onsdag, maj 28, 2008

Både begreppsförvirring och spådomar

Det är svårt att sia, speciellt om framtiden, sade den amerikanske baseballspelaren Yogi Berra en gång. Hur självklart det än kan verka, så är det visst inget som författarna bakom dagens DN Debatt har observerat.

Temat är att allt fler kvinnor och allt färre män högskoleutbildar sig. Detta kommer, enligt artikelförfattarna, att leda till "ett lågutbildat manligt proletariat, ett högutbildat kvinnligt proletariat och en manlig maktelit på toppen". Den slutsatsen kan ifrågasättas på åtminstone två grunder.

Till att börja med; vad är egentligen ett proletariat? Enligt wikipedia (och artikeln verkar inte ens diskuteras...) så är det "produktions- och underhållsarbetarna, som är egendomslösa i den bemärkelsen att de inte äger någon egendom som kan användas i produktionen" samt "inte tjänar mer än att det räcker till livets nödtorft och alltså inte har någon möjlighet att spara för framtiden" - man får ju anta att det är det marxistiska, och inte det romerska begreppet man syftar till. Visst kan det hända att vi även fortsättningsvis kommer att ha så pass höga skatter att människor svårligen kan arbeta ihop en förmögenhet, men högskoleutbildade har väl ändå en tendens att bli tjänstemän snarare än produktionsarbetare?

Vidare måste man fråga sig vilken insikt dessa människor har angående samhällsutveckling. Det är faktiskt bara trettio år sedan kvinnorna började dominera i högskolevärlden, och den största ökningen har kommit de senaste tio åren. Att förändra könsroller och maktstrukturer tar långt längre tid än så!
Vad som bör nämnas är ju också att många kvinnor högskoleutbildar sig rakt in i offentlig sektor, vilket inte bara leder till att de får lägre löner, de får faktiskt sämre möjligheter att göra karriär eftersom svårigheterna att exempelvis starta och driva ett eget vårdföretag är överväldigande. På ett väldigt effektivt sätt håller staten kvar kvinnor i fattigdom. Om man istället öppnade upp marknaden skulle kvinnor på ett bättre sätt integreras i affärslivet, och fler skulle ta plats i styrelserummen. Visst kan man ha synpunkter på att vissa yrken är kvinnodominerade och andra mansdominerade, men det är inte ett argument för att tvinga kvinnor att välja bort exempelvis vårdsektorn för att kunna göra karriär.

Sen har de en riktigt obehaglig formulering också. "Samhällets behov av att ta tillvara kompetens hos båda könen..." - borde det inte vara oavsett kön hos den som besitter kompetensen? Det bara skriker kvoteringsvilja mellan raderna. Hu!

Att spå i framtiden är som sagt inte det enklaste man kan ta sig för. Jag skulle personligen dock vilja hålla min egen fars förutsägelse för mer trolig: Kvinnorna är på väg att konkurrera ut männen. Visst, det kommer att ta ett tag, men vi kommer att få se färre män och fler kvinnor på VD-poster, i styrelserum och som chefer. Kvinnorna kommer nämligen att vara de med kompetens om den här utvecklingen fortskrider.

7 kommentarer:

Anonym sa...

så du vänder dig alltså inte mot att män kommer vara lågutbildade och kvinnor högutbildade. men att kvinnorna kommer utgöra makteliten istället för männen.

dock finns det fortfarande tillräckligt många män på högskolorna för att mer än fylla alla "elitpositioner". och då man får anta att de män som faktiskt väljer högskoleutbildning är de mest ambitiösa och kompetenta männen så kan jag inte se varför de skulle bli utkonkurrerade av kvinnorna på grund av kvinnornas antal. kvinnorna kommer ju troligen i medel vara mindre ambitiösa och kompetenta än dessa män om tex hälften av kvinnorna går på högskola men endast 10% av männen.

men visst, ska könen vara representerade i styrelserna på basis av hur fördelningen ser ut i högskolorna istället för kompetens så kommer kvinnorna vinna.

Hanna Wagenius sa...

Vänder mig emot? Jag beskriver vad jag tror kommer att hända.

Din teori om att de högskolestuderande kvinnorna i medel skulle vara mindre ambitiösa än de högskolestuderande männen känns lite skum. Det kan ju lika gärna vara så att kvinnor generellt sett är mer ambitiösa - eller att män generellt sett väljer att rikta sin ambition mot annat än högskolestudier. Inte ens om din teori stämmer skulle det utesluta att det finns kvinnor som är precis lika ambitiösa som männen.
Angående fyllnad av "elitpositioner"; det vinstdrivande företag skulle tillsätta sådana efter kön istället för efter kompetens skulle krascha. Könsdiskriminering är helt enkelt inte lönsamt i ett kapitalistiskt samhälle.

Vänta lite här nu, vaddå "ska könen vara representerade..."? Vem har sagt något om "ska"?

Anonym sa...

jag utgår från antagandet att män och kvinnor är lika intelligent och är lika ambitiösa som grupper.

om då de 10% ambitiösaste männen går på högskola är det troligt att denna sub grupp i snitt är mer ambitiösa än va de 50% ambitiösaste kvinnorna i medel är.
eftersom det mesta är normalfördelat är det troligt att även vi har att göra med normalfördelningar i detta fallet. och i så fall håller mitt resonemang rätt bra. men jag påstår inte att detta är ett bevis.

grundantagandet i den svenska jämnställdhetsdebatten är att kvinnor som grupp är lika dan som männen som grupp om det inte vore för de konstruerade könsrollerna. jag försöker endast utgå ifrån detta antagandet för att bli tagen på allvar.

"Inte ens om din teori stämmer skulle det utesluta att det finns kvinnor som är precis lika ambitiösa som männen."

det har du i allra högsta grad rätt i. men då har vi ju å andra sidan de patriarkala maktstrukturerna som kommer gör att männen får platserna istället för kvinnorna.

jag säger inte att jag tror på dessa patriarkala strukturer men det är ett grundantagande i debatten som jag utgår ifrån för att bli tagen på allvar.

"Angående fyllnad av "elitpositioner"; det vinstdrivande företag skulle tillsätta sådana efter kön istället för efter kompetens skulle krascha. Könsdiskriminering är helt enkelt inte lönsamt i ett kapitalistiskt samhälle."

du antar att marknaden är perfekt. det finns mycket vetenskapliga teorier som pekar på att så inte är fallet. läs tex Whittingtons bok "Vad är strategi" från 2002. Där står det en hel del om varför företag inte kraschar bara för att de inte sköts på ett ekonomiskt (och anglosaxiskt) rationellt sätt. tex för att marknader inte är perfekta.

Whittington visar tex hur företag i dag inte ens tillsätter männen utifrån kompetens utan snarare social härkomst och utbildningsbakgrund (ej att förväxla med kompetens). Så när företagen redan idag inte kraschar trots att de idag gör det (när det kommer till männen) som du säger skulle leda till att de kraschar så kan jag inte se varför det skulle gälla för det kvinnliga könet.

Anonym sa...

För att förtydliga:

när jag skrev

"Whittington visar tex hur företag i dag inte ens tillsätter männen utifrån kompetens utan snarare social härkomst och utbildningsbakgrund (ej att förväxla med kompetens)."

så menar jag när företagen bara väljer mellan män. att det alltså är långt ifrån alltid den mest kompetenta mannen som får jobbet trots att man bara väljer balnd män.

Hanna Wagenius sa...

Nej, ditt resonemang håller inte, eftersom de tio procenten av kvinnorna som är lika ambitiösa som de tio procenten av männen fortfarande finns inom högskoleväsendet.

Att göra samma grundantagane som alla andra trots att man inte tror på det gör knappast att man blir tagen på allvar.

Det blir svårt att upprätthålla ett patriark om det bara finns matriarker.

Åh, jag vet precis varför företag idag inte kraschar trots att de är ojämställda. Det beror på två saker; till att börja med så nej, marknaden idag är inte perfekt, den är reglerad. Vidare så finns det ännu inte tillräckligt många kompetenta kvinnor för att fylla männens platser.

Anonym sa...

du försöker ju inte ens debattera. bara insistera på att just du har rätt. bara avfärda allt jag skriver. man tackar. min kunskap och världsbild är alltså inte värt något i dina ögon.
jaha och varför skulle det var just så att du har rätt och jag fel?
bra självförtroende iaf. det räcker ju långt.
men bry dig inte om att svara för min skull.

Hanna Wagenius sa...

Jag försöker förklara vad som var fel med ditt resonemang - och jag tycker att jag har anfört mina skäl rätt tydligt. Ta det inte så himla personligt!