fredag, oktober 12, 2012

Valfrihet ger mindre makt till brukare? Skärp er, SSU!

Igår skrev SSU på SvD Brännpunkt att de vill avskaffa LOV och begränsa vinstuttaget i välfärdsföretag. Bland annat hävdade de att LOV flyttar makten från brukarna - något fullständigt absurt. LOV innebär nämligen att varje brukare själv får välja utförare. Det om något är ju att flytta tillbaka makten till brukarna från kommunpolitikerna.

SSU använder sig också av en mycket ohederlig debatteknik (alternativt kan varken skilja på korrelation och kausalitet åt samtidigt som de inte har något minne av hur det såg ut i media innan LOV) när de säger att "[r]apporter om bristande kvalitet varvas med nyheter om stora vinstuttag från privata välfärdsföretag". Brukare tenderar snarare att uppskatta de alternativ som de själva fått välja, och jag kan åtminstone minnas rapporter om bristande kvaliteter sedan långt innan LOV:s dagar.

Jag tycker att det är ett oerhört förakt som SSU ger uttyck för i sin debattare - så en replik finns att läsa här på Brännpunkt idag.

Inga kommentarer: