tisdag, januari 29, 2008

Bra om bistånd

Nu flaggas det för förbättrade kriterier angående vilka länder som ska få bistånd i form av budgetstöd. Fria massmedier är bland annat ett av kraven, och jag kan inte göra annat än att jubla.

Och jo, det är klart, gapskratta också. För vem kan göra annat när de läser denna snygga passage i Ung Vänsters blogg?

"Kraven [på mottagarländerna] ska skärpas. Med allra största säkerhet kommer också regerings reaktionära (min kursivering) värderingar om demokrati och folkstyre får genomslag."


Tack,

Inga kommentarer: