lördag, maj 16, 2009

1900-talet ringde, de vill ha tillbaka sitt skräckscenario II

Jag har kikat litegrann på den läckta lagrådsremissen om teledatalagringsdirektivet. Det första man inser är att kapitel 6 i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation byter namn från "Integritsskydd" till "Behandling av trafikuppgifter och integritetsskydd". Yepp. It's that obvious.

Att man ens har Antipiratbyrån som en remissinstans är ju dessutom en smula skrämmande. Mindre förvånande kanske att de anser att "utredningen på ett tillfredsställande sätt har belyst avvägningen mellan behovet av tillgång till trafikuppgifter och skyddet för den personliga integriteten". (s. 16) I lagrådsremissen upprepas att "de brottsbekämpande myndigheterna har ett stort behov av att få tillgång till trafikuppgifter i sin verksamhet", och man lägger lite hysteriskt till att "[d]enna omständighet har inte heller någon av remissinstanserna ifrågasatt." Dessutom börjar man på sidan 17 prata om att en integritetsavvägning gjorts redan i direktivet. Ja, och den avvägningen gjordes liksom lite av en man som tycker att Bodströmsamhället är en trevlig idé - he fucking named it.

Att regeringen sedan väljer att gå utöver direktivet och tillstyrka att uppgiftslagring ska ske gälla även vid misslyckad uppringning och för uppgifter om lokalisering vid mobilsamtals slut är dessutom en smula skrämmande - för att inte tala om motiveringen. Eftersom man redan gjort en integritetsavvägning när man tillåter staten att få reda på var någon är när de ringer upp, borde lite extra info inte skada. Att man avslår förslaget om ett kontinuerligt loggande av samtalsposition med att det vore ett för stort ingrepp i den personliga integriteten. Konsekvens, jag säger då det.

Vilka är då de allvarliga brotten som man kommer att få hämta ut uppgifter om? Låt mig bjuda på några godingar ur bilaga fyra, till vilken medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn vid bedömningen av detta:
Rasism och främlingsfientlighet. (Någon som visste att detta är ett brott? Är det kanske hatbrott som avses?)
Förfalskning och piratkopiering. (Jajemän, allvarliga.)
IT-brottslighet. (Så avgränsat, så specifikt!)

That said, så håller jag med Johan Linander om att rätt personer inte får tillräckligt med skit för att det här ska implementeras. Bodström's watching, och han gillar det.

1 kommentar:

Unknown sa...

"– Rasism och främlingsfientlighet."

Jag tycker man ser det där på fler och fler ställen. Att SÄPO t.ex. börjat spana på "hot mot frihet och VÄRDEGRUND" istället för att syssla med "konstitutionsskydd" som man gjorde förr säger väl lite om varthän det barkar. Att framtidens tankepolis kan sitta och begära ut uppgifter om vilka som läser Info14 och sånt är ju bara ännu ett steg i samma riktning som FRA-lagen och liknande påhitt.

Bra blogg förresten. Alltid påläst och med roligt, kaxigt språk som gör det skoja att läsa :]