torsdag, juli 22, 2010

Sexköpslagen - en morallag med en omoralisk utvärdering

Sexköpslagen är en ren morallag. Vi spelar - om än i knattedivisionen - därför i samma liga som länder som stenar otrogna kvinnor och hänger män som praktiserat homosexualitet. I ett avseende går denna lag längre än någon morallagstiftning från 1800-talet. Vare sig att sälja eller att köpa sexuella tjänster har tidigare varit kriminaliserat i Sverige. När sexlagen kom var den även unik i världen. Detta historiska och geografiska pionjärarbete väcker många frågor: Vilken effekt har lagen fått? Vilka konsekvenser?

I den utvärdering av sexköpslagen som nyss offentliggjordes får man inte svar på några frågor. Istället är utredningen en av årets största politiska skandaler. Där hittar man såväl vetenskapligt fusk och faktafel som ideologisk enögdhet. Trots att Europarådet och FN upprepade gånger har uppmanat Sverige att utföra en ”heltäckande och oberoende utvärdering” av lagen var slutsatserna givna redan i utredningsdirektiven. Lagen får inte ifrågasättas och utredaren ska ”överväga behov och lämpligheten av en skärpning av straffskalan”. Om det hade funnits ett genuint intresse för att utreda lagen skulle man ha valt en oberoende utredare och man skulle inte ha talat om vad utredningen ska mynna ut i innan den startade. Istället tillsatte man Anna Skarhed som ensamutredare, en entusiastisk och okritisk förespråkare för lagen. Allt detta på beställning av Beatrice Ask, som om inte annat gjorde sitt ställningstagande klart i mars i år, när hon föreslog en förnedrande särbehandling av sexköpare.

På det följer att allt som kunde leda till andra slutsatser har avfärdats i denna bakbundna utvärdering. Forskare och debattörer som har uttryckt kritik mot sexköpslagen såsom Laura Agustín, Susanne Dodillet och Petra Östergren nonchaleras. Ett annat exempel är den nonchalans med vilken man avfärdar gatuprostituerades försämrades situation. Förändringen i kundunderlaget medför nämligen att det har blivit svårare att välja bort de potentiellt farliga kunderna - de som kanske är ute efter att slå och skada - eftersom de säkra kunderna nu istället köper sexuella tjänster via Internet. Detta menar Skarhed inte är en riktig förklaring, och påstår istället att den försämrade situationen skulle bero på att det finns mer heroin på marknaden.

I en intervju på CNN förklarar Beatrice Ask att det viktigaste i utredningen är jämförelsen med våra grannländer och de slutsatser man kan dra av den. Men de siffror man stöjder sig mot i
jämförelsen med Danmark är grovt förfalskade. Organisationen Reden, en statligt finansierad hjälporganisation har inkluderat hemlösa, knarkare och andra hjälpsökande i statistiken. Dessutom har man dubbelregisterat besökare och lagt ihop flera års statistik som årlig. Dessa oegentligheter har varit kända ända sedan i fjol. Den här statistiken som enligt Ask är så central borde alltså aldrig ha tagits upp i utredningen.

Inte heller övrig statistik kan ses som tillförlitlig. Utredningen har exempelvis inte gjort en egen undersökning kring antalet sexarbetare i Sverige, utan förlitat sig på tidigare gjorda undersökningar. Snart sagt varje avsnitt innehåller en reservation i formen av ett påpekande om att det är svårt att få fram exakta siffror - ändå dras tvärsäkra slutsatser baserade på just dessa.

I utredningen hävdas också, trots ovan angivna om gatuprostituerades situation, att lagen inte påverkat sexsäljares situation negativt - men också att om så är fallet, så är det en bra konsekvens av lagen. Skarhed menar också att det är logiskt att de “offer för prostitution” som “tagit sig ur den” gillar lagen, medan de aktiva sexsäljarna inte tycker om den. Därmed diskvalificerar hon aktiva sexarbetares åsikter och erfarenheter. Skarhed var också tydlig med att vi i Sverige inte jobbar med skademinimering Sexköpslagens ändamål är att utrota sexhandeln utan hänsyn till vilka skador det kan medföra och utan hänsyn till att det är sex säljarna som betalar priset för den strategin.
Utvärderingen är även full av diskriminerande och ideologiska ställningstaganden. ”Det är skamligt och oacceptabelt att män kan ha tillfälliga sexuella relationer med kvinnor mot betalning” står det i den engelska sammanfattningen. Man beskriver också sexhandel som ”en form av manligt våld mot kvinnor” och som ett ”extremt uttryck för ojämlikhet”. Trots att manliga sexsäljare är en stor och växande grupp bortser man från dem i utredningen. De passar givetvis inte in i den här uppdelningen i kvinnliga offer och manliga förövare.
Ett av sexköpslagens främsta mål är att öka jämställdheten. Det anger man också i utredningen. Men när man väljer att göra den ena parten i en ömsesidig transaktion till förövare och den andra till offer beroende på kön är det könsdiskriminering. När man fråntar kvinnan omdöme, rationalitet, ansvar för sina handlingar och rätten kropp och till sin sexualitet är det könsdiskriminering.

Vi måste också våga fråga oss vad som händer med brottsbenägenheten och respekten för lag och rätt när skillnaden mellan samtyckessex mot betalning respektive våldtäkt, människorov och utnyttjande av minderåriga krymper. Är det verkligen rimligt att polisen ska sätta mer resurser på att spana på i övrigt laglydiga medborgare som köper sex av myndiga och införstådda säljare?
Vid presskonferensen säger Anna Skarhed att den kvarts miljard som satsats på att bekämpa prostitutionen ”inte precis har kastats i sjön”. Det är förstås trösterikt att höra, men har pengarna ens kastats i rätt riktning? Vi vet att våldtäktsanmälningarna skjuter i höjden och att traffickingen ökar. Ändå är det på sexköp man vill fördubbla påföljden, ändå är det sexköp utredaren vill att polisen skall prioritera högre.

Det enda den här utredningen bevisar är att även före detta justitieråd kan göra politiska beställningsjobb och att vår justitieminister är kapabel att göra sådana beställningar.
”Straffskalan för sexköp behöver skärpas för den hör hemma i en världsbild och en verklighet som inte stämmer överens med den som idag gäller” sade Anna Skarhed när hon presenterade
utvärderingen. Vårt samhälle har förändrats av sexköpslagen, men på vilket sätt? Försöket att lagstifta bort prostitutionen har bevisligen inte lyckats, jämställdheten har inte ökat och traffickingen har inte minskat. Istället är de tydligaste effekterna av sexköpslagen att vi har fått ett mer fördömande och moralistiskt samhälle med angiveri, dubbelmoral och riggade utvärderingar som naturliga och förväntade inslag.

Är det verkligen en sådan världsbild och verklighet vi vill ha i Sverige?

Per Hagwall, riksdagskandidat, Moderaterna i Stockholms stad
Erik Laakso, socialdemokratisk debattör
Carl Johan Rehbinder, riksdagskandidat, Piratpartiet
Helena von Schantz, riksdagskandidat, Folkpartiet i Östergötlands län
Hanna Wagenius, riksdagskandidat, Centerpartiet i Jämtlands län

11 kommentarer:

Eric sa...

Bravo! Frihetsälskare från alla partier förenen eder! Den här lagen måste bort. Kan staten reglera samtyckande sexuella förbindelser mellan vuxna så har gränsen till det totalitära redan passerats.

David Bergkvist sa...

Du har fått mig att ändra uppfattning om sexköpslagsutredningen. Tidigare ansåg jag att den är så dålig att den hade varit bättre om den aldrig genomförts.

Men om det faktiskt var FN och/eller Europarådet som tjatat till sig att Sverige ska göra denna utredning, så var det ju helt rätt av Sverige att se till att utredningen blev värdelöst gjord.

För så länge svensk lagstiftning inte bryter mot de mänskliga rättigheterna (vilket uppenbarligen varken FN eller Europaråder anser att sexköpslagen gör), så är den en intern svensk angelägenhet, som dessa organisationer inte ska lägga sig i.

HugeHedon sa...

Kanonartikel. Stort tack för detta!

(Varför inte prasselmedia dock? Andra tidingar än DN?)

Anonym sa...

Bra som vanligt fröken besserwisser. Jag tycker utredningen är så skandalös att jag tycker att det borde gå att anmäla detta till någon högre politisk eller juridisk instans på nationell eller internationell nivå!?

Magnus Strömgren sa...

"att den försämrade situationen skulle bero på att det finns mer heroin på marknaden."

Bra genomgång av den riggade utredningen! Men en följdfråga till dig som orkat tränga igenom materialet:

Hur exakt skulle "mer heroin på marknaden" leda till en förvärrad situation för de gatuprostituerade?

Liberalamorris sa...

Som vanligt gör Hanna Wagenius en strålande artikel som sågar utredningen i papperkorgen. Det intressanta var den här gången att mer oväntade namn har ställt upp och skrivit under. Skamligt att vi fått en ny Justitiekansler som lägger in egna politiska tyckanden och inte använder korrekta källor.

Någon mer som vill se Anna Skarhed mot Hanna Wagenius i direktsänd debatt inför hela svenska folket ?

Mårten Smedberg

Arne sa...

"Är det verkligen rimligt att polisen ska sätta mer resurser på att spana på i övrigt laglydiga medborgare som köper sex av myndiga och införstådda säljare?"

Ska polisen avsätta resurser på att lagföra i övrigt laglydiga medborgare som kör rattfulla? Snattar? Tjuvjagar? Anlägger bränder?

Vilka lagar ska polisen strunta i om man är i övrigt laglydig? Finns det någon mall är det bara ideologiskt godtycke som gäller? Eller är det så att polisen är skyldig att upprätthålla alla lagar lika för alla?

Arne sa...

Ett ord föll bort i sista stycket. Korrekt version:

Vilka lagar ska polisen strunta i om man är i övrigt laglydig? Finns det någon mall eller är det bara ideologiskt godtycke som gäller? Eller är det så att polisen är skyldig att upprätthålla alla lagar lika för alla?

Hanna Wagenius sa...

David Bergkvist; Det har du förvisso en poäng i. För den interna debattens skull - och för utredningsväsendets anseende - hade det dock varit bättre om det var en ordentlig utvärdering.

Anonym 1:39 fm; Finns mig veterligen ingen sådan instans - däremot står det var och en fritt att lämna ett remissvar.

Magnus Strömgren; Det får du fråga Skarhed om. Troligen tänker hon att mer heroin på marknaden betyder tyngre missbruk.

Arne; Poängen i den meningen är alltså, trots att jag kanske skrivit den slarvigt, att polisen inte borde lägga resurser på frivilliga överenskommelser mellan myndiga människor.

Sexuellatankar sa...

Bara för att jag själv inte tänder på något betyder det inte att andra inte ska få utöva sina läggnignar.

På samma sätt som om ett nyinflyttat barn blir övergiven av sina nyfunna vänner när deras föräldrar förbjuder dem att umgås med det pga. av att det har en annan hudfärg, är kränkningen enorm när staten går in och säger att det är olagligt att ha sex med den och den personen inom ramarna för vad den männsikan tänder på.

Jan Sjunnesson sa...

Läs gärna remissvaren 1997 innan alla plötsligt bytte sida efter radialfeministisk agitation. Polisen, kyrkan, advokatsamfundet, vissa soc förvalt m fl ansåg lagvägen vara fel. Majoriteten. Sen blev den lag och allt sket sig.

Janne Sj