torsdag, september 27, 2012

Skolornas demokratiska ansvar

När jag gick på gymnasiet så förklarade min samhällslärare att det enda han som lärare fick propagera helt fritt för var demokrati. Ärligt talat tycker jag att det är ganska sunt. Det är liksom det vi kan (eller borde kunna) enas kring - oavsett vilken politik man skriver under på så är demokratin som är medlet för att nå dit.

Hur man hanterar demokratin är jag dock rädd att skolor inte är lika bra på att lära ut. Visst, man berättar om att riksdagen väljer regering och att medborgarna väljer riksdagen och lite kring vad de olika partierna står för, men så mycket mer är jag rädd att man inte bidrar med. Framförallt tror jag inte att man riktigt förmedlar vilken makt partierna som institutioner har.

Det är partiernas politik som blir alternativen du har att välja mellan på valdagen. Det är partierna som utser kandidater till riksdagen. Det är partierna som förhandlar med varandra om regeringsmakten. Det är partierna som väljer sina ordföranden, och det är de som väljer ministrar om de hamnar i majoritet. Det är partierna som förhandlar om vilka propositioner som ska läggas under mandatperioden, och vad som därmed blir reell politik i Sverige.

Hur många av Sveriges unga vet hur man påverkar ett parti? Inte tillräckligt många. Och det är här vi ungdomsförbund faktiskt kan göra en insats för demokratin i samhället.

Inte bara genom att värva unga att gå med, utan också genom att informera om hur i hela friden det går till när man påverkar svensk politik. För att kunna göra det måste vi dock ha en möjlighet att komma in på de platser där unga spenderar majoriteten av sin vakna tid - skolorna.

Det är emellertid ett problem idag. Många skolor stänger sig helt och låter bara partipolitiska representanter komma in när det är valår - vilket förutom att beröva många av sina elever möjligheten att lära sig om demokratin också sänder den konstiga signalen att politik bara är viktigt vart fjärde år. Igår hade jag och mina kollegor i de andra ungdomsförbunden till riksdagspartierna chansen att debattera och kampanja på två gymnasieskolor i Kungsbacka - tyvärr väldigt sällsynt. Förhoppningsvis gav det några elever insikten om att det går att påverka samhället mer än bara genom en röst vart fjärde år. Den insikten tror jag är helt avgörande för att vi inte ska få ett demokratiskt underskott i framtiden.

Skolorna måste bli bättre på att ta sitt demokratiska ansvar och låta dem med kunskap om påverkan få dela med sig av den. Annars kommer den här generationen att förlora mycket av det inflytande deras föräldrageneration sett som helt naturligt.

3 kommentarer:

Ylva sa...

Du tror inte det finns kompetenta samhällslärare som faktiskt försöker lära eleverna detta?

Jag är inte själv samhällslärare men däremot mattelärare. Skolan måste bli bättre på alla sätt, det är självklart, men detsamma gäller för allt och alla. Allt ska utvecklas, inte gå bakåt.

Om vi nu ska behandla skolor som en generell grupp så tror jag skolorna tar sitt demokratiska ansvar att göra sitt bästa för att lära eleverna allt möjligt de kan behöva i framtiden. Men finns intresset hos eleverna? Kanske inte, kanske är det där vi borde börja. Hur då? Jag tror inte fler debatter mellan ungdomsförbunden är någon universallösning, bryr sig ungdomarna inte om frågorna eller känner sig maktlösa händer ändå inget.

En anledning till att skolor stänger sig helt är ju också att man måste bjuda in alla eller inga, man får inte favorisera någon politisk inriktning. Tror du att alla ungdomsförbund på samma plats samtidigt skulle bli en bra grogrund för att förstå politisk påverkan? Det tror inte jag, jag tror det skulle bli debatter (mer eller mindre populistiska) och medlemsvärvning.

Det är inte så enkelt. Att lägga allt ansvar på skolan blir sällan produktivt.

Joshua_Tree sa...

Vad som också behöver förklaras och diskuteras mer är vilka förutsättningar som krävs för en fungerande demokrati. Det fria ordet, mötesfrihet, informationsfrihet, rätt till privatliv, rättssäkerhet och mycket mer. Vad jag minns av skolan så var demokrati att man får rösta, typ. Och sen en massa teknikaliteter kring hur det går till, men inget om alla de förutsättningar som behöver finnas på plats för att ett fritt val verkligen ska vara fritt.

jenso sa...

Det borde sannerligen ligga i skolans egenintresse, att bibringa de demokratiska spelreglerna till eleverna. Får elever inte tillgodogöra sig dessa, hur ska de då kunna förväntas att ta del av det demokratiska samhället och kunna göra intelligenta val? Som det nu blir och är, är det enbart det stora fåtalet som kan göra sig hörda. Det är enbart de som redan har, vilka kommer att fortsätta att få och ta del av vad den demokratiska staten har att erbjuda. Således blir det inte mycket demokrati över för det stora antalet, de vilka egentligen aldrig fick en chans till ett deltagande.