måndag, september 08, 2008

Hägglund borde haft en lätt match mot Ohly

En av nackdelarna med att göra Gomorron Sverige till en del av sin morgonrutin är att man allt för ofta börjar skrika åt TV:n. När Lars Ohly kläcker ur sig saker som att "min problembeskrivning, den är den, det är ett stort problem om vi har en vård som kommer dem till del som har råd att betala, men inte andra".

Nu har vi ju inte en vård i Sverige. Det hela handlar om att Ohly är arg för att barnsjukhuset Martina kommer att startas. Varför? Ja, helt enkelt verkar det handla om att man drar nollsummespeteorin så långt att man vill vägra barn vård. Så här säger Ohly: "Det är ett oerhört resursslöseri här, läkare och sjuksköterskor ska arbeta för att tillgodose de rikas behov av vård, barn till rika föräldrar ska kunna komma till barnsjukhuset Martina med kanske bara infektioner, så använder man läkarkunskaperna, sköterskekunskaperna, till fel saker, när det samtidigt finns vårdköer och behov bland den stora befolkningen som är mycket värre, som handlar om kanske riktiga sjukdomar som verkligen behöver behandlas av läkare."
Alltså, för det första, i Ohlys värld finns ett fixt antal läkare som ska fördelas över befolkningen, och människor som "bara" har infektioner ska hålla sig på mattan. Hur Hägglund kan slarva bort den här debatten är för mig obegripligt, men han babblar på om att Ohly vill förbjuda hit och dit, vilket känns en smula underordnat.

Vad Hägglund borde ha sagt är istället att det naturligtvis är tråkigt att några inte upplever den offentliga vården som tillräcklig, men, hallå, vill de betala dubbelt för vården, kliva ur köerna till de offentliga vårdinrättningarna och lägga in sina ungar på Martina så var så god; det tjänar vi alla på. De som inte har råd kommer ju snabbare fram till läkaren eftersom inte dessa rika snorvalpar står före i kön, och inga resurser försvinner från den offentliga sjukvården. Bara en riktigt ond människa skulle förvägra alla barn bättre vård för att kunna upprätthålla en felaktig nollsummespelsteori.

Jag har skrivit om den typen av moral förr.

11 kommentarer:

nicklas eriksson sa...

Jag håller med Ohly. Och 200 av 230 elever på min skola har skrivit på listorna mot rikemanssjukhuset. Skolan är ett rätt bra tvärsnitt på svenska folket, så well Hanna, det ser inte ut som om svenskarna är så förtjusta vare sig i din regering eller håller med dig om vad som är bra vård så du får nog fortsätta skrika åt TV:n.

Hanna Wagenius sa...

Du håller med Ohly om att det är bättre att alla får sämre och mindre vård än att några får vård snabbast men alla i alla fall snabbare och bättre? Gudars skymning så vidrigt!

nicklas eriksson sa...

Nämen skärp dig nu little miss frireligiös libertarian!

Säger jag eller Lars Ohly så? Ärligt?

Josef sa...

Varken Ohly eller Hägglund känns som några riktiga "vårdens räddare och riddare". För mycket politikerdebatt och poäng, för lite praktisk verklighet...Som ofta drunkar de goda ideerna på vägen..

Hanna Wagenius sa...

Nicklas Eriksson; Kalla mig gärna vad du vill, men jag känner mig tvungen att påpeka att mina religiösa (bah!) åsikter är sådana att det tenderar att bli lite löjligt att kalla mig frireligiös.

Ohly sa att "Det är ett oerhört resursslöseri" att läkare och sjuksköterskor får jobba på privata sjukhus - och den som i praktiken motsätter sig Martina motsätter sig också kortare köer och bättre vård.

Bergatorparen sa...

Jag är hjärtans enig med dig Wagenius. Det viktigaste är att vården når alla och att man upprätthåller en god kvalitet. Ohly är en kvarleva från en sedan länge svunnen tid. Tråkigt, men sant.

Cripp sa...

Bra post Hanna!

Ohlys åsikter visar sitt rätta ansikte, han vill inte att några ska ha det bra ens om ingen förlorar på det.

Samtidigt har hans gelikar i Sovjet, Kina, Kuba osv. aldrig varit främmande för att bygga Martinor för att vårda sina partimedlemmars barn.

Sjukt. Det är också sjukt att inte fler insett att resonemanget är bortom galet. Istället har du två inlägg från en som håller med Ohly, totalt avsaknande något som helst argument.

nicklas eriksson sa...

Avsaknande av argument?

Om sjukvården vore helt privat och försäkringsfinansierad, vännen, hur mycket tror du då att jag som är epileptiker skulla få betala för en olycksfallsförsäkring? Hur mycket tror du att självrisken skulle gå på?

Jag ser varje gång jag ringer veterinären för att få råd angående min hund hur de drar in i det längsta på det och lockar och fintar med att jag ska komma in och betala en självrisk på 1600 kronor för att ge henne en spruta. Vore sjukvården privat och totalt egen/försäkringsfinansierad skulle det bli samma sak i vården. Sjukvårdsupplysningen skulle stänga över natten.

Det är två bra sakliga argument.

Sen är det våldsamt omoraliskt att göra profit på människors sjukdom och olycka med. Där har du ett känslomässigt.

Ola Berg sa...

Dina sk. sakliga argument handlar om privat och egenfinansierad vård som ersättning för den vård vi har idag.

Men Martina handlar istället om privat och egenfinansierad vård UTÖVER den vård vi har idag.

De som nyttjar Martina försvinner ju från de vanliga offentliga vårdköerna, vilket ger mer resurser till dem som är kvar där.

Kan vi få ett sakligt argument som förklarar varför det skulle vara fel?

Ola Berg sa...

"Sen är det våldsamt omoraliskt att göra profit på människors sjukdom och olycka med. Där har du ett känslomässigt."

Jag är son till en läkare och make till en arbetsterapeut, vilket betyder att en stor del av den mat jag ätit i mitt liv varit just profit på människors sjukdom och olycka.

Tycker du att min mamma och min fru istället borde arbetat gratis?

Cripp sa...

"Om sjukvården vore helt privat och försäkringsfinansierad, vännen, hur mycket tror du då att jag som är epileptiker skulle få betala för en olycksfallsförsäkring?"

Säg istället att du vill att andra ska betala för dig så du slipper, för det är det du menar.

Att vara sjuk innebär inte någon automatisk rätt att gräva i andras plånböcker. Därmed är det inte sagt att välgörenhet inte bör finnas. Men det vill din typ inte veta av för ni vill ha andras pengar och samtidigt slippa visa någon tacksamhet till dem ni lever på. Välfärdsstatens tvång förstör välviljan.