fredag, november 21, 2008

Moralismen och spelen

I dagens DN Kultur finns en exemplarisk artikel med (jag vet att det låter förvånande, men lita på mig). Statens filmcensor Ulf Dalquist resonerar kring om det ens är önskvärt att staten lägger sig i en eventuell spelcensur, och bjuder på kanske årets bästa citat:

Det finns helt enkelt ingenting som talar för att en spelscensur skulle leda till förbättrad folkhälsa, gladare ungdomar eller bättre semesterväder.


Han förklarar också att yttrandefriheten måste stå i första rummet. Och nog har han rätt alltid. För som han säger: "Oron är begriplig - om än inte särskilt rationell". Visst kan man få för sig att barn blir avtrubbade av att se och delta i ett digitalt dödande, men det finns faktiskt ingenting som tyder på detta. Kanske borde det istället forskas lite på vad som händer med människor som lever i en så skyddad värld att de i praktiken blir isolerade från verkligheten.

I anslutning, läs gärna om hur Falkvinge lackar på riksdagens IT-avdelning. Han är fanimej inte utan poäng.

1 kommentar:

projO sa...

Var det inte precis samma sak som kvinnan som satt tidigare på samma post också sade (om än lite annorlunda formulerat)?

Det är ju oväntat men uppmuntrande att byråkrater faktiskt kan ifrågasätta syftet med sina egna jobb. Han kanske helt enkelt är så begåvad att han vet att han efterfrågas och kan få andra jobb?

Instämmer helt både ang. censur och överbeskyddandet.