onsdag, mars 24, 2010

Och så backar Ask

Så har vår justitieminister äntligen tagit sitt förnuft till fånga och meddelat följande:

- På ett seminarium i riksdagen i torsdags om unga som prostituerar sig gav jag ett retoriskt och olyckligt exempel på att rädslan för att bli upptäckt kan verka brottsförebyggande.

Låt mig, för att det inte ska finnas utrymme för missförstånd, en gång för alla mycket tydligt säga:

Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.

En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Den som dömts och avtjänat sitt straff ska vara fri.


Det var sannerligen i grevens tid.

5 kommentarer:

Ola Berg sa...

Aftonbladetartikeln: "Nu höjs krav även från borgerligt håll..."

Det var ju ifrån borgerligt håll som kraven restes först!

Är det vänstern eller journalisterna som inte kan tänka tanken att de egna leden inte är främmande för att torgföra avvikande åsikter? :-)

Johan Lindén sa...

Hon backar för att rädda sitt skinn, det är pinsamt uppenbart. Och hon fortsätter med att blanda samman prostitution mellan samtyckande vuxna och sexköp av minderåriga.

Det finns ju en speciell lag sedan länge som förbjuder sexköp från minderåriga och det har inte ett dugg med sexköpslagen att göra.

Vad vi måste göra är att skrota sexköpslagen och istället bekämpa trafficking och övergrepp mot minderåriga med hjälp av de lagar och instrument som är avsedda för just detta.

Det gör man inte genom att införa lagar som förbjuder vuxna att göra som de vill med sina egna kroppar. Sexköpslagen är således bara en kontraproduktiv morallag.

Anton sa...

Hej Hanna!

Ville bara säga att du är en liberalismens fyrbåk i en politikerkår fylld av hysteriska moraltanter (manliga som kvinnliga).

Kandiderar du någonsin till riksdagen har du min röst.

Christoffer sa...

Anton: Hanna kandiderar till riksdagen. Det står i den lilla inforutan till höger :)

Hans Engnell sa...

Att landets justitieminister känner sig nödgad att på regeringens hemsida proklamera att hon förstår sig på begreppet oskuldspresumtion säger väl det mesta. Det är lite som om Anders Borg skulle proklamera att han kan skilja på plus och minus.