onsdag, oktober 10, 2012

Nämndemannaproblem

I Sverige har vi ett system där politiker agerar domare och har majoritet i lägsta instans. Låter det lite jobbigt? Det är det.  Bara nu i dagarna har det rapporterats att att ytterligare en nämndeman i Södertäljemålet och en nämndeman i Mangsmålet kan ha varit jäviga. Det gör att Mangsmålet, precis som Södertäljemålet, kan komma att behöva tas om.Som Mårten Schultz skriver, antagligen inte på grund av att nämndemännen ville sabba något, utan för att de inte hade kunskap om vad som krävs av en domare. För domare är de, faktiskt. Däremot har de inte någon juridisk kompetens.

Personligen tycker jag att idén om att folkvalda ska vara representerade i domarkåren är rätt wierd. Hela poängen med en domstol är ju att den objektiv ska granska skeendena och döma enligt den lag som de folkvalda satt upp. Antingen har ett brott begåtts eller inte - och det kan inte någon förändra för att den är folkvald. Tänk om vi skulle ha demokratiska omröstningar för att avgöra om någon ska dömas och i så fall till vad - och fundera över vad som egentligen är skillnaden när man har politiska domare.

Alla domare är förstås inte heller fläckfria. Men de har fått en utbildning som skolar dem i att följa de regler som de folkvalda satt upp och att de ska respektera rättssäkerheten, förutom då att de fått utbildning i hur man följer reglerna. (Vilket, när vi nu pratar om jäv, det blir extra tydligt att nämndemännen inte har.)

Faktum är att domare fått det så pass inpräntat i skallen på sig att rättssäkerheten måste gå först att de inte tvekar att låta en svindyr rättegång  tas om på grund av misstanke om jäv - helt enligt reglerna. Inte för att skjuta nämndemannasystemet i sank, utan för att det är den rätta saken att göra. (Jag undrar också, vilket förtroende skulle folk ha för nämndemannasystemet om nämndemän fick vara jäviga?) Det är ett gott tecken för vårt rättssamhälle, även om nämndemannasystemet i sig inte är det.

---


Mer läsning: Dagens Juridik, Dagens Juridik, Expressen, DN, DN.

1 kommentar:

Anonym sa...

Nämndemannamodellen är bra i grunden. Däremot borde nämndemännen granskas objektivt, ungefär på samma sätt som vissa säkerhetsgranskas när de söker jobb fast istället för att granska säkerheten skall man granska och dokumentera kopplingar som kan innebära jäv i framtida rättegångar. Den nu aktuelle socialdemokraten sitter i polisnämnden där han naturligtvis får kopplingar till poliser och deras arbete, dessutom går hans jobb telefon till en advokatbyrå. Undrar om advokatbyrån har målsägarbiträden eller försvarare i rättegångar där den nu aktuelle nämndemannen dömer?atpriv 76