fredag, juli 02, 2010

Sexköpslagsutredningen

Ja, så har den äntligen då kommit, Anna Skarheds Sexköpslagsutredning. Det är en absurd känsla att läsa den.

Redan på sidan 14 konstaterar man att det inte är relevant att göra uppdelningen frivilligt respektive ofrivilligt sexarbete, då man har "utgångspunkt i ett jämställdhets- och människorättsperspektiv och med fokus flyttat från utbudet, dvs. de som utnyttjas i prostitution, till efterfrågan, dvs. människohandlarna, kopplarna och sexköparna". Det är intellektuell ohederlighet på en nivå jag sällan skådat. Till att börja med är det, utredningen igenom, mäns köp av sexuella tjänster främst från kvinnor som problematiseras - ur ett jämställdhetsperspektiv är den alltså ytterst tveksam, eftersom män tycks ha en rätt att använda sina kroppar utan att behöva fördömas, men inte kvinnor. Vidare är det enligt FN-stadgan en mänsklig rättighet att själv välja sitt yrke, och att jämställa sexköpare med människohandlare och våldtäktsmän, det är rent vidrigt. Sexköp är inte våldtäkt, och våldtäkt är inte sexköp. En frivillig relation är inte en ofrivillig, och en ofrivillig är inte frivillig. Att vi numera har en Justitiekansler som inte vill skilja på så basala begrepp är oroväckande - speciellt som hon ändå inte verkar anse att alla sexarbetare går att betrakta som målsägande (s. 26), det vill säga, som den som blivit utsatt för ett brott.

Föreställningen att minskandet av den frivilliga sexhandeln går hand i hand med minskandet av den ofrivilliga är dessutom problematisk ur två perspektiv. För det första förutsätter man att de som efterfrågar det första är de samma som efterfrågar det andra. För det andra, om vi antar att det faktiskt är så, frånser man helt risken att allt fler nyttjar den ofrivilliga marknaden när den frivilliga minskar.

Följande mening, hämtad från sida 22, är kanske den mest problematiska: "Det är tydligt, och framstår som logiskt, att de personer som tagit sig ur prostitutionen är positiva till kriminaliseringen medan de som alltjämt utnyttjas i prostitutionen är kritiska mot förbudet." Uppenbarligen ignorerar man fullständigt de vittnesmål som framkommit bland annat i Petra Östergrens Porr, horor och feminister, som pekar på att sexarbetare pressas att ta avstånd från sina tidigare liv, göra falska erkännanden och säga att de egentligen aldrig ville. Ändå är inställningen inte förvånande: Den följer av de direktiv som regeringen utfärdat. Den följer av en oförståelse inför andras sexuella preferenser, och av föreställningen att sexarbetare inte kan vara något annat än offer.

Vad gäller sexhandelns omfattning i Sverige kan också konstateras att utredningen inte gjort någon egen utredning, utan bara sammanställt material man kommit över. Nästan varje avsnitt innehåller också reservationen av typen "det är oerhört svårt att få fram exakta siffror" och "det går inte att vara säker". På sidan 116 anges det att Ungdomsstyrelsens enkät gett vid handen att ungefär 20 000 ungdomar någon gång tagit emot ersättning för sex - på sida 118 menar man att inget talar emot att det 1993 fanns mellan 2 500 och 3 000 sexarbetare i Sverige, och slutligen, på sida 120 sägs slutligen att inget tyder på att sexhandeln har ökat sedan 1999. När man gör en jämförelse mellan Sverige, Norge och Danmark vad gäller sexhandel via Internet, skriver man på sida 151 att "Man bör vara uppmärksam på att alla undersökningar använt sig av bedömningar från enskilda informanter för att kunna avgöra antalet individer bakom varje annons och att tillväga- gångssätten har varierat. Figuren förmedlar därför en övergripande bild och kan inte utgöra underlag för detaljerade jämförelser." Samtidigt påstår utredningen att jämförelsen "inte ger något stöd för påståendet att det svenska förbudet har lett till att prostitutionen ”flyttat till Internet” i större utsträckning än den annars skulle ha gjort." På sida 154 säger man först klart och tydligt att några närmare undersökningar rörande sexhandelns omfattning inte har gjorts sedan 90-taler - samtidigt som man påstår att inget tyder på att den skulle ha ökat på samma sätt som i Norge och Danmark. Man anger också att 25 000 sexarbetare i Nederländerna är tio gånger fler än vad det finns i Sverige på sidan 164.

Hur utredningen behandlar uppgifterna om ökat våld mot sexarbetare är också intressant. Smaka på detta stycke från sida 123:
"I sin rapport år 2003 rapporterade emellertid Socialstyrelsen uppgifter om ett ökat antal anmälningar om övergrepp mot prostituterade personer i Malmö i början av 2000-talet. Socialstyrelsen uppgav dock sammanfattningsvis att man inte med säkerhet kunde uttala sig om huruvida våldet inom prostitutionen hade ökat sedan förbudet infördes. Det uppgavs att en del personer som lämnat information talade om en mer riskabel situation, men att det var få som uppfattade att det faktiska våldet hade ökat."
Alltså. Det finns ett ökat antal anmälningar i Malmö. Det viftas bort med att det inte är säkert att det betyder att våldet har ökat, och att få informationslämnare uppfattade att det faktiska våldet ökat. Men också få innebär att några faktiskt uppfattat ett ökat våldsanvändande - varför utredningen inte vill problematisera kring detta torde vara självklart. Bara några rader ner finner vi detta:
"När det gällde gatuprostitutionen uppgavs i 2003 års rapport att det förekom uppgifter om att den blivit mer riskfylld och besvärlig. Anledningen till detta skulle vara att ett minskat antal sexköpare gjort att konkurrensen hårdnat och att kunderna då ställde större krav på att de prostituerade skulle ställa upp på olika former av sex än tidigare. Någon riktig förklaring till dessa uppgifter gavs dock inte och en alternativ förklaring till varför tillvaron i gatu- prostitutionen skulle ha försämrats angavs vara att tillgången och användningen av heroin hade ökat."
Antingen saknar Skarhed förmågan att förstå att hon precis återgett förklaringen, eller så framställer hon det med flit som opålitliga uppgifter, och menar att knark är förklaringen till att sexarbetare som bor på gatan har fått det sämre.

Skarhed beskriver det också som positivt att aktiva sexarbetare upplever lagen som något negativt för dem. Hon talar sig varm för logiken i att de som "tagit sig ur prostitutionen" hyllar sexköpslagen medan de som "utnyttjas i prostitutionen" inte gillar den. Logiken i att de som trivs med sin situation inte lämnar den verkar dock inte ha slagit henne. Det märks så tydligt när hon skriver att aktiva sexarbetare menar "att man kan skilja på frivillig och tvingad prostitution". Samtidigt menar Skarhed på sida 228 att de farhågor som fanns om att sexsäljarnas situation skulle bli mer utsatt inte har besannats.

Jag är lite matt av att bara ha ögnat igenom delar av utredningen. Så många reservationer om osäkerhet som följs av tvärsäkra påståenden, sådana brister i undersökningen, sådant förminskande av oliktänkande! Det kommer med största sannolikhet att finnas anledningar att återkomma till utredningen framöver.

DN och SvD återger utredarens åsikter. Sanna Rayman har dock bra synpunkter.

23 kommentarer:

Eric sa...

"We dont use harm reduction in Sweden"...

Skaheds uttalande säger allt om Sveriges politik. Man blir bara trött när de radikalfeministiska lögnerna radas upp. Sverige - den sista Sovjetstaten.

Eric sa...

Glömde att säga:

Klockren analys Hanna! Du imponerar allt mer!

J:son sa...

Hanna, nämner Skarhed överhuvud taget något om manlig prostitution och eventuell skillnad däri gentemot den kvinnliga? Eller kan man läsa mellan raderna att det bara är män som är förövare/köpare, och stackars utsatta kvinnor som är offer/säljare?

Hanna Wagenius sa...

Eric; Tack!

J:son; Ja, hon tar upp det kort på sida 115 och säger egentligen inget mer än att man inte vet något om det och att det inte finns några närmare uppgifter om hur många män som totalt sett är sexarbetare.
Jag vill dock minnas att det fanns en undersökning som åtminstone visade att det är vanligare att män säljer sex än att kvinnor gör det i yngre grupper. Den verkar dock inte Skarhed ha hittat...

Anonym sa...

Tack Hanna, nu har du avgjort vem jag ska kryssa i riksdagsvalet i höst. Tur att jag bor i Uppsala ås jag har möjlighet att kryssa dig:-)

En röst bärgad i alla fall...

Anonym sa...

Anna Skarhed är alltså vår justitiekansler... Läs utredningen, men se till och sitt ner först.

Oldtimer sa...

Vår justitiekansler... som hoppar groda i vår justitieministers hopprep...

Jag tror jag skall sätta mig och titta på "V för vendetta" och se om jag kan få några bra idéer...

Charles sa...

Har hon fått betalt för det här? Kan vi kräva pengarna tillbaka baserat på att produkten är undermålig och allmänt intellektuellt ohederlig?

Hur i hela helvete väljer Reinfeldt sina justitie-whatever? Baserat på inkompetens och den med lägst förmåga fick högsta ämbetet?

Eric sa...

Sverige har tydlig isolerat sig från Europa och nu frontat att det är marxistisk radikalfeminism och medeltida sedlighet som gäller här. Ett tag trodde jag att jag levde i ett modern land, baserat på förnuft och empiri.

Löfte: från detta ögonblick förlorar jag varje uns av lojalitet med Sverige och kommer att snacka ner landet så fort tillfälle ges. (Ja, jag är förbannad). Varför i h-e ska Andrea Dworkin och Solanas styra Sverige??

Nej, nu ska jag sluta skriva och åka och köpa mig lite sex i protest... På en legal bordell i Tyskland... Sug på den Tant Gredelin och Skarvhed!! Hoppas dom har air condition bara...

Anonym sa...

Hade aldrig orkat läsa en utredning, men bra jobbat

Fredrik Runebert sa...

Tack för en bra analys. Synd bara att jag inte kan kryssa dig inför valet. Jag får nöja mig med Camilla Lindberg i stället.

Peter sa...

Kan bara instämma i hyllningskören o säga bra jobbat! Riktigt intressant att läsa. En fråga bara. Centern är väl knappast det mest liberala alternativet? Kan du inte starta ett eget parti där det fokuseras på att på riktigt få ett liberalt samhälle? Inte bara vad gäller sexköp utan även droger osv. Stannar du i centern kommer du ju bara bli en politiker i mängden och aldrig förändra.

Bokugglan sa...

Det nästan alla missar när den här frågan tas upp, är att sexköpslagen är långtifrån den enda lagen som kan tillämpas vid prostitution. Långt viktigare är kopplerilagen och lagen om människohandel. Även sex med minderårig och våldtäkt kan vara aktuella. Lagar som till skillnad från sexköpslagen nästan ingen ifrågasätter. När man alltså i utredningen försöker bevisa sexköpslagens framgång med att prostitutionen har minskat (om detta nu är sant) är man alltså helt ute och cyklar!!! Jag tycker fortfarande det är helknasigt att ha en lag, där för att göra en liknelse, det skulle vara OK att sälja knark i närmaste snabbköpsbutik, men olagligt att köpa. Den kan t.o.m vara kontraproduktiv, då sexköpare kan antas undvika att ange de stora "trafickanterna" för att slippa åka dit själva. Prostitutionen bekämpas istället bäst med att stärka de andra lagarna jag redan nämnde. För det handlar till syvende och sist om sex utan samtycke.

tomas sa...

hej skrev precis samma sak i min blogg besök den gärna! http://www.actionmanrone.blogg.se

Anonym sa...

En person som säljer sex är en person som av en eller annan anledning har tappat respekten för sig själv, sin kropp och sitt välmående. Frivilligt? Ja det beror på hur man ser på det.

Anonym sa...

Trafficking är en sak, prostitution en annan. Att tillåta porr och förbjuda prostitution är sinnessjuk självmotsägelse.

LÅT MÄNNISKOR VAR I FRED!!!

- Peter Ingestad, Solna

Anonym sa...

Ja. jag har just köpt en tjänst från en underbar kninna från Thailand. Hon jobbar och arbetar som städare här i Sverige. Jag frågade henne när jag tog henne till Stationen om detta är allt hon lever på. -Nej, jag har detta som hobby och extra inkomst. Jag var inte blyg och frågade om det var några mellanhänder. -Nej fick jag till svar och hon tittade lite konstigt på mig. Jag frågade om hon tycker om sitt arbete. -Ja, det kommer såklart puckon och ett och annat psykfall men det ser jag oftast redan innan jag gör ett så kallar outcall... Jag betalade 2000 kr för en kvinna som vill sälja sin kropp och hon instisterade på att det är okay med henne. Och tro mig, jag erbjöd henne husrum och möjlighet att stanna om så hon ville i egen säng. Jag kan inte annat ge henne respekt det hon förtjänar. Hon väljer själv vad hon tjänar sitt levebröd och jag ville ge henne en avslapnad miljö efter sitt arbete utfört. All heder åt denna kvinna. Hon tjänar bara sitt levebröd.
Hoppas att man inser att dessa tjänstemän också vill betala skatt och ingå i det sociala systemet.
Tjänstemän och kvinnor, om det skall vara jämligt då da... Suck.
Tack för mig.

Peter sa...

Palla o kommentera i din blogg när du inte ens kan svara.. Tack för inget..

Anonym sa...

Elin Nordegren fick halv miljard av sin f.d. sex-partner. Hon är dotter av en f.d. socialdemokratisk kvinnominister.

Varför svenska kvinnor tror, att det är rätt att sälja sex i äktenskap, men fel att sälja tillfälligt sex?

Tror ni att i äktenskap en man köper kärlek, inte sex. Tror ni att man kan köpa kärlek?

HugeHedon sa...

@Hanna och alla;

Jag skulle så gärna vilja att ni också tittar på historikern Dick Wases analys -- Undermålig utvärdering av sexköpslagen -- som inte alls fått så mycket uppmärksamhet som den förtjänar.

Några utdrag följer här for your convenience:

I grunden är detta en djupt sexualmoralistisk fråga som tar sin utgångspunkt i den av den patriarkala kristendomen skapade föreställningen om "god" och "ond" sex. Det har sin grund i denna religions fullständiga förkastande av icke reproduktiv sexualitet, eftersom sexualiteten var så skamlig och vidrig, enligt kyrkofäderna, att den helst alls inte skulle förekomma. Något som också ligger till grund för de föreställningar som stämplar prostitutionen som "skamlig".


Schyman, och hennes gelikar, är också lysande illustrationer på den typ av häxjägare som under hela den kristna kulturen drivit häxjakter av olika slag. D.v.s den sorts människor som upphöjer sig till bättre vetande än andra, som ser sina egna föreställningar som absoluta sanningar och som därmed tar sig rätten att bestämma vad som är rätt och fel för ALLA. Och liksom de som brände bögar och judar under medeltiden, häxor på 1500- och 1600-talen, klitoris på masturberande flickor under 1800-talet, m fl, så gör man det av påstådd "välvilja". Man ska "rädda" de offer som man själv definierat - nästan alltid mot de s k offrens egen vilja. Men det senare kan man bortförklara med att de inte förstår sitt eget bästa.


[...] Något som ju Skarhed direkt medgav på presskonferensen då hon sa: "egentligen tycker jag att det är ganska självklara slutsatser. Men det viktiga har ju varit för utredningen att försöka så att säga få underlag, för att kunna dra dem. Och vi har ju jobbat på det sättet". Man har alltså aktivt eftersökt sådant material som ska kunna bekräfta de redan politiskt beslutade "slutsatserna".


Den absolut allvarligaste bristen i den s.k. utvärderingen är emellertid att man begränsat sig till att enbart "utvärdera" konsekvenser på prostitutionen, och inte vilken inverkan det haft på samhället i stort. Sålunda nämns inte med ett ord att parallellt med sexköpslagen har Sverige seglat upp som ett av världens i särklass våldtäktstätaste länder.


Precis som läromästaren kyrkan kommer Schyman och hennes gelikar bara att skapa mer våld och problem i samhället med denna politik. Men det är tydligen ett pris som man är beredd att betala för att få driva igenom de egna målen.


Den typ av sexualmoralism som sexköpslagen, "utvärderingen" av den och Gudrun Schyman representerar har historiskt sett aldrig lett till annat än elände för och förtryck av oskyldiga människor.

Lars-Erick Forsgren sa...

Detta mitt inlägg tangerar ämnet .

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/07/fragor-som-ar-for-svara-att-diskutera.html

Hanna Wagenius sa...

Anonym 11:47 em; Tack, men det kan du tyvärr inte! Jag ställer upp i Jämtlands läns valkrets!

Anonym 9:15 em; Nej men så bra att du har absolut insikt om den exakta orsaken till att någon säljer sex. Vad är du, ett medium?

Peter; Sorry, jag vet att jag försummar kommentatorsfältet. Det blir bara så mycket ibland. Försöker jobba ikapp när tillfälle ges.

Anonym sa...

Skarheds utredning suger på många vis. Detta betyder dock inte att prostitution är något som bör finnas i t ex Sverige. För att få bort tjejernas val att sälja sex tycker jag att man gör dem ekonomiskt oberoende så att de slipper sälja sig och fara illa. Det har vi råd med. Vi är ett rikt land och det är skabbigt att vissa ska behöva sälja sig till män som kan tänkas bete sig våldsamt mot dem för att få sin försörjning.

Rebecka