lördag, november 22, 2008

Gör Jämtland till ett skatteparadis!

På dagens höststämma med partiet i Jämtland hade vi lite grupparbete kring vilken problematik landsbygden står inför och hur man ska lösa den. Jag skuttade som sista talare upp till mikrofonen och föreslog att man skulle göra Jämtlands län till ett skatteparadis.

Det hela är rätt enkelt. Vi behöver få mer folk till länet, gärna driftigt sådant, och vi behöver underlätta för dem som redan bor här. Och det går att driva sitt företag från Jämtland, trots att kundkretsen finns i Stockholm. Flygresorna blir billigare än lokalen i huvudstaden - bara en sådan sak. Om vi sedan kunde acceptera att politiker faktiskt inte kan göra allt, utan egentligen ganska lite, och sänka skatten till löjligt låga nivåer är det ju inte orimligt att folk skulle flytta hit. Genom att de inte blir bestulna på sina surt förvärvade pengar kan de ju också konsumera och investera i länet - något som förbättrar möjligheterna att starta fler företag. Och fler företag gör att fler kan försörja sig, konsumera och investera - tada! Den goda spiralen är skapad.

Fler som bloggar om stämman är Andreas Stenmark och Jonas Rask Samuelsson.

Inga kommentarer: