tisdag, juni 26, 2012

Faran med feta katter

Idag har jag varit på ett liten för-presentation av Stefan Fölsters nya bok Sverige har blivit en fet katt som släpps på söndag. Boken beskriver Sveriges utveckling de senaste åren vad gäller reformer och vad de gett upphov till, men ger också en framåtblick. Vad händer om vi låter reformtakten stanna av?

Enligt Fölster har vi inte bara något att förlora i relativa, utan i värsta fall också reella mått på att inte förbättra företagsklimatet. Att det gått bra för Sverige hittills betyder inte att övriga länder i världen låter bli att förbättra sig.

Jag tror att Fölster har väldigt rätt när det kommer till behovet av fortsatta reformer. Tyvärr verkar vissa politiker vara fullständigt övertygade om att det inte finns någon opinion för några som helst förändringar i samhället.

Då får man väl faktiskt ta tillfället i akt och bilda en, då.

Inga kommentarer: