torsdag, juli 01, 2010

Hela arbetsmarknaden är ett jävla skämt!

Japp, Elin Monday skapades av CUF. Vi kan knappast ge oss själva äran för att vara de första som någonsin använt metoden, men kanske är vi först i den politiska sfären. Möjligen är det därför det ställs frågor om vi inte har gjort många besvikna nu, när det visat sig att Elin "inte finns på riktigt".

Elins berättelse bygger dock på verkliga händelser som drabbat desperata unga i en desperat tid. Vi ville att dessa berättelser skulle nå ut. Det har vi uppenbarligen lyckats med.

Alliansfritt Sverige gör ett sedvanligt bottennapp när de helt omtolkar hela vår kampanj till att plötsligt bara vara en kritik mot arbetsförmedlingen. Elin är en del i vår kampanj. Den drivs mot hela arbetsmarknaden - och det inkluderar såväl Sven Otto Littorin, facket och LAS som arbetsförmedlingen.

Bloggar: Albin Ring Broman, Elias Giertz, Rickard Nordin, Per Ankersjö.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Suck.....

Anonym sa...

Skönt att se clownnäsorna på rätt plats - på CUF:are.

Unknown sa...

Angående: Ungdomsarbetslösheten samt ert förslag till lagändring inom arbetsrätten

Jag har gått igenom era förslag till åtgärd inom arbetsmarknaden och gjort en konsekvensanalys av samtliga punkter.

1. Lagen om anställningsskydd skall inte gälla upp till 26 år (Det man kallar för saklig grund) .
Kommentar Detta innebär i sak att personer skall ha en formel provanställning till en ålder av 26 år om man tittar på detta rättsligt
Undran från mig då blir således, hur kommer ni att försäkra den enskildes rättsäkerhet mot missbruk från oseriösa arbetsgivare.

2. Lägre ingångslön för ungdomar
Kommentar I dag regleras all lön i avtal så som kollektivavtal eller individuella kontraktsavtal. Ert förslag bygger på att den enskilde skall ha rätt att teckna individuella löneavtal som då är sämre än vad parterna har kommit överens om ifall det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, gissa att det är de ni menar på grund av att denna rätt finns redan på företag som är avtalslösa.

Undran Om en anställd nu inte är nöjd med sitt individuella avtal, och går med i facket vad gäller då kollektivavtalet eller deras överenskommelsen (Stupstocksregeln)

3 I dag blir mängder med ungdomar lurade på sin lön så som gratisarbete och utebliven ersättningar. (Inom vårt område sker detta dagligen (Fastighetsanställdas Förbund)
Hur tänker ni göra för att skydda dessa människor, kommer ni att inrätta en form av rättshjälp så som finns inom förvaltningsrätten (Gratis hjälp)

Hanna Wagenius sa...

Björn;

1. Vi tror inte att någon startar ett företag, sliter arslet av sig i åratal för att få upp lönsamhet och sedan anställer folk bara för att få sparka dem. Och skulle det nu, mot förmodan, ändå ske - ja, då har den uppsagde i alla fall fått in en fot på arbetsmarknaden, skaffat sig lite av den eftertraktade arbetslivserfarenheten och har därmed möjlighet att skaffa sig ett nytt jobb.

2. Ja, det får man väl säga att vi menar. (Och avtalslösa företag finns det inte många av.) Skulle den anställde med tiden inte vara nöjd med sitt avtal får den väl i så fall säga upp det - men tanken är ju att även fackanslutna ska kunna använda modellen. Det skrivna avtalet är naturligtvis det som gäller enligt principen Pacta Sunt Servanda.

3. Idag går det oftast att via hemförsäkringen få exempelvis rättegångskostnader betalda. Jag tror att det du syftar på är myndigheternas informationsplikt, det går inte riktigt att överföra på privata förhållanden. I de fall det finns ett avtal ska detta naturligtvis hållas, det går utmärkt att driva civilrättsliga mål i Sveriges domstolar.

Unknown sa...

Min fråga var, hur kommer ni att försäkra den enskildes rättsäkerhet mot missbruk från oseriösa arbetsgivare. Om ni nu vill förändra eller ta bort LAS .(Individ skyddet i lagen)

Om jag tolkar dej rätt så anser du att avtal skall följas (Individuella kontraktsavtalet)
Och då kan inte den anställde som gått med i facket hävda kollektivavtalet, för mig är det ett brott mot en grundlagskyddad rätt, med andra ord föreningsrättskränkning (Rätten för medlemmen att hävda kollektivavtalet

Idag fungerar det så att om du inte får din lön (Arbetsgivaren inte vill betala av olika skäl.
Måste du gå till domstol, med påföljd att det kostar mycket pengar (Civilrättsligt) kolla vad arvodet för en jurist kostar, av de ärende jag har haft så väljer den enskilde att ge upp, sen att du tror att man via hemförsäkring kan få rättshjälpen betald är tyvärr inte sant (Undantag för arbetsrättsliga tvister)
Min undrar är om ni nu vill förändra arbetsmarknad systemet så måste ni väl införa en statlig myndighet som bevaka människor rätt till lön och bra villkor.