torsdag, mars 29, 2012

Behöver FN reformeras?

Idag på Svenska FN-förbundets diskussion om FN i framtiden hade jag äran att få sitta panelen tillsammans med Inga-Britt Ahlenius, som nog inte kräver någon närmare presentation, och Aleksander Gabelic, ordförande för Svenska FN-förbundet. Det var en oerhört intressant och lärorik diskussion där Ahlenius inte minst lyfte vikten av ledarskapet inom FN, som inte fungerar idag.

CUF driver på för att säkerhetsrådet ska reformeras, att de permanenta platserna och vetorätten ska tas bort, och det var inte direkt alla på seminariet som trodde att det alls var möjligt. Jag är dock övertygad om att lägen förändras med tiden, och att även svåra beslut kommer att fattas en dag.

Något vi dock var helt överens om var att Sverige skulle behöva ta initiativet bland de 188 länder som inte sitter med trumfkort och driva på för en förändring. Vill man ha något gjort, så får man göra det själv, helt enkelt.

Inga kommentarer: