måndag, juli 28, 2008

HAX anmäld för yttrandefrihetsbrott - av FRA!

Det här är fullständigt galet. HAX är anmäld för yttrandefrihetsbrott. På vilka grunder? Jag saxar paragrafen ur andra kapitlet i sekretesslagen:

"2 § /Upphör att gälla U:2008-09-01/ Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretessen skall gälla under längre tid. "

I klartext: den sida ur dokumentet som HAX publicerat ska alltså skada landets försvar eller vålla fara för rikets säkerhet. Just det. Namnen på fyra kartlagda svenskar och vilka som var deras kontakter kan utgöras ett hot mot rikets säkerhet om de röjs.

Hur var det med definitionen av "yttre hot" som diskuterades när FRA-debatten var som mest högljudd?

JK hävdar för övrigt att HAX inte alls är anmäld - och att det hur som helst inte vore rätt bord.

Kom igen. Ingvar Åkesson är uppenbarligen olämpling att inneha posten som chef för FRA. Hur lång tid ska det behöva ta innan han får sparken?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du har fått ett pris. Klicka på länken här nedan för att få det. Sedan måste du utse 7 nya pristagare.

http://bloggis.se/Bergatorparen/74627

David C. Bernvi sa...

Frågan är väl hur lång tid det tar innan hela FRA får sparken.

Pierre Eriksson sa...

Det ända man med säkerhet kan säga är att det kommer att ta för lång tid.