda ner den från den här länken, så gör inte det.
https://thepiratebay.org/torrent/4377681/Centerpartiets_hearing_om_FRA-lagen_080829

Anonym sa...

Jag kan bara på storleken av den filen GISSA att frågestunden med Mark Klamberg och de andra bloggarna inte kommit med!

Själv skulle jag ju ALDRIG ladda ned något som verkar OLAGLIGT för att förvissa mig om den saken!

eller hur...