måndag, februari 25, 2008

Nästan rätt på DN:s ledarsida

Eftersom vi haft inlämning av PM1 idag (som jag för övrigt skrev i natt) så tänkte jag unna mig en lunch på stan, vilket i praktiken innebär Max. Bortsett från att de har Sveriges godaste hamburgare så bjuder de på DN. Av den anledningen läste jag faktiskt dagens ledare.

Den har många bra poänger. Bara det att den fastslår att dödligheten alltid är 100 % är ett så pass sunt tecken att jag närapå jublade, och att den förklarar att nånannanismen till viss del ligger bakom fetma är ju helt underbart. Den gör bara ett misstag.

"Alla vet att motion är bra. Men det betyder inte att alla motionerar. Vad ska man göra åt det?"

Korrekt fråga ska naturligtvis vara "Ska man göra något åt det?"
Svaret är nej. Man kan inte ta ifrån människor sin självbestämmanderätt bara för att man inte tycker att de rör tillräckligt mycket på sig. Genom frågans utforming kan man utläsa en önskan om att styra andra människor, om att få göra med dem vad man tror är bäst för dem, själva grunden till att nånannanismen skapades.

Naturen i sig avkräver människan ansvar. Man kan hävda att detta är grymt och något som ett modernt samhälle ska ändra på, men någon måste alltid ta konsekvenserna av ett handlande. Genom att påstå att "man", i bemärkelsen inte de som inte rör på sig, ska göra något åt icke-motionen så sker en teoretisk omläggning av konsekvensansvaret. Så kan det inte funka. Det vore som om mina kursare skulle ges i uppdrag att göra något åt att jag skriver mina PM i sista minuten, trots att det är mitt eget ansvar och mina egna handlingar som ligger till grund för konsekvenserna.

Inga kommentarer: