torsdag, januari 10, 2008

Sådant jävla slAsk!

Isabella Lund har fått svar på det brev hon för SANS räkning skickade till justitiedepartementet med anledning av att justitieminister Beatrice Ask i kammardebatten sagt att det är "främmande" för henne att låta prostitiuerade själva komma till tals om sin situation och att tillåta att de har fullt självbestämmande över sin engen kropp.

Svaret kommer från en Jan Persson som tydligen är kanslisekreterare. I mailet förklaras att "hon [anser] att det är en skillnad i att respektera alla människors mänskliga rättigheter och att förespråka att prostitution ska vara laglig".

Det går alltså att respektera yttrandefrihet, som är en mänsklig rättighet, och samtidigt hävda att vissa grupper inte ska få uttala sig. Mer än jag visste.

Enligt svensk lag får yttrandefriheten endast begränsas med hänsyn till "rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd, eller förebyggande och beivrande av brott". Jag skulle inte säga att detta faller under någon av dessa hänsyn.

Extra äckligt blir det av att det är just prostituerade, just de som berörs, som inte ska få uttala sig. Ask tycker uppenbarligen att det är ok att jag kommer att debattera för deras rättigheter under CUF:s årsstämma - hade Isabella själv dykt upp och velat prata hade det däremot inte varit förenligt med "den syn på prostitution" Ask tycker att man ska ha - och alltså hade Isabella inte fått uttala sig.

Skämmes, tamejfan!

1 kommentar:

Isabella Lund sa...

Tack för ditt stöd Hanna!
Detta är en konsekvens att den lagstiftning och den policy som finns kring försäljning av sexuella tjänster i Sverige. Det har varit så här länge men nu är horstigmat så starkt i sverige så ministrar och politiker vågar säga detta öppet!

Det är detta jag kämpar emot...