måndag, november 12, 2007

Det här med kejsarsnitt...

SvD rapporterar idag att kejsarsnitt ökar en mängd risker vid förlossning. Artikeln är mycket intressant, speciellt om man läser den. Till grund för studien ligger födelsedata från 410 förlossningsklinker i åtta Sydamerikanska länder. Rätta mig om jag har fel, men något säger mig att förutsättningarna är lite annorlunda där än här hemma i Sverige (även om forskarna säger "att kvaliteten på klinikerna och urvalskriterierna för kejsarsnitt inte bör skilja sig från situationen i västvärlden" - om inte annat borde väl värmen göra att infektionsrisken ökar). Sen visar det sig att även akutsnitt är inräknade i datan. Nu är det åter igen tillåtet att rätta mig, men är det inte troligt att akutsnitt är något farligare än planerade kejsarsnitt? Är inte det något man borde tagit hänsyn till i rapporten?

SvD bör kanske också tänka till en extra gång innan de publicerar alarmistiska rapporter. Urvalskritik, någon?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Du läser artikeln som fan läser bibeln. Lite slarvigt alltså.. =)

I artikeln jämförs inte akutsnitten med vanliga förlossningar utan, som ju snarare är journalistiskt hedervärt, de planerade snitten med de vanliga förlossningarna:
”Vid vanlig förlossning drabbade dessa problem 1,8 procent av mammorna mot 5,5 procent vid planerat kejsarsnitt.”
Både artikel- och studieförfattarna verkar ha kunnat särskilja de två.

Och varför säger något dig att förutsättningarna är så annorlunda på sydamerikanska förlossningskliniker än på de ”här hemma”?
Är det farligare att föda barn i Buenos Aires än i Mora?
Är hettan olidlig och källa till infektioner på universitetsjukhuset i Cuenca i Ecuador?
Eller tror du på fullaste allvar att den publicerade studien och WHO-varningarna är baserade på 97000 förlossningar i Amazonas heta djungel?
/peter

Anonym sa...

Tänk att när något PK presenteras som forskningsresultat, så förekommer inte krav på sanning och noggrannhet. Det ses bara som 'självklart sant'.

Lite frågor man minst sagt behöver få svar på innan man har en aning om huruvida det är 'farligt' med kejsarsnitt eller inte:

1) Varför har man inte bara jämfört vanliga, okomplicerade graviditeter med varandra? Det är självklart att det dör fler barn under katastrofsnitt än under en vanlig förlossning! Det är ju katastrof, det är därför man tar till en extremåtgärd.

2) Nej, Peter, det hjälper inte att bara jämföra planerade snitt med vanliga förlossningar. Man måste välja ut icke medicinskt betingade planerade snitt. (De flesta planerade snitt i Sverige är planerade just för att man i förväg vet om medicinska problem.) Annars får man också med en massa barn som skulle ha en ökad risk för skada oavsett hur de föddes.

3) Det måste finnas statistik på hur de här sydamerikanska sjukhusen ligger till med infektioner och komplikationer efter andra slags operationer också. Är det verkligen så, att man löper lika stor risk att dö i operationskomplikationer i Sverige som i Sydamerika..?

4) Varför dog barnen efter kejsarsnittet? Det framgår inte att de dog AV kejsarsnittet - för hur skulle man kunna göra det? Anledningen till att kejsarsnitt i alla tider har använts i komplicerade fall är ju just att det är ett större skydd för barnet. Särskilt barn som redan fått syrebrist, redan fått andra svagheter konstaterade.

Jag blir GALEN av denna helt missriktade propaganda. Svenska gravida kvinnor är världens mest hunsade som det är. Jag vet inte vad jag gör om jag får ett enda mail till från bekanta som stolt proklamerar att de varit sååå duktiga och fött 'normalt' och heeelt utan bedövning. Skulle våra män vara 'duktigare' om de gick till tandläkaren/fick blindtarmen borttagen/opererades för testikelcancer UTAN bedövning??????

Anonym sa...

Anledningen till att man väljer att föda helt utan eller iaf utan tyngre smärtlindring är för att smärtan hjälper förlossningsarbetet. Smärtlindring som epidural tar bara udden av smärtan samtidigt som värkarbetet kraftigt försämras, som i sin tur gör att många måste få oxitocyndrop som riskerar att göra värkarna för starka och där med ökar risken för att du som föderska ska komma till skada.

Kirurgiska ingrepp är medför alltid en risk oavsett var i världen de utförs.

Merparten av planerade kejsarsnitt har inte medicinska komplikationer som orsak utan en rädsla för och en okunskap om smärtan.

Hanna Wagenius sa...

Peter:
Hm, ja, jag får nog erkänna mig till båda synderna. Det är så drygt när de rabblar släktled!

Nja, det skulle jag inte vara för säker på. Stycke fyra säger nämligen "Därefter fastställde de utfallet vid vaginal förlossning och vid kejsarsnitt, både de planerade och så kallade akutsnitt under förlossningen" - och det är bara de data du pekat ut som uttalat bara gäller planerade kejsarsnitt.

Barnadödligheten i Sverige ligger på 3 - 4 per 1000 födda, Chile har 9,05 per 1000, Colombia 21,72 per 1000, Ecuador 24,49... Du fattar grejen va?

Anonym 7:42 AM:
Ja, nog fan kan man undra varför kritiken mot rapporten inte varit större. Personligen har jag försökt gräva lite djupare i ämnet och börjar ana någon typ av konspiration - ingenstans hittar jag en väl etablerad sida som kan berätta för mig vilka riskerna är med att föda "naturligt" (inlagd på sjukhus, så naturligt så).

Anonym 10:59 AM:
Wow, det är så illa, alltså? Ja, jag kan bara säga så mycket som att jag blir mindre och mindre sugen på att skaffa barn för vart ord jag läser om det.

Anonym sa...

Hanna:
Ja alltså, de barnadödlighetsfakta som du rabblar säger att alla presumtiva mödrar inte föder på en förlossningsklinik eller ens under godtagbara sanitära förhållanden.

Men statistiken över barnadödlighet säger inget om jämförelsen av riskerna mellan vaginal förlossning och planerat kejsarsnitt.
(Däremot säger siffrorna väl en del om problematiken i fattigdomsbekämpningen, i första hand på landsbygden i tredje världen; dålig tillgång till hälsovård som ger hög(re) barnadödlighet vilket i sin tur påverkar familjers möjlighet att skicka övriga barn till skolan - de behövs ju i försörjningen/lantbruket och berövas rätten till utbildning etc).

Hanna Wagenius sa...

Anonym 7:10 PM:
Anledningen till att jag rabblar lite barnadödlighet är för att påvisa hur absurt det är att i rapporten säga att den lika gärna kunde varit gjord i väst.

Anonym sa...

Det som är relevant att jämföra är varken vaginala förlossningar kontra kejsarsnitt, eller vaginala förlossningar kontra planerade kejsarsnitt, eller ens vaginala förlossningar kontra kejsarsnitt på icke medicinsk grund.

Naturligtvis borde man jämföra planerade vaginala förlossningar (inklusive dem som slutar i akuta och urakuta snitt) med planerade kejsarsnitt. Och dessutom plocka bort alla kejsarsnitt på medicinsk grund där vaginal förlossning inte genomförs.

Eller ännu hellre: jämför planerad vaginal förlossning på förlossningsrädda kvinnor som mot sin vilja nekats snitt, med planerat kejsarsnitt för förlossningsrädda kvinnor som snittet beviljat p.g.a. sin rädsla. (Båda grupper saknar alltså medicinska skäl bortsett från förlossningsrädslan.) Då får man en ännu lämpligare skadestatistik att utgå ifrån när kvinnor vill ha planerat snitt på grund av sin rädsla.

Sådana jämförelser görs dock inte, eftersom undersökningarna skulle visa att planerat kejsarsnitt är säkrare både för mamman och barnet, särskilt i det sistnämnda fallet.

/Hanna