onsdag, september 30, 2009

Kort meddelande till Alliansfritt Sverige

LAS innebär inte bara att ungdomar åker först ut p.g.a. att de är sist in - LAS är ett strukturellt problem som också gör att nyanställningen stryps, vilket främst drabbar ungdomar.

7 kommentarer:

Ola Berg sa...

Ja, det är ju det där med LAS + alla andra störningar i prisbilden när priset på arbete ska sättas.

Tyvärr tror jag att vi hamnar i samma vaga försvarsställning när vi angriper LAS, som Ali Esbati i en TV-debatt om feminism jag minns, när han mumlade "det är... liksom... strukturellt..." som försvar för någon märklig vänsterfeministisk tes.

Problemet med LAS är... liksom... strukturellt... men vi får nog inte opinionen med oss förrän vi kan visa KONKRET hur problemen uppstår.

Det är ett pedagogiskt problem. Jag har knåpat med blogginlägg som jag sedan inte publicerat eftersom framställningen blivit så rörig.

Jag har till och med tänkt att "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta", dvs att svårigheten att konkretisera bekymren med LAS beror på att LAS kanske inte ÄR ett så stort bekymmer egentligen, att det är helt ANDRA störningar i prismekanismen som orsakar arbetslösheten för vissa grupper.

Kanske ett långt meddelande skulle fungera bättre?

CarlB sa...

Tyvärr är du helt snett ute när du ser LAS som ett problem på arbetsmarknaden. Problemet jag ser på min arbetsplats är att vi tar in ungdomar på visstidsanställningar. From 1 juli 2007 kan en arbetsgivare visstidsanställa en person två år utan krav på fastanställning. Därefter kan han lätt vikarieanställa personen osv. Med LAS borta kan företag sparka ett gäng halta o lytta gamlingar och ta in fräscha nya. Du skapar en ny arbetslöshet.Ta gärna kontakt med företag och deras fackavdelningar för mer information hur det ser ut i företagsvärlden.

Ola Berg sa...

Tack, CarlB, du visar ju precis varför LAS är ett så stort problem!

Skälet till att de åker in och ut på visstidsanställning är ju för att det i LAS finns en helt arbiträr gräns på två år. Att fastanställa innebär ju, i och med lagen, en reell och ganska stor risk för arbetsköparen. Den risken, precis som all annan risk i en verksamhet, har ett pris. En riskpremie.

Vad händer då om den anställdes prestation motiverar en anställning, men inte den höga riskpremien? Varje anställning måste ju vara lönsam för både arbetar och arbetsköpare för att den ska bli av. Varje anställd måste bära sina egna kostnader för att kunna bli anställd.

Lagen skapar en antingen-eller situation, med små möjligheter för arbetare och arbetsköpare att förhandla om villkoren. Kan du inte bära dina höga kostnader, så blir du inte anställd.

För kom ihåg att alternativet för arbetsköparen, utan visstidsanställningar, INTE är fast anställning, utan INGEN anställning. Kostnaden för tröskeln är anställningar som INTE blir av. Vilket syns i statistiken för ungdomsarbetslöshet.

Jämför med ungdomsarbetslösheten i andra europeiska länder, och deras regelverk. De har inte LAS, men avskedas inte i drivor och lider under arbetsgivarnas förnöjda godtycke. Istället är de anställda i BETYDLIGT HÖGRE GRAD än vi är i Sverige. I synnerhet ungdomar (ungdomsarbetslöshet i Nederländerna: 6,3%).

Argumentet om de halta och lytta gamlingarna är så feudalt att jag inte ens bemödar mig om att ta upp det. Fråga om du inte själv ser felet med det.

Anonym sa...

Varför ska arbetsgivare ha anställda som inte producerar? Om vi inte låter företagare göra det dem anser bäst för sitt företag kommer det inte finnas några företag kvar sen. DÅ kan vi snacka arbetslöshet.

Sen är jag inte riktigt med på att LAS stör prissättningen.

Anonym sa...

Mig med undrar varför företrädarna ska göra det demses anser? Vart är detta ligger? Vars hanses dems är det -Ä-NDA (denses som sitter bak med stoa Ä) Mig gott svänsk gröndskåla!

Anonym sa...

Hejsan Hanna
Skulle inte du kunna skriva ett inlägg där du ger din syn på vilka åtgärder som skulle skapa fler arbetstillfällen och högre tillväxt

Esse sa...

Svenskt Näringslivs egna undersökningar visar att under 20%av de småföretag (upp till 10 anställda) som enligt lag får göra undantag från LAS utan motivering eller förhandling med facket faktiskt har gjort det sedan möjligheten infördes 2001.

Om nu LAS är ett så stort problem för småföretagen som det påstås från framför allt Centern, varför utnyttjas inte möjligheten att göra undantag av fler än en liten majoritet av företagen i dag?

@Ola Berg:

Du har fel när du talar om "arbiträr gräns på 2 år". En arbetstagare kan i dag vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare i totalt 4 år och 182 dagar innan man blir tillsvidare (fast)anställd.

Du har också fel när du generellt jämför andra länder med Sverige då s.k "Seniority" är ett begrepp som i många länder inkl USA regleras i avtal, inte i lag, och i många fall mer strikt än LAS. Förekommer i flera branscher i Frankrike och Tyskland till exempel.

Holland som du refererar till har LAS men där tas i lagen större hänsyn till genomsnittlig ålder på arbetsplatsen vid uppsägningar.

Vad har Hanna Wagenius för sakargument bakom sina påståenden? Förslag på vad som skulle skapa fler arbetstillfällen för ungdomar? Vad vill hon ha i stället för LAS, eller ska vi inte ha något anställningsskydd alls och konkurrera med lön och arbetsvillkor som hennes ordförande i CUF Magnus Andersson förespråkar?