torsdag, september 25, 2008

Är det verkligen sossarna som vi måste lita på?

Per Gudmundsson oroar sig idag över innehållet i det hemliga strategidokument som läckt ut från sossarna. Enligt honom innehåller det inte någon strategi alls för att bli av med sverigedemokraterna från den politiska kartan i allmänhet och riksdagen i synnerhet.

Jag kan inte göra annat än att rycka på axlarna - vad är nyheten? Socialdemokratisk politik är den grund som sverigedemokraternas missnöje står på. Det är vi liberaler som måste göra grovjobbet här, något jag skrev om i senaste numret av Politisk Tidskrift (ej ännu på nätet):

Öppna gränserna!

Traditionellt sett finns det två läger vad det gäller invandring. Dels finns den sverigedemokratiska inställningen att Sverige ska stänga människor ute, eftersom det kostar samhället för mycket. Dels finns vänsterkartellen, som med sin kvävande bidragspolitik försett oss med en grogrund för de sverigedemokratiska åsikterna.

Den senaste tiden har flera opinionsundersökningar visat att sverigedemokraterna hamnar över riksdagens fyraprocentsspärr. Det är en mycket oroande utveckling, men det är viktigt oron inte får oss att glömma hur de kan nå så höga röstsiffror.

En socialdemokratisk politik, där varje nyanländ individ slussas in i ett bidragsberoende, är den stora boven i dramat. Som liberal är det självklart att alla människor ska ha rätt att komma till Sverige – därmed inte sagt att de skulle ha rätt att bli försörjda av staten. Precis som det är oetiskt att staten försörjer dem som är födda här är det oetiskt att försörja dem som kommer hit. Människor som hamnar i bidragsberoende försätts i hopplöshet. Det hjälper inte att arbetsmarknadslagarna gör anställningar till ett enormt risktagande för varje enskilt företag, något som slår hårdast mot de mest utsatta grupperna, så som ungdomar och invandrare.

Människor som står till vänster kommer att hävda att det är oansvarigt att ta hit folk utan att skaffa dem en försörjning. I min mening är det dock mycket oansvarigare att stänga dem ute och vägra låta dem pröva sina vingar i Sverige. Visst, människor som kommer hit från extrema förhållanden, så som exempelvis flyktingar, kan knappast kastas rakt in i den svenska arbetsmarknaden, men långt ifrån alla som kommer hit är flyktingar. Varför skulle staten försörja människor som är fullt kapabla att försörja sig själva?
Vänsterkritiken kommer här att lyda: Vaddå, ska bara människor som har jobb här få komma? Svaret är nej. Staten måste vara neutral till varför folk väljer att bosätta sig i Sverige. Att de facto leva här kommer att bli svårt om man inte försörjer sig – precis som det är svårt på alla andra platser i världen. Det är emellertid inte ett skäl att sätta stopp vid gränsen.

Det är viktigt att komma ihåg att en socialdemokratisk politik, med en begränsad och oerhört kostsam invandring, aldrig kommer att besegra sverigedemokraterna – tvärt om är det vad som göder dem. Det kommer inte att bli en lätt debatt för oss. När sverigedemokraterna säger att invandring är dyrt, måste vi liberaler påpeka att det är bidragspolitiken som är problemet. När sverigedemokraterna säger att invandrare bara går arbetslösa eller att invandrare stjäl svenskars jobb (för båda argumenten förekommer från samma läger), måste vi liberaler använda det som ett argument för att avskaffa dåliga arbetsmarknadslagar respektive förklara att ett jobb tillhör den som arbetsgivaren väljer att anställa – oavsett dennes härkomst. När socialdemokraterna säger att invandrare måste ges bidrag för att överleva, måste vi liberaler göra vårt bästa för att sänka de skatter som kväver människors kreativitet och arbetsvilja. När socialdemokraterna säger att staten har en skyldighet att försörja varje människa som kommer hit, måste vi svara nej. Däremot har vi en skyldighet att låta dem komma.
Det kommer, som sagt, inte att bli lätt. Vi har den politiska korrektheten emot oss. Därför är det viktigt att minnas att vi trots allt har rätt, och att fri invandring är möjligt.

Invandringsfrågan kommer att bli het i valrörelsen 2010. Därför måste vi börja sätta agendan redan nu, och visa att sverigedemokraterna och socialdemokraterna båda är fruktansvärt dåliga alternativ.

43 kommentarer:

Calle sa...

Du framstår för mig som en galen extremist. En nyliberal sådan. Hur har du lyckats infiltrera centerpartiet? Hur många av centerpartiets kärnväljare tror du vill ha den förstöring av Sverige som fri invandring skulle innebära?

Joakim Larsson sa...

Jag är lite förvånad att nyliberalismen tog över mitt gamla CUF så snabbt, Jag är övertygad om att jag gjorde rätt val som lämnade CUF för SD.

Dessutom är det nästan så att jag hoppas på att din linje blir den dominerande i C. Det lär vi tjäna på.

Adam Tiwe sa...

Mogna och konstruktiva kommentarer här. Även om epitetet "nyliberal" nu vore en förolämpning - vilket det är raka motsatsen till - och även om epitetet "extremist" nu vore en förolämpning - när det i detta sammanhang egentligen används som principfasthet - känns det inte som en sådär... särskilt överväldigande argumentationsteknik att påpeka att någon är det, som om orden i sig implicerade ondska eller dylikt.

Joakim Larsson: Jag tror att CUF är jublande glada över att du lämnade också. Jag hade blivit jättenöjd om jag var medlem.

Calle sa...

Nu var väl egentligen inte frågan om nyliberaler i allmänhet är galna eller inte. Men utan tvekan är centerns nyliberaler det, och man undrar självklart efter denna högljudda minoritets existensberättigande i ett parti som centern. Själv är jag förundrad varför inte alla dessa nyliberaler i diverse borgerliga ungdomsförbund, som bla propagerar fri invandring, inte startar ett riktigt nyliberalt parti, istället för att infiltrera äldre existerande partier. Det är ju i alla fall det som är fördelen med sd, man vet vad man får om man röstar på dem.

Och jag håller med Joakim, det är bra att vi får en polarisering i frågan, för den enda vinnaren är sd. Men vill centerna begå en politisk korrekt harakiri står det dem naturligtvis fritt att så göra.

Anonym sa...

Om Johan Ingerö kommer undan med att leka Barry Goldwater tänker jag göra det med!

Jag skulle vilja påminna Joakim Larsson om att extremism i försvaret av frihet inte är en last, och jag skulle dessutom vilja påminna honom om att måttlighet i strävan efter rättvisa inte är en dygd!

roberth sa...

Vad ska alla de du vill ha hit arbeta med? Suck jag säger bara suck.

Hanna Wagenius sa...

Calle; Det där är ju en obehagligt konservativ inställning. Alla partier behöver utvecklas.

Roberth; Du måste ha glömt att läsa vad jag skrev. Det är omoraliskt att staten tar ansvar för vuxna människors försörjning - alltså ska de heller inte lägga sig i vad de ska jobba med.

Calle sa...

Hanna, jag vidhåller att du är en kugge i en, mestadels ungdomlig och partigränsöverskridande, nyliberal smitta av (vad de själva förmodligen anser) ballt och modernt snitt. I realiteten är ni tyvärr lika skadliga, och lika extremistiska, som 68-rörelsen.

Jag hävdar ju som sagt att du är en extremist med din syn på fri invandring. Till viss del kan det väl förklaras med ungdomligt oförstånd, men är du egentligen medveten om vad du propagerar för? Det innebär i princip (på lite sikt)att Sverige upphöra att existera som vi en gång kände till det. Jag undrar också var ditt demokratiska mandat finns för detta i centern? Eller är du kanske ganska så mainstream där? Du hävdar att partier måste utvecklas men bör alla de borgerliga partierna utvecklas till samma nyliberala organismer? Och min fråga till dig är att varför förtjänar centerpartiet att utvecklas till någonting som är helt olikt dess grundtanke - och den grundtanken var inte att mäta allt enligt cost-benefit maximen. För att invandringen ska ha minsta möjlighet att bli ekonomisk fördelaktig vill du alltså bla montera ned samtliga välfärdssystem för samtliga medborgare i Sverige; det är priset vi skulle bli tvungna att betala för din multikulturella dröm – men hur mycket har dessa naiva drömmar med centers ursprungliga visioner att göra?


Centern har på andra sätt varit duktigt att förhindra utveckling i det här landet, vi minns kärnkraftsdebatten och Öresundsbron, där det dock faktiskt fanns god vetenskap att luta sig mot. När det gäller fria massinvandringens positiva effekter finns inte tillstymmelse till seriös eller otendentiös forskning att luta sig emot, men att här försöka argumentera för "försiktighetsprincipen" skulle förmodligen bara generera tillmälen som det förbjudna "konserbativ" eller rasist. Nåja, desto fler som du, desto tydligare framstår skiljelinjerna, och det kanske inte är så dumt trots allt. Men jag tycker man ska vara medveten om att det faktikst är politiker som du som faktiskt är ansvariga för att sd växer, för vilka andra reella alternativ finns det inom den etablerade politiken om man inte vill se Sverige utvecklas till en mångkulturell röra?

Hanna Wagenius sa...

Calle; Naturligtvis ses jag som "extremist" i invandringsfrågan! Men frågan är om det beror på att debatten är perverterad eller att mina åsikter är det.

Till att börja med; du frågar efter mitt "demokratiska mandat". Jag anser själv att jag är rätt tydlig med att de åsikter som presenteras på bloggen är mina och inte centerns. Att jag sen vill att de ska vara centerns anser jag mig ha all rätt att arbeta för oavsett om fler redan tycker som jag eller inte.
För den som läser vad jag skriver blir det förhoppningsvis också tydligt att jag inte vill använda mig av någon "cost-benefit-analys", tvärt om. Jag anser att människors rätt att resa var de vill och bosätta sig där de önskar (så länge de inte kränker någon annans rättigheter) inte får kränkas på något vis. Vill jag hyra ut en lägenhet till en invandrare så har du inte någon rätt att säga nej - det är min lägenhet, och jag gör vad jag vill med den, hur många du än har på din sida.
Som du också missat så vill jag se en begränsad stat inte för invandringen i sig, utan för frihetens skull. Precis som det är oetiskt av staten att försörja invandrare så är det oetiskt av den att försörja folk som är födda här. Det är kanhända naiva drömmar i den bemärkelsen att de troligen inte blir verklighet, men det hindrar mig inte från att kämpa för dem.

Anonym sa...

”Hanna, jag vidhåller att du är en kugge i en, mestadels ungdomlig och partigränsöverskridande, nyliberal smitta av (vad de själva förmodligen anser) ballt och modernt snitt. I realiteten är ni tyvärr lika skadliga, och lika extremistiska, som 68-rörelsen.”


Och samtliga frihetsälskare vidhåller att ni är kuggar i en kontinuerlig reaktionär kraft som ständigt motarbetar reformer, oavsett när de äger rum, oavsett vad det gäller. För framtiden är ni lika skadliga, och lika extremistiska, som de nationalister som motsatte sig demokratin en gång i tiden.

”Jag hävdar ju som sagt att du är en extremist med din syn på fri invandring. Till viss del kan det väl förklaras med ungdomligt oförstånd, men är du egentligen medveten om vad du propagerar för?”


Hanna är nog fullkomligt medveten om sitt propagerande för ett fritt samhälle.


”Det innebär i princip (på lite sikt)att Sverige upphöra att existera som vi en gång kände till det.”


När du ställer denna frågan är det först lämpligt att fråga vilket Sverige "som vi en gång kände till det" som det är som vill vi ha? Inte vill vi ha det Sverige som har varit produkten av drygt 60 år av nästan konstant socialdemokratiskt styre. Inte vill vi ha det överdrivet paternalistiska Sverige som fanns innan, eller det odemokratiska och protektionistiska samhälle på 1800-talet, eller de tidigare 800 åren av feodalt styre som fanns efter vikingatidens slut. Att Sverige upphör som vi en gång kände till det vore en ytterst positiv sak.


”Jag undrar också var ditt demokratiska mandat finns för detta i centern?”


Man behöver inte demokratiska mandat för att en åsikt. Man behöver demokratiska mandat för att bedriva politik byggd på denna åsikt. Men Hanna har dock aldrig propagerat för odemokratiska handlingar.


”Eller är du kanske ganska så mainstream där? Du hävdar att partier måste utvecklas men bör alla de borgerliga partierna utvecklas till samma nyliberala organismer?”


Det, om något, hade varit fantastiskt!


”Och min fråga till dig är att varför förtjänar centerpartiet att utvecklas till någonting som är helt olikt dess grundtanke - och den grundtanken var inte att mäta allt enligt cost-benefit maximen.”


Med tanke på att du är Sverigedemokrat skulle jag tro att du har en hel del att förlora på att dra upp i diskussionen vad som var åtanken när våra respektive partier grundades.


”För att invandringen ska ha minsta möjlighet att bli ekonomisk fördelaktig vill du alltså bla montera ned samtliga välfärdssystem för samtliga medborgare i Sverige; det är priset vi skulle bli tvungna att betala för din multikulturella dröm – men hur mycket har dessa naiva drömmar med centers ursprungliga visioner att göra?”


Dra inte upp ursprungliga visioner. Det kan du bara förlora på. Vidare finns det mycket som talar för att en grov nedmontering och reformering av stora delar av välfärdstaten vore någonting oerhört positivt i sig.

”Centern har på andra sätt varit duktigt att förhindra utveckling i det här landet, vi minns kärnkraftsdebatten och Öresundsbron, där det dock faktiskt fanns god vetenskap att luta sig mot.”


Se ovan kommentar om reaktionära krafter mot reformer oavsett vilka de är, tack.


”När det gäller fria massinvandringens positiva effekter finns inte tillstymmelse till seriös eller otendentiös forskning att luta sig emot, men att här försöka argumentera för "försiktighetsprincipen" skulle förmodligen bara generera tillmälen som det förbjudna "konserbativ" eller rasist.”


Att förneka de arbeten som tyder på att stora positiva effekter är att vänta av avsevärt mindre restrikterad invandring är ignorant och naïvt till en oseriös grad. Sluta med det. Försiktighetsprincipen har vidare i historien motarbetat yttrandefrihet, pressfrihet, åsiktsfrihet, demokrati, skolpeng, avskaffande av TV-monopol, tillåtning av vinstdrivande sjukvård, etc. Att försiktighetsprincipen i dethär fallet tillämpas av uttalade konservativa nationalister som dessutom i sitt eget principprogram lägger vikt vid hur etnicitet, nationalitet och medborgarskap är relaterade till varandra är bara en intressant tillfällighet.


”Nåja, desto fler som du, desto tydligare framstår skiljelinjerna, och det kanske inte är så dumt trots allt.”


Frihet kontra ofrihet. Framtid kontra det förflutna. Det är inte så dumt trots allt.


”Men jag tycker man ska vara medveten om att det faktikst är politiker som du som faktiskt är ansvariga för att sd växer, för vilka andra reella alternativ finns det inom den etablerade politiken om man inte vill se Sverige utvecklas till en mångkulturell röra?”


Mångkulturell röra? Statens ansvar ska inte vara att styra medborgarnas kultur. Statens ansvar ska vara att skydda medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Och det är inte en mänsklig rättighet att ha en statsvy utan minareter.

Anonym sa...

Överallt dessa libertianer, som fått allting gratis och inte vet mer om frihet än vad de ser när de tittar ut från sitt rum i föräldravillans sovrumsfönster. Jag säger det igen: Att man uttalar massa floskler om att man "försvarar friheten" innebär det inte att man gör rätt eller ens vet vad man gör. Kommunisterna har tagit på sin lott befria arbetarna, libertianerna har, lika ideologiskt styrda (och lika världsfrånvända), tagit på sig sin lott att befria homosexuella och drogromantiker och kapitalister och invandrare. Att diskutera frihet är svårt, man når mycket snart absurditetens gräns. För varje begränsning av friheten är ju slaveri, vilket innebär att du och Hanna i så fall propagerar för en fullt laglig handel med narkotika. Personligen kan jag leva med Adam Smith, som ansåg att kapitalismen behövde tämjas för att inte den skulle kunna utnyttja svagare individer. Jag struntar egentligen i om Hanna är nyliberal, det är en liten högljudd sekt bara. Men jag undrar fortfarande varför dessa nyliberaler infiltrerar, och tillåts, infiltrera mer traditionella borgerliga partier. Något sådant hade aldrig tillåtits i sd. För det är inte juste mot väljarna och det är ingen bra demokrati, och förmodligen en anledning till att tex moderatväljare i allt större utsträckning går över till moderaterna. För moderatväjarna trodde nog att de skulle få ett parti som värnade något mer om traditionella frågor som försvar, moral, brott och straff och invandring än bara cost-benefit, samt att försöka överleva till nästa val. Det värsta är att de extremistiska nyliberalerna förstör för kapitalismen, skrämmer bort potentiella väljare. Och det är nog vad som kommer att ske i centern också, med en allt mer öppet nyliberal agenda.

Calle sa...

Dina svar var som förväntat, lika oreflekterade och floskelaktiga som jag hade fått från en ordinär stalinist. Men du svarade överhuvudtaget inte på: "Men jag tycker man ska vara medveten om att det faktiskt är politiker som du som faktiskt är ansvariga för att sd växer, för vilka andra reella alternativ finns det inom den etablerade politiken om man inte vill se Sverige utvecklas till en mångkulturell röra?” För man måste faktiskt inte älska multikultur eller fri invandring. Och enligt folkrätten har Sverige all rätt i världen att självt bestämma inflödet över sina gränser. Man blandar ihop frihandel med fri invandring. Mycket få svenskar gillar också de extremistiska nyliberalerna, och det är därför som nyliberalerna istället infiltrerar traditionella partier som centern. Det är både skamligt och fegt. Starta ett eget parti istället.

Dessutom skrev jag fel ovan, det ska naturligtvis vara moderater som går över till sd.

Calle sa...

Jag kan inte låta bli att också svara på denna uppenbara dumhet:

"Att förneka de arbeten som tyder på att stora positiva effekter är att vänta av avsevärt mindre restrikterad invandring är ignorant och naïvt till en oseriös grad. Sluta med det."

Men så bra. Då har vi naturligtvis en majoritet av länder i världen som bekänner sig till din Fri-Invandring-Linje? Vill du i din nästa kommentar vara vänlig att lista dessa länder, så vore jag tacksam. Till och med inskränkta nyliberaler borde kunna inse att det skulle ge upphov till åtminstone smärre svårigheter om Sverige ensidigt öppnade sina gränser helt. Men visst låter det käckt att slagordsmässigt skrika ut ordet "frihet" (på nätbloggarna), precis som pöbelhoparna gjorde i Paris 1789 och universitet -68.

Hanna Wagenius sa...

Calle (som jag gissar skrivit alla tre ovanstående): Om du känner så många libertarianer som du ger sken av, vidarebefordra gärna kontakten till mig! Det finns sannerligen för få i min bekantskapskrets.. (Och den här sekten, kan du inte få dem att kontakta mig?)
Vidare är det intressant att du vet mer än jag om min uppväxt och ekonomiska situation. Hur har du fått reda på sådant? Jag är uppriktigt nyfiken!
Jag propagerar för att var och en ska få göra så som den vill så länge den inte tvingar någon annan. På vilket vis är det absurt?
Varför skulle det inte vara schysst mot väljarna att ha ett spektrum av åsikter inom partierna?
Ja, jag tror personligen att moderatväljare lämnar moderaterna för att de inte för en politik som är liberal.
På vilket vis "förstör" nyliberaler kapitalismen?

Hördududu, kalla mig gärna nyliberal, extrimist eller dum i huvudet, men blanda inte ihop mig med några stalinister!
Jag svarade inte på det eftersom hela min bloggpost förklarar att det är socialdemokratisk politik som är anledningen till att sd växer. Det känns onödigt att copypasta hela min text till kommentarerna också...
Nej, man måste inte älska multikultur eller fri invandring. Det innebär fortfarande inte att du har rätt att bestämma vilka jag ska hyra ut min lägenhet till - oavsett om du har majoriteten på din sida eller inte. Det vore ett vidrigt brott mot äganderätten och avtalsfriheten. Köp dig lite egen mark och stängsla in, vettja!
Om så få gillar vad jag säger så kommer ju knappt någon att rösta på mig heller, vad gnäller du om?

Ja, det kanske skulle ge upphov till en och annan svårighet. Det är dock, i mina ögon, fullständigt irrelevant.

Calle sa...

”Calle (som jag gissar skrivit alla tre ovanstående): Om du känner så många libertarianer som du ger sken av, vidarebefordra gärna kontakten till mig! Det finns sannerligen för få i min bekantskapskrets.. (Och den här sekten, kan du inte få dem att kontakta mig?)
Vidare är det intressant att du vet mer än jag om min uppväxt och ekonomiska situation. Hur har du fått reda på sådant? Jag är uppriktigt nyfiken!”

Tack för ditt svar. Jag generaliserade en aning där. Men du är tyvärr inte så unik som du kanske tror. Surfar man runt på de borgerliga partiernas ungdomsbloggar så är det i regel nyliberalism man får sig till livs. Och nyliberalism var knappast det som en gång klassificerade något borgerligt parti, nu är det frekvent i samtliga. Jag undrar hur denna kursändring kan ha gått till och frågar mig varför inte nyliberalerna istället startar ett eget parti. För mig framstår det som en ren infiltration som nyliberalerna pysslar med. Sd skulle aldrig kunna ha en sådan slapp partiorganisation, meni centern kommer man tydligen undan med sådant.

”Jag propagerar för att var och en ska få göra så som den vill så länge den inte tvingar någon annan. På vilket vis är det absurt?”

Så säger alla nyliberaler, och sätter därefter upp en oskyldig min och får det att likna en självklarhet. Naturligtvis bör man försöka tänka några steg till. En extremism som nyliberalismen kommer alltid att ifrågasättas. Nyliberalerna har naturligtvis inte monopol på frihetsbegreppet. Och det är alltid så att någons ”frihet” står i vägen eller påverkar någon annans individs ”frihet”. Är det så att man som svensk tex uppskattar (och vill verka för att behålla denna förmån) att vi inte är lika tättbefolkat land som andra europeiska länder, är det inget jag kan förhindra på individnivå. Det måste till en demokratisk process på gruppnivå, en process ett nyliberalistiskt samhälle rent principiellt aldrig skulle tillåta, såvida individerna inte köper upp marken som Sverige ligger på och stängslar in det. Att hävda att allt löser sig om man river ner det som synbart påverkar ”friheten” är att göra det mycket enkelt för sig. Det är en lika imbecill propaganda som kommunisterna sysslar med.

”Varför skulle det inte vara schysst mot väljarna att ha ett spektrum av åsikter inom partierna?”

Jag tror att det är så att den genomsnittlige väljaren knappast associerar centerpartiet med nyliberalism. Nyliberalism och naturvård eller statlig styrd miljöpolitik går tex inte alls ihop. Jag ser det hela som falsk marknadsföring. Eller så tycker jag att centern faktiskt ska gå ut med att de numera är ett nyliberalt alternativ i svensk politik. Men visst är det märkligt: varför skulle jag välja att verka i moderaterna om det tex är en socialdemokratisk politik jag vill föra?

”Ja, jag tror personligen att moderatväljare lämnar moderaterna för att de inte för en politik som är liberal.”

Det kan lika väl vara för att deras politik inte är tillräckligt värdekonservativ eller traditionell. Vad bygger du dina påståenden på?

”På vilket vis "förstör" nyliberaler kapitalismen?”

Helt enkelt för att den överväldigande majoriteten borgerliga väljare inte är nyliberaler. Den genomsnittlige väljaren skräms av extremister, precis som de skräms av religiösa muslimska fanatiker. De flesta medborgare kan nog förstå att en reglerad kapitalism ala´ Adam Smith är okey, men som sagt, nyliberlismen är något helt annat.

”Hördududu, kalla mig gärna nyliberal, extrimist eller dum i huvudet, men blanda inte ihop mig med några stalinister!”

Jag anser att nyliberalismen liknar stalinismen på grund av att båda riktningarna är lika hårt ideologiskt bundna, och för att respektive samhälle skulle kräva en hel ny människotyp för att överhuvudtaget kunna fungera. En människotyp som inte existerar nu och förmodligen aldrig kommer att existera.

"Jag svarade inte på det eftersom hela min bloggpost förklarar att det är socialdemokratisk politik som är anledningen till att sd växer. Det känns onödigt att copypasta hela min text till kommentarerna också..."


Är det inte en troligare förklaring att sd växer för att alliansen har visat sig föra en lika slapp invandringspolitik som sossarna och slängt alla sina traditionella värdebaserade frågor åt sidan? Väljarna kanske är trötta på segregation, gettofiering och personrån? Receptet mot detta är alltså att ta in ännu fler? Som dessutom späs på ytterligare genom en totalt huvudlös arbetskraftsinvandringslag. Som naturligtvis kommer att bli lätt att utnyttja för alla de som vill ta sig in i Sverige på falska grunder. Borde man inte först se till att få ordning på den nuvarande situationen innan nästa steg tas? Empiriskt, finns det något exempel på en lyckad fri invandring, nu eller i historien?

"Nej, man måste inte älska multikultur eller fri invandring. Det innebär fortfarande inte att du har rätt att bestämma vilka jag ska hyra ut min lägenhet till - oavsett om du har majoriteten på din sida eller inte. Det vore ett vidrigt brott mot äganderätten och avtalsfriheten. Köp dig lite egen mark och stängsla in, vettja!"

Multikulturen är något som påtvingats svenskarna på ett mycket odemokratiskt sätt. Svenska folket har aldrig fått förmånen att välja. Trots att undersökning efter undersökning visat att svenskarna är skeptiska till detta farliga experiment. Finländarna, japanerna och numera även danskarna praktiserar inte multikultur, men det har visat sig vara lika eller mer konkurrenskraftiga som svenskarna.
Visst får du tillfälligtvis hyra ut till vem du vill, men din allmänna ”fria hyra” kan lika gärna göra Sverige till en arabisk koloni på sikt, det vet vi inte med säkerhet. Precis som att fri uppfostran på barn ger konsekvenser, gör nyliberalism att antalet osäkra faktorer varje människas liv mångdubblas exponentiellt - till fördel för vem?

"Om så få gillar vad jag säger så kommer ju knappt någon att rösta på mig heller, vad gnäller du om?"

Du är med i ett parti, alltså har du vissa skyldigheter (du har alltså, precis som man kunde förvänta sig, inte total frihet som individ). Självklart skulle ingen rösta på dig om du gick ut med din nyliberalism fullt ut, men du kan komma ganska långt på centerns” varumärke”. Jag tycker själv att centerns partipiskare är alldeles för slappa som låter er nyliberaler sprida er propaganda i partiets namn. Annars kan du ju vara riktigt nyliberal och se till att kampanja på egen hand, för egna pengar, och använda dig själv som varumärke, eller hur? Jag tror snarare är så att du är en opportunist. Det är just nu i vissa politiskt aktiva kretsar politiskt korrekt att säga att man vill riva gränser. Men som nyliberal antar jag att du är också är lika frihetlig när det gäller drogliberalisering, prostitution och vapenlagsliberalisering? Är det verkligen något som centern som organisation kan tillåta?

Hanna Wagenius sa...

Calle; Jag tror att du till en början behöver förklara för mig vad du tror att nyliberalism är för något. Känns inte som om vi har samma definition.
Angående "infiltrationen"; har du tänkt på att det kanske inte är en "slapp partiorganisation" utan kanske en allmän tendens? Om sd aldrig vill förändra sin politik så var så goda! Jag ska inte hindra er. Om man skulle starta ett nytt parti varje gång man inte håller med ett parti till 100 % så skulle vi nog vara en smula översvämmade, tror jag.

Stopp ett tag nu! Varifrån har du fått att vi liberaler tror att "allt löser sig" bara alla blir fria? Jag är fullständigt övertygad om att det kommer att finnas folk som knarkar, tar livet av sig och lever på gatan i ett fritt samhälle. Det hör liksom inte hit. Friheten är en princip, och för mig är principen om frihet grundläggande, inte någon obehaglig utilitarism.
Ja, vill du ha det glesbefolkat får du köpa marken. Vad jag gör med min mark har du fanimej inte med att göra. Det är inte en rättighet att bo i ett glesbefolkat land.

Först och främst; centerpartiet är på intet sätt nyliberalt. Du har läst för många socialdemokratiska insändare! Centern är dock det liberalaste alternativ som finns i Sverige, och det tror jag att många har uppfattat. Jag gick med, och stannar kvar, i centern för att det är det parti som står mig närmast. Koldioxidskatt, förresten, är i mina ögon liberalt.

Mina påståenden bygger på de allmänna intryck jag fått från moderater i min bekantskapskrets. Själv?

En reglerad marknad är inte kapitalism.

Så alla som är principfasta är likadana? Du måste faktiskt ta och titta lite närmare på principerna! En liberal vill ha frihet oavsett vad detta leder till - jag är inte intresserad av resultat, jag har inte någon rätt att ha mål för andra människors liv och tillvaro. Det är den grundläggande, och mycket större, skillnaden mellan liberalism och i princip all annan ideologi.

Ingen aning. Jag är som sagt var inte intresserad.

Om den är påtvingad på ett odemokratiskt sätt, varför är det fortfarande bara lite drygt 4 % som vill se sd i riksdagen?
Vad spelar det för roll? Menar du att du skulle ha någon rätt att konservera Sverige precis som det är för all framtid? Det är ju vidrigt..

Jag tycker att jag är rätt tydlig med var jag står. Du verkar i alla fall inte ha några problem med att uppfatta det. Om någon röstar på mig - tja, det får vi förhoppningsvis se i nästa val.
Jag tror att centern som organisation inser att vi har mycket att vinna på att bli mer liberala. Man kan bli utesluten, vet du.
Varför skulle en "riktig nyliberal" inte kunna vara med i centerpartiet? Ja, jag ser det som den absolut bästa möjligheten att göra Sverige mer liberalt. Det är något jag är mycket tydlig med.
Jag är liberal, ja, så jag anser att alla ska få göra som de vill så länge de inte tvingar någon annan - även om de väljer att prostituera sig, droga ner sig eller sova med en älgstudsare under kudden. Varför skulle centern inte tillåta mig att ha dessa åsikter?

Calle sa...

Intressant, men i stor mängd frågor avviker du alltså från centerns linje. Så jag fortsätter att fråga, vad gör du i centern?

Koldioxidskatt är, tex, naturligtvis ett stort ingrepp i den personliga friheten. Klimatfrågan är dessutom infekterad och bygger vetenskapligt på ganska skakiga och minst sagt ofullständiga modeller.

Calle sa...

Jag håller just nu på att undersöka hur nyliberal man tillåts vara inom centern och fortfarande få verka inom organisationen. Det är möjligt att du har rätt, att nyliberalism är centerns nya inrikning (eller åtminstone en av riktningarna), men då tycker jag också att svenska folket ska få veta detta i större utsträckning, så att vi vet vad vi faktiskt röstar på. Jag återkommer när jag fått svar, ha det bra så länge.

roberth sa...

Hipp hipp hurra. Nästa år fördubblas invandringen till Sverige. Med tanke på alla vi redan har utan arbete kommer det bli en smashhit....
Vi kanske ska tänka på dem som redan är här? Dessutom är många svenskar utan arbete. Bidrag bidrag bidrag. Tro mig välfärdssystemen kommer fall.

Anonym sa...

Vi har att göra med en flicksnärta som tror sig funnit "den enda sanningen", tröttsam läsning. Livet kommer förhoppningsvis lära dig att verkligheten inte är svart eller vit, tyvärr, för dig kommer du hinna stöta ifrån dig väldigt många vettiga människor innan du inser det.//t

Hanna Wagenius sa...

Calle; Bedriver politik.

Undersök på du. Ska bli intressant att se vad du kommer fram till.

Roberth; Det är ju faktiskt inte statens jobb att se till att folk har jobb - och inte att försörja folk heller.

Anonym 5:40 PM; Vill du inte läsa min blogg så är du välkommen att låta bli. Sen får du gärna skriva korrekta meningar när du kommenterar också.

Karl sa...

Så det är för dig irrelevant om världen skulle brinna om man genomförde det du anser borde göras? Sandlådenivå. Det farligaste som finns inom politiken är människor som gör politiska ställningstaganden helt utan hänsyn till konsekvenserna.

Skaffa ett riktigt jobb ute i verkligheten och du kommer snabbt märka, om du har någon begåvning, att inte ens relativt väldigt enkla dynamiska system i regel kan reduceras till någon enskild princip eller värde, och därmed kommer ett blint praktiserande av någon enskild statisk princip i regel fungera tämligen dåligt.

Dina principer är med andra ord en väg till Helvetia.

Gå ut och lär dig lite innan du skadar någon genom din okunskap.

Karl sa...

"Att förneka de arbeten som tyder på att stora positiva effekter är att vänta av avsevärt mindre restrikterad invandring är ignorant och naïvt till en oseriös grad."

Du får gärna lämna referenser, själv har jag svårt att hitta någon trovärdig forskning som kunnat påvisa några positiva effekter. Tvärt om har ett antal tunga rapporter på senare år konstaterat att invandringen är associerad med stora problem, och vinsterna små, om dom alls existerar. Robert Putnams arbeten och rapporten ifrån House of Lords Economic Committee tex.

Att invandringen skulle ha några "stora positiva effekter" är såvitt jag kan se en politisk myt.

Calle sa...

HMm ditt centern verkar ha svårt för att kommunicera med potentiella väljare, jag har inte lyckats få ett svar ännu - men jag jobbar vidare. Går det bra att jag använder dig som referens? Medan du funderar kan du ju kanske titta på (och politiskt hoppa på kanske, om du är trendkänslig): http://www.newsmill.se/artikel/2008/09/30/timbro-efter-finanskrisen-nyliberalismen-iar-idag-den-farligaste-feinden Ser gärna några kommentarer på detta från dig.

Calle sa...

Angående det som Karl skrev stämmer det, men argumenten fungerar inte alls på en nyliberal: de tar inget ansvar för deras så kallade frihet. Nyliberalism är ungefär som att man från ett flygplan släpper en armerad atombomb för att spara på flygfotogen, men inte bry sig om vad som händer därefter..

Hanna Wagenius sa...

Karl; det farligaste inom politiken är människor utan principer. Precis som det farligaste rättssystemet är det utan rättssäkerhet.

Ett riktigt jobb? Kan du specificera? Skura toaletter? Städa apotek? Jobba på OKQ8? För ärligt talat, jag lyckas nog faktiskt få ner det till en väldigt enkel princip; gör som arbetsgivaren säger, och du får lön.
Andra system som också gör att reducera till principer är sådana där småsaker som gravitation, acceleration, förhållandet energi-materia o.s.v.

Calle; Hur menar du, använda som referens? Säga "Hej, den här tjejen är nyliberal och med i ert parti, är det verkligen OK?" Kör på, du.
Kommentar angående en konservativs påhopp på liberalismen? Tja, det är ju inte direkt så att jag gillar konservativa, men de är bättre än socialister i en del avseenden.

Jag tar ansvar för min frihet. Liberalism fungerar så att du får göra som du vill så länge du inte tvingar någon annan. Om du skulle tvinga någon så ska du bannemej få se på konsekvenser.

Karl sa...

Jag sa inte heller att man inte ska ha några principer, och det illustrerar problematiken, det finns en stor gråzon emellan att ha stenhårda principer och att sakna principer. (Eller alternativt att ha dynamiska metaprinciper, men vi ska inte röra till det.)Det är i regel nånstans emellan extrempunkter man hittar dom konstruktiva positionerna. En idealism som är så extrem att den inte tar hänsyn till konsekvenserna är livsfarlig, det är där du har tex kommunisterna. Man bör fråga vad som motiverar idealen? Gudomligt mandat? "Naturliga" rättigheter? Det är rent logisk sett trams, det går inte att motivera ideal absolut i ett sunt system. Dessutom, i verkligheten så kommer implementerandet av en princip på samhället ha en myriad konsekvenser, det ligger långt bortom någon människas förmåga att verkligen kunna förutse. Sannolikheten för att en andel av dom kommer att vara negativa är överväldigande. Frågan är, kan man alls vara moralisk om man inte inte bryr sig om det? Om man inte ens bryr sig om att fundera över det?

Som städerska så kanske det accepteras, men man gör i regel inget bra jobb genom att bara göra exakt vad som sägs, dock lär det inte förväntas något mer i det fallet. Det jag pratade om var inte dom verksamma dynamiska principerna i sig utan systemoptimering. Man kanske har en 5-20 aspekter i ett lite mer komplicerat jobb, effektiv organisering, subsystemoptimering, investeringar i olika strukturer, noggrannhet, interaktion med omgivningen, etc. Att balansera alla dom variablerna för att få en långsiktigt väl fungerande, effektiv dynamisk enhet. Man kan vara otroligt noggrann, men det tar tid och vid en punkt kommer det sänka effektiviteten. Man kan optimera subsystem mycket, men att uppskatta hur lång tid man bör lägga på olika komponenter är sällan givet och hur optimeringen kommer fungera i helheten är en annan viktig aspekt som inte är självklar. Hur mycket tid bör man lägga på att bygga upp och upprätthålla strukturer är inte heller givet, det är svårt att uppskatta vinster i förhållande till helheten. Sen har man variabla förhållanden, ibland finns det deadlines och nästan alltid prioriteringar, hur väger man av det emot helhetseffektivitet och noggrannhet? Hur mycket tid bör/kan man lägga på social interaktion med arbetskamrater? Hur värderar man det? För att beskriva en arbetssituation så krävs många variabler, värden, principer, hur man balanserar dom för att få en väl fungerande helhet är inte alls givet. Det blir avvägningar i nästan allting man gör, man väger olika värden emot varandra. Att strikt applicera en princip, eller att bara se ett värde, skulle bli extremt ineffektivt. Jag kan garantera dig att det fungerar minst lika dåligt i politiken som i ett arbete.

Visst, har du ett jobb där du inte behöver tänka så klarar du dig hyggligt ändå, men så fort det blir lite eget ansvar så blir det genast mer komplicerat. Dom flesta bryr sig kanske inte så mycket, vilket ifs kan vara sunt i viss mån. Eller saknar förstånd nog att kunna se helheten på det viset.

Hanna Wagenius sa...

Karl; Det ligger i begreppet "princip" att det är svartvitt. Antingen har man en princip, och tillämpar den undantagslöst, eller så har man inte en princip. Att man ibland gör likadant innebär inte att det är en halvprincip.
Hur kan jag vara livsfarlig? Jag är liberal. Jag anser att var och en får göra som den vill, så länge den inte tvingar någon annan. Möjligen är andra människor livsfarliga för sig själva, men det gör ju inte andras eventuella självskadebeteende till mitt fel.
Hur jag motiverar friheten som grundläggande princip? Ja, ärligt talat har jag inte kunnat formulera själva motiveringen än. Det kommer.

Åh. Men när det gäller systemoptimering så är det ju en smula parallellt till utbud-efterfråganprincipen.
Är det fråga om variabler som alla kan införas matematiskt ska du se att någon kan räkna ut en formel till dig.
Du måste för övrigt lära dig att skilja på värden och principer. Det är inte alls samma sak.

Calle sa...

Ditt centern är värdelösa, på partikansliet vägrar de svara på hur pass nyliberala de tillåter sina (inflitrerande) medlemmar att vara. Detta stärker mig bara i alla fall att det enda som kan rädda Sverige är sd. Centern är numera förlorat åt en ungdomspopulistiskt nyliberalt trams. En nittonårig tjej som tror hon har den svartvita lösingen på världens alla problem..tjena, det känns seriöst. 1968, 2008, så lite som hänt. Men jag ska jobba vidare med centerns partiorganisation, trots att de uppvisar mindre öppenhet och debattvilja än EU:s ministerråd.

Hanna Wagenius sa...

Calle; Infiltrerande? Vad har du fått det ifrån? Det står nog klart för var och en som läser min blogg eller hör mig prata att jag är mer liberal än genomsnittet.
Och för guds skull, nej, jag tror inte att jag har lösningen på världens alla problem. Det är just därför jag är liberal! Hur svårt ska det vara att förstå det egentligen?

Karl sa...

Ordet används inte absolut i alla sammanhang, men oavsett så är absolutheter väldigt problematiska.

Så om den politik du står för kommer orsaka att fler dör så har du inget moraliskt ansvar? Du tror inte att en kommunist skulle ha sagt nåt liknande?

Lol... Jag har 43 hp matte, det går inte att räkna ut någon formel för det, av flera skäl. Det går däremot att visa med lite matematik och metaresonemang att en enkel, absolut position i politik med hög sannolikhet kommer att ha många otrevliga konsekvenser.

Nåväl, har du inte fattat hittills så lär du inte göra det vad jag än säger, så jag lämnar det till verkligheten att demonstrera problemen med dina föreställningar. Den är betydligt bättre på det än vad jag är, och ser du inte den kan ingen människa få dig att förstå...

John sa...

Calle,

Vi har ju inte precis blivit översvämmade av folk från baltikum och polen. Och dom länderna ligger närmast, både kulturellt och geografiskt. Om även folk från tex Ukraina, Argentina eller Nya Zeeland fritt får invandra till Sverige lär den effekten bli *mindre* än den från dom nya EU-länderna.

Sen undrar jag hur man kan ställa frågan om vad folk ska jobba med om det kommer hit massa folk. Dom människor som är kapabla att bryta upp och flytta till ett helt annat land är normal väldigt intelligenta, får saker gjort och vågar ta risker. Dom är med andra ord utmärkta för att driva företag. (Och därmed skapa jobb.)

Detta till skillnad från folk vars politiska åskådning styrs av rädslor (rädslor för andra kulturer, för förlorade jobb, för minskad boyta, etc etc)

Hanna Wagenius sa...

Karl; Nej, du använder det inte absolut i alla fall - det gör det dock inte mindre absolut.

Du har fortfarande missat poängen - jag står för ingen politik. Folk får göra som de vill, så länge de inte tvingar någon annan. På vilket vis skulle det göra mig ansvarig för vad människor gör?

Inte? Tja, då antar jag att du får gå på känsla.
Fortfarande, konsekvenserna rör mig inte. Jag har ingen rätt att bestämma vad andra människor ska göra med sina liv. Det är du som verkar ha lite problem med läsförståelsen..

Calle sa...

hmm du vill låta andra göra precis som du vill, är centern verkligen rätt parti för dig då? Jag har i af fått svar från centern nu, mycket vänligt av dem. Jag har svarat den också. Här är i alla fall det första svaret jag fick: "Tack för ditt mail. Jag ber om ursäkt att du fick vänta innan du fick något gensvar från oss. Men här kommer i alla fall svaren.

Generellt kan man väl säga att man får vara så pass liberal man kan vara inom lagens ramar. Centerpartiet är inte för en liberalisering av drog, vapen- och prostituionslagarna.

Centerpartiet är ett socialliberalt parti. Där vi anser att staten spelar en viktig roll för socialliberalismen, detta innebär att staten skall hjälpa individen i hennes kamp mot fattigdom, sjukdom mm. Huvudsakligen ska detta ske i form av offentligt finansierade tjänster. Så svaret på din sista fråga är nej, vi förordar inte en demontering av statsstaten och en oreglerad ekonomi." Från centerns riksdagskansli. Ganska intetsägande, men definitivt inte nyliberalt. Vi ska dock se om vi inte kan få det lite mer preciserat i nästa svar. Jag tycker det är viktigt att vi reder ut denna fråga. Du är nämligen inte den enda nyliberala "infiltratören". Ha det bra. Hälsningar
Calle

Hanna Wagenius sa...

Calle; Det vore intressant att veta exakt hur din frågeställning såg ut.

Nåja, svaret du fick från riksdagskansliet kunde jag också gett dig. Vad det har för betydelse har jag svårt att se - men det är klart, jag tror ju till skillnad från dig att det är bra för partier att förändras med tiden.
Och som jag tidigare påpekat är jag inte någon "infiltratör".

Calle sa...

Vore inte en övertygad kommunist i centern en "infiltratör"? Jag anser att en nyliberal extremist i skydd under centerns vingar borde vara lika främmande för partiet som en kommunist.

Hanna Wagenius sa...

Calle; Men du verkar å andra sidan vara den enda människan i Sverige som missat att centern är ett liberalt parti.

Calle sa...

Det är en enorm skillnad mellan nyliberalism och socialliberalism, liknande som mellan AFA och Socialdemokaterna, eller att sd eller moderaterna skulle tillåta nazister inom sina led. Men du kanske har svårt med de politiska definitionerna? Men det är kanske inte så lätt, vid din ålder. Det ska bli intressant att se om du kommer fortsätta vara lika nyliberal efter det att centerns partiorganisation ringt upp - dvs vad är viktigast en kariär, eller en politiska ståndpunktter.

Calle sa...

John Vad dillar du om, Polackerna är tex den största invandringsgruppem efter irakierna. Skillnaderna är att i polackernas och balternas fall så vet man att de tar hand om sig själva ekonomiskt, samt stt de är underreprsenterade i brottsstatistiken. Någon sådan statistik finns (av uppenbara skäl) inte på MÖ-invandrarna/flyktingarna. Att släppa gränserna fria skulle bara generera fler invandrare från just de områden vars befolkning vi vet har dålig förvärvsfrekvens och svårigheter med integrationen etc. Självklart ska vi utnyttja de empiriska erfarenheter vi fått under de gångna årens massinvandring.

Hanna Wagenius sa...

Calle; Jag tror inte att vi nödvändigtvis behöver blanda in min ålder i det hela. Jag var socialliberalare när jag var yngre.
Jag tror att du gör ett misstag när du tror att skillnaden mellan socialliberalism och nyliberalism är lika stora som de mellan AFA och socialdemokraterna. Ett ännu större gör du om du tror att jag skulle ge upp mina principer för en "karriär". Och lär dig stava, pojk!

Calle sa...

Jag blandar in din ålder eftersom du i ungdomligt övermod totalt verkar sakna ödmjukhet, något jag annars trodde var en viktig egenskap för en politiker - om än så illa att den vore spelad. Och du borde lära dig skillnaden mellan nyliberalism och centerpartiets socialliberalism! ;) Går tex en nazist normalt med i socialdemokraterna?

Calle sa...

Jag blandar in din ålder eftersom du i ungdomligt övermod totalt verkar sakna ödmjukhet, något jag annars trodde var en viktig egenskap för en politiker - om än så illa att den vore spelad. Och du borde lära dig skillnaden mellan nyliberalism och centerpartiets socialliberalism! ;) Går tex en nazist normalt med i socialdemokraterna?

Hanna Wagenius sa...

Calle; Jag säger som Ted Turner - hade jag bara lite mer ödmjukhet vore jag perfekt ;-)
Jag vet att det är en skillnad. Du borde kanske också lära dig att det finns olika grader av socialliberalism, och att centern är ett öppet parti som tror sig tjäna på att inte ha konformistiska jasägare till medlemmar.
Nej, det gör de kanske inte, däremot finns det nog en och annan som röstar på dem.