torsdag, februari 12, 2009

Darwin Day

Jag var mycket underlig som tioåring. Jag tyckte det var självklart att gud existerade, ansåg att datorer var förfärliga och i en enkätundersökning förklarade jag att serviceyrken var dåliga, eftersom de gjorde människor lata. De tio år som följt sedan denna tid har tack och lov varit en intellektuell och politisk resa mot insikt och liberalism.

Tråkigt nog verkar dock många stå kvar på mitt tioårsstadium. Nu i veckan förklarade en kristdemokratisk riksdagsledamot (!) att statsministern borde avsluta sina tal med "Gud välsigne Sverige". Därför är den här dagen värd att uppmärksamma lite extra. Det är nämligen Charles Darwins 200-årsdag.

Darwin ligger bakom vår förståelse av evolutionen och det naturliga urvalet. Han syboliserar en brytning med religionen till förmån för vetenskapen, en brytning som ännu inte är fullbordad men tack och lov väl påbörjad.

Darwins gärning har, i min mening, också spillt över på den politiska planhalvan. När religionen inte längre fick monopol på sanningen kunde nya ideologier och nya ideal som dykt upp växa sig starka. När gud inte längre är skaparen har han inte längre legitimitet för sitt styre.

Idag firar jag med pannkakor - jag firar vetenskapens framsteg, förnuftets seger över mystiken och politikens separation från religionen. Dessutom jobbade han visst bra med daggmaskar.

10 kommentarer:

Marcus sa...

Roligt att se att jag inte är ensam.

/Marcus

David sa...

Ja vi får väl be Darwin välsigna Sverige istället.

Länge leve det naturliga urvalet må vi sluta med sjukvård och medmänsklighet.

Vi gör som Nazisterna och låter vetenskapsmän gå i första ledet när det gäller utrotandet av det ovärdiga livet.

Eller det gör vi ju redan vi har ju den utmärkta sjukvården som varje år mördar massor av ofödda barn för att dom inte skulle passa i vårt perfekta liv.

Länge humanist religionen som inte kan se skillnad på vetenskap utan absolut ska lägga in massa värderingar och kalla det vetenskap.

Evolutionen teorin som förklarar allting och inom vilken allting kan passas in. Från samhällsmodeller till felaktiga länkar.

Eller är det verkligen vetenskap det? En teori så bred? Nä det måste vara den nya religionen.

Länge leve Darwin.

Anonym sa...

Fadern sade

David,jag förstår fullständigt ironin i ditt inlägg.Samtidigt dryper ditt inlägg av den hopplösa,fruktlösa och maktlösa känslan från en människa som vill kontrollera andra men inte kan, då den andra människan förmår tänka och styra sitt eget liv.
Jag fostrar alla mina barn till att de ska klara sig själv och därmed kunna hjälpa de som behöver.
Den kärlek jag ger får jag omedelbart tillbaka. Jag behöver aldrig vänta på någon annans godkännande(guds).
Det är vetenskapen som gett oss möjlighet till sjukvård och ett värdigt liv. Detta i motsats till religionernas handpåläggning som bot och Guds straff. Handpåläggning har botat vilka sjuka? Någon som överlevt och kan vittna?
Vetenskapliga rön dödar ingen, det gör människan.
Vetenskapen gör dagligen nya framsteg! När ska religionen stiga upp i den sadeln?
Humanister behöver inte bekämpa religioner, bara oförstånd och tvång. När ska religiösa göra detsamma.
Respekt dock till de som kan tro utan att tvinga!

Anonym sa...

Hej Anonym

Du lägger mycket värderingar i det jag säger. Om det är någon som inte varken försöker eller kan kontrollera andra människor är det jag.

Däremot är det många som känner att dom måste förstå och kämpar hela tiden för att klara av och styra sitt liv som du säger.

Det behöver inte jag jag har Gud. När jag fann Gud fann jag den djupa friden som bara tron kan ge.

Jag tror du gör misstaget att förknippa Gud med religion.

Gud är kärlek därför behöver du inte frukta honom men kärlek utan sanning kan inte existera.

Det ligger ingen motsats mellan vetenskap och tro som du säger. Men jag tror till skillnad mot dig att människan är mer än materia?

Jag vet massor av människor som har blivit botade genom bön. Och att sjukdomar skulle va Guds straff?

Däremot kan du dra på dig sjukdomar och andra problem genom ditt leverne.

Självklart är det människan som dödar men mitt inlägg handar om att evolutionsteorin är den nya tidens religion.

Jag tror inte du har förstått skillnaden mellan religion och vetenskap riktigt.Dom svarar på två helt olika frågor.

Humanister bekämpar inte bara oförstånd och tvång som du säger.

Humanister vill gärna använda vetenskapen för att försöka förklara allting även det som inte faller inom vetenskapens område vilket är omöjligt. En humanist vill gärna lägga in värderingar i vetenskap och svara på frågor som vetenskapen inte egentligen svarar på. Men det tror inte humanister eftersom dom bara tror på materian och därigenom reducerar människan till någonting som jag inte tror hon är.

Erik Rune sa...

Förnuftstron förenar liberaler och socialister/kommunister. Där står de tillsammans mot konservativa, kristdemokratiska och högerextrema ideologier.

Anonym sa...

*gäsp* Erik

Socialister använder säkert förnuften men för dom är ju staten garanten för allt gott. Så snarare än förnuftstro säg tro på staten. Ja det finns ju många bra exempel på vad kommunismen åstakommer *lol* Ordet tro är väl det som är skillnaden. För övrigt är det nog svårt att hitta renodlade kommunister nuförtiden. Bra att du buntar ihop kristdemokrater och högerextrema ideologier. Väldigt troligt. :)

Men bunta ihop allihopa gör det.

Anonym sa...

Och när jag var runt 20 så ansåg jag att det var självklart att verkligheten kunde förklaras med logik och matematik. Nu är jag 33 och inser att Gud troligen existerar och att verkligheten är mer mystisk än den bästa Fantasy bok. Exakt vad Gud är vet jag inte men jag vet att det som sades - "The kingdom of heaven is within" eller hur man uttryckte det är korrekt.

Hanna..
Vi existerar inte enbart som den fysiska kroppen. Det du ser med dina ögon är en tolkning och inte det absolut verkliga.
Mvh Johan

Anonym sa...

En annan sak..
Många har ju förutsagt att vi omkring 2012 skall genomgå ett paradigmskifte.
Tror du dagens system kan överleva?

Mvh Johan

Anonym sa...

Hej Hanna!
Du verkar ha accepterat Darwins teorier fastän han själv var mycket osäker om beviskedjan.
Darwin medgav: ”Om talrika arter ... verkligen skulle ha börjat sitt liv samtidigt, då skulle detta förvisso vara ödesdigert för en teori om utveckling.” (Om arternas uppkomst, sid. 160). Att talrika arter börjat samtidigt är just vad de fossila vittnesbörden visar i de kambriska jordlagren. Läs gärna den här artikeln:
http://www.expressen.se/debatt/1.1465304/evolutionsteorin-ar-ett-fuskbygge

Hanna Wagenius sa...

Anonym 12:15 PM;
Hej Anonym!
Du verkar ha accepterat kristen kritik av evolutionsteorin som om den vore vetenskaplig. Sådant är inte riktigt okej. Puss och kram och ha det bra.