fredag, september 28, 2007

Utan motsägelse

Jag kan inte få fram något resultat av "The Political Compass" på Facebook. Anledningen är för en gångs skull inte min oförmåga att hantera datorer, utan något så obehagligt som det första påståendet:

"If economic globalisation is inevitable, it should primarily serve humanity rather than the interests of trans-national corporations."

Själva formuleringen är till att börja med äcklig; som om global ekonomi vore något ont, när det egentligen är något eftersträvansvärt, eftersom det kommer att leda till spritt och ökat välstånd, mer öppenhet och framförallt fred.

Vidare är det ju så att människan (?) som formulerat frågan uppenbarligen inte är särskilt införstådd i hur en marknad fungerar. Ett företag vill tjäna pengar. För att kunna göra det måste de erbjuda något som folk vill köpa - och vad är det om inte att tjäna mänskligheten? Det stavas konsumentmakt. Människors och företags intressen står inte emot varandra, så länge det inte ligger i någons intressse att få något oförtjänt.

Jag kan inte svara på frågor som utgår från vänsterlogik och vänsterns världsbild, eftersom jag utgår från verkligheten.

Inga kommentarer: