måndag, november 19, 2007

Rädda logiken!

DN rapporterar idag att andelen niondeklassare som blir behöriga till gymnasiet minskar. Nedgången ska främst bero på att ungdomarna får allt svårare att få godkänt i matte - detta samtidigt som kraven sjunker.

Matematik är ett mycket speciellt ämne - det finns ett rätt svar. På ett prov i samhällskunskap kan du få poäng oavsett vilken din slutsats är, så länge du för en bra argumentation och utför en bra analys, men matematiken är en exakt vetenskap. Ett plus ett är två, och allt annat är fel. Kanske är det vad som gör att elever inte gillar ämnet - det är inget man kan snacka sig ur.

Jag tycker att den här trenden är väldigt obehaglig, dels av den enkla anledningen att saker som deklaration och räkningar kommer att bli svåra att hantera för dem som inte klarar de uppsatta målen, men också för att ett samhälle som låter logiken stå tillbaka för det icke-precisa inte kommer att utvecklas mer. När det blir viktigare att kunna analysera en händelse ur olika minoritetgruppers genusperspektiv än att kunna räkna ut om lönen räcker till både hyra och mat så är det ett tecken på att den objektiva verkligheten åsidosätts. Vad händer om den objektiva verkligheten åsidosätts?

"Akta, det faller en sten mot dig!"

"Nej, det är inte min uppfattning!"


"Skynda, bussen går nu!"

"Nej, enlig min klocka så ska den inte gå förrän om två minuter!"

Ja, ni hajar grejen så att säga. Logik är vårt sätt att överleva och hinna i tid överallt.

2 kommentarer:

Magnus Persson sa...

Det där stämmer inte alls det ju. 1+1 är inte riktigt alltid två, exempelvis är 1+1 = 1 i boolesk algebra. Fast det ändrar förvisso inte på att det bara finns ett rätt svar (ända varianten där detta kan ifrågasättas är när det rätta svaret består av flera olika möjliga delsvar).

Å andra sidan så är jag nog väl så nöjd om man ser till att lära eleverna vanlig algebra, och vi som förstår dem andra får behålla dem för oss själva. :-)

Anette Jahnke sa...

Tja...vet inte riktigt om jag håller med det där om bara ett rätt svar.