lördag, december 01, 2007

"Jag tror inte på individualismen"

Läser med viss förskräckelse i ÖP om kommunalrådskandidaterna. Min gamla gymnasierektor, Anders Mebius är en av dem som blivit nominerad. Jag har alltid upplevt att han är en förnuftig människa med bra operaröst, men jag får lov att hålla på någon annan av kandidaterna. Den gode Mebius påstår nämligen att han vill gynna företagsklimatet utan att göra avkall på de politiska värderingarna - och att döma av citatet "[j]ag tror på kollektiva lösningar, inte på individualismen" får man anta att det är socialistiska värderingar. Mebius får gärna förklara hur i hela friden han tänkt sig att det skulle gå ihop, men ännu hellre säga att citatet är felaktigt. Jag blir nämligen orolig när en rektor verkar anse att en lösning skulle passa alla - det blir som om han vill pressa alla elever genom samma mall. För mig är den inställningen nästan äcklig, för om det är någonstans som individualism är viktigt så är det i skolan. Barn och undomar ska inte bli likadana, de ska bli sig själva, och alla har inte samma förutsättningar eller samma mål. Har rektorn inställningen att alla är likadana så är jag i alla fall glad att jag slutat på skolan.

2 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.