måndag, februari 25, 2008

Härjedalen varslar INTE lärare

Länstidningen verkar ha övergått till tvärtomspråket. Idag hävdar man att kommunen kommer att varsla lärare. Efter ett telefonsamtal med pappa, som är flitigt citerad i artikeln, framkommer att så inte alls är fallet. Det ligger över huvud taget inget sådant förslag. Det han har sagt är att OM det skulle bli aktuellt att varsla lärare så ligger det på skolförvaltingen att i sådant fall göra det, inte på BUF-nämnden.

Gör om, gör rätt, LT!

Inga kommentarer: