torsdag, september 06, 2007

Håkan, du MÅSTE se det här!

SVT:s nyhetsprogram Rapport berättar nu på morgonen att Sverige kan få fler ledamöter i EU-parlamentet som en följd av en överenskommelse angående det nya fördraget. Över huvud taget kommer små länder att gynnas medan ett tak sätts som gör att exempelvis Frankrike och Tyskland inte får hur mycket makt som helst.
Det innebär att ett av de argument som framfördes i EU-fördragsdebatten under stämman av bland andra Håkan Larsson. Tjoho!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Hanna! Jo, jag såg detta och det är bra att du påminner mig. Visst är det bättre att Sverige har 20 än dagens 19 EU-parlamentariker.
Samtidigt förändrar ju inte detta röstviktningen i rådet, där Sveriges inflytande kraftigt reduceras om det nya fördraget antas. I dag har Sverige ungefär en tredjedel av Tysklands makt, om fördraget antas bara en tiondel. Detta måste självfallet diskuteras, men det gör det tyvärr knappast alls.

Håkan

Hanna Wagenius sa...

Tja, men Tyskland har ju å andra sidan nio gånger så många medborgare. Är det rimligt att varje tysks röst ska väga mindre än varje svensks?