måndag, juli 14, 2008

Fel, fel, fel..

Idag har svaret på mitt medlemsinitiativ angående FRA dimpt ner i mailboxen. Första felet kommer redan i andra meningen. Sug på den här:

"Det handlar om att reglera signalspaning i lag, och att möjliggöra spaning om utländska förhållanden i tråd för trafik som passerar Sveriges gräns."

Jag undrar i mitt stilla sinne om Centerpartiets Riksdagsgrupps förtroenderåd (som "behandlat" initiativet) tror på det själva eller bara tror att jag ska tro på det. Nej, det handlar inte om att lagreglera signalspaningen. Den typ som nu blir tillåten var förbjuden förr. Dessutom utelämnar man den enorma integritetskränkning som sker i och med att FRA ges rätt att tråla internettrafiken som passerar gränsen. Det obehagliga faktumet nämns inte uttryckligen i hela texten.

Ett annat fint citat är detta:

"Engagemanget som visas för frågorna, både i samhället i stort liksom inom Centerpartiet, uppskattar vi och har tagit vara på."

Nej, det har ni inte.

Eller, vad sägs om detta?

"Efter att ha drivit igenom en rad skydd för den personliga integriteten har vi nått slutsatsen att acceptera en signalspaning som är strikt reglerad och noga kontrollerad."

Den är 1) inte strikt reglerad, vilket leder till att 2) kontroller blir värdelösa. Att kontrollera att integriteten slaktas på rätt sätt är inte en särskilt värdefull kontroll.

För att fortsätta citatkavalkaden:

"Syftet med signalspaning är att skydda landet och oss medborgare mot yttre hot."

I och med att i princip all svensk internettrafik går via utlandet kommer den att avlyssnas - vips! så är vi ett yttre hot mot oss själva. Smart.

"Det innefattar både militära hot liksom hot mot svensk trupp i internationella insatser."

Jag kan köpa att man vill spana på Ryssland, men hot mot svensk trupp i internationella insatser? För det första trodde jag att vi alla var överens om att det i princip är omöjligt att upptäcka något sådant med hjälp av den här avlyssningen, för det andra är svensk trupp till för att skydda Sveriges medborgare - inte tvärt om.

"Centerpartiet är det parti som är den främsta garanten för individens frihet och personliga integritet."

Jag undrar hur de har mage att påstå något sådant. Jag måste vara ärlig, det äcklar mig faktiskt.

Om andra har fått svar på sina medlemsinitiativ, maila gärna över dem. Det vore intressant att se om de gjort ett standardformulär; det är svårt att utläsa, eftersom mitt initiativ i princip bestod av "rösta nej".

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.

Inga kommentarer: