tisdag, oktober 23, 2007

Homoäktenskap

En hel del bloggar har idag uppmärksammat Bevara Äktenskapets kampanj mot homoäktenskap. Jag tänkte ge mig på att argumentera mot de fem skäl för homoäktenskap de påstår sig argumentera ner.

1. Det är en mänsklig rättighet för homosexuella par att ingå äktenskap.
Detta argumenteras ner på ett korrekt sätt - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger att man får begränsa rätten till äktenskap med hänsyn till kön, och precis som SOU 2007:17 (vilken de hänvisar till) kommer fram till kan man således inte hävda detta. Något som SOU:en däremot tar fasta på, som Bevara Äktenskapet verkar förbise med glädje, är att det dock inte förbjuder homosexuella att gifta sig - slutsatsen i utredningen är faktiskt att samkönade par bör ges möjlighet att gifta sig!

2. Nuvarande lag är diskriminerande.
Här försöker man framföra argumentet att äktenskap bygger på fortplantning. Det har en rätt rejäl brist; rättsligt sett finns det inget krav på att makarna ska kunna avla gemensamma, biologiska barn, tvärtom har detta påstådda rekvisit avslagits å det bestämdaste i Europadomstolen.

3. Det skadar väl ingen om homosexuella får ingå äktenskap.
Under denna punkt hävdar man att homoäktenskap skulle bidraga till en "negativ" samhällsutveckling, där äktenskap skulle ses som en livsstil jämbördig alla andra - således skulle barnets position och själva äktenskapet försvagas.
SOU 2007:17 slår till att börja med fast att det viktigaste för barnet torde vara en god och trygg relation till sina föräldrar - och vidare, eftersom det är möjligt för homosexuella att skaffa barn på andra sätt än de rent biologiska, att homoäktenskap i det snaraste måste stärka barnets position.

4. Utvecklingen internationellt och i Sverige pekar i den här riktningen.
Här påstår man att så inte alls är fallet och hänvisar till att Frankrike nyligen slog fast att äktenskap ska vara mellan man och kvinna, samt att alla delstater i USA förutom fem enbart tillåter heterosexuella äktenskap.
Kan man börja argumentera på det här sättet skulle jag vilja införa plattskatt med hänvisning till att Polen tänker göra det och att Estland haft det länge nu. Allvarligt talat, den allmänna opinionen blir allt med positiv till homoäktenskap. Att Frankrike inte gillar bögar och flator är inget legitimt skäl för att Sverige ska fortsätta ha en dålig lagstiftning. (Dessutom kan påpekas att Nederländerna, Belgien, Kanada och Spanien har könsneutral äktenskapslagstiftning - de har inte gått under för det.)

5. Äktenskap handlar bara om att bekräfta kärlek.
Här hävdas att om det är skälet till att man gifter sig måste man också öppna upp för polygama äktenskap. Ja, varför inte? Jag har inget problem med att människor som älskar varandra ska få gifta sig i vilka konstelationer de än vill. Däremot behöver lagstiftningen inte öppna för det, eftersom Bevara Äktenskapet missar det som brukar läggas till; "mellan två personer".

Naturligtvis försöker de sig också på att föra en argumentation för att bevara det heterosexuella äktenskapet. Man hävdar att det varit så sedan uuuuuurminnes tider och hänvisar till Mesopotamien. Med tankte på att det var ett samhälle som lyckades förvandla den bördigaste åkerjord till saltöken ska man kanske inte ta deras fyra tusen år gamla lagstiftning på för stort allvar.
Barnens intresse är också något som tas upp. Jag skulle vilja ha vetenskapliga belägg för att ett barn mår dåligt av att barnets homosexuella föräldrar får gifta sig och således stabilisera sin relation. Barn sägs ju må bra av att föräldrarna är gifta - skulle det inte gälla om föräldrarna var homosexuella? Och är det inte så, tvärt emot vad man påstår, att äktenskapet skulle stärkas i och med att alla får gifta sig, oavsett sexuell läggning? Vilka kulturella fenomen har stärkts av att utesluta vissa?
Det hela handlar om att man värderar samkönade relationer högre, och det finns det inga som helst skäl att göra.

1 kommentar:

Michael sa...

Väl skrivet!
Jag fick mig ett gott skratt när du kommenterade Mesopotamien. Etiketten idioti passar otroligt bra på kyrkans argument.