onsdag, februari 18, 2009

Rättegången mot TPB: Ett anspråkslöst förslag till juridisk bedömning

För min del är det lite kul att åtalet mot TPB tas upp just nu. Inte så att jag ser åtalet i sig som roligt, utan det är snarare så att det sammanfaller med mina studier av straff- och processrätt. I fråga om nedanvarande text ber jag dock läsaren observera att jag inte ens läst ämnena i två månader - men lite intressant tycker jag ändå att det hela är.

Nåja, det är ju i alla fall för medverkan till tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material som grabbarna står åtalade för. För att över huvud taget kunna fälla för medverkan måste man konstruera ett medverkansobjekt - alltså, det måste ha begåtts ett huvudbrott, i det här fallet tillgängliggörande. Jag tror inte att det finns några större problem just här, ett medverkansobjekt kan alltså rätt enkelt konstrueras.
Sedan kommer alltså själva frågan om det finns ett främjande. Kraven för medverkande är relativt lågt ställda; att hålla en kappa åt en person som misshandlar någon annan är exempelvis medverkan (NJA 1963 s. 574). (Däremot inte att stå bredvid och le, vilket ju känns betryggande.) Jareborg skriver i sin bok Allmän kriminalrätt att främjande enligt förarbetena kan utgöras av att man styrker andra i deras uppsåt. Medverkan kan alltså bestå i psykisk inverkan, men den får inte vara för obetydlig.
Grabbarna tillhandahåller alltså en söktjänst. I mina ögon är det ytterst tveksamt om detta kan ses som ett främjande. Vad som ska noteras är dessutom att medverkansparagrafen (BrB 23:4) bara gäller om inte annat följer av vad för särskilda fall är föreskrivet.
Enligt Lagen om elektronisk handels sextonde paragraf ska mellanhänder inte hållas ansvariga för den information de överför. Jag ser ingen anledning till att den inte skulle vara tillämplig. Dock vill jag framhålla att även om den inte skulle vara det vore det absurt att tillhandahållande av en söktjänst klassas som medhjälp. De praktiska konsekvenserna skulle bli rent ut sagt löjliga. Dessutom får framhållas att det i doktrin rätt ofta påpekas att medverkanskriminaliseringen kanske är lite väl vid.

Nåja, hur Tingsrätten kommer att döma är naturligtvis inte klart än. Min personliga gissning är att de fäller med motiveringen att individerna har främjat tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material då detta presumeras vara huvudsyftet bakom siten.
Personligen sluter jag mig alltså inte till en sådan bedömning. Troligen kommer också Hovrätten och Högsta Domstolen komma till sådant slut.

2 kommentarer:

Aron46 sa...

Jag tror du glömmer at presumeringen måste bevisas, de åtalade har ju, som du säger, stått bredvid gärningen utan att delta varken för att förhindra eller hjälpa till. Dessutom misslyckas ju Roswall i att binda det påstådda lagbrottet til enkelpersoner.

Kul at du analyserar lite juridik! Creds!

Anonym sa...

Nice analysis. Sometimes -like this- things get hard just because someone (in this case, the prosecutors) don't know how technology works. Your analogy with Google searches at twitter was just a perfect example!

PS: Sorry about this english comment, I don't know your language but I read you using a translator :)