onsdag, februari 29, 2012

Riksdagsledamöterna måste rösta nej till DLD!

Riksdagsgruppen beslutade nu att låta Johan Linander godkänna det lagförslag som via Justitieutskottet kommer läggas fram för riksdagen om datalagringsdirektivets implementerande i Sverige.

Det är en besvikelse för mig, men jag kan bara säga som jag säger på vår hemsida: Det är inte acceptabelt att man kränker mänskliga rättigheter bara för att det är ett krav från EU. Varje enskild ledamot han ett ansvar att respektera den grundlagsfästa rätten till personlig integritet och Europakonventionens skydd för privatlivet. Framförallt inte när vi har ett stämmobeslut som tydligt säger att vi ska fördröja implementeringen!

This ain't over 'til the fat lady sings. Och det gör hon, enligt mina uppgifter, den 21 mars.

3 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Jag kan ju bara hålla med om att inte jag heller gillar riksdagsgruppens beslut:

#dld - Centerpartiets trovärdighet i integritetsfrågor går snabbt mot Noll

Nu sätter vi igång och jobbar för att få riksdagsgruppen att följa stämmobeslut!

Sebastian sa...

Har inte Centerpartiet stämmobeslut?
Har inte Centerpartiets partiledare profilerat sig i den här frågan?

Det är bara att konstatera att borgerliga kärnväljare och liberaler inte har något alternativ i riksdagsvalet.

ANNM sa...

Varför skulle riksdagsgruppen eller partiledningen ändra sig? Sett från deras synvinkel så finns det ingen som helst anledning. Centerpartiet har historiskt varit ett parti som byter åsikter och profilering efter vilket som verkar passa bäst för nästa val, och just nu finns det ingen anledning att dra på sig integritetskostymen igen. De eventuella nya väljare och medlemmar som skulle bry sig om sådant har FRA, IPRED och senaste datalagringsomröstningen i färskt minne och kommer att kräva betydligt mer än en liten riksdagsvotering för att komma tillbaka. Och de väljare eller medlemmar som skulle kunna tänkas lämna partiet på grund av en ja-röst har redan gjort det. De som är kvar har redan visat att de tar vilken skit som helst från partiledningen - återigen, FRA, IPRED, senaste datalagringsomröstningen - i integritetsfrågor. För du själv kommer väl knappast att lämna partiet oavsett hur riksdagsgruppen röstar om några veckor?

Centerpartiets ledning och riksdagsgrupp har, från sin synvinkel, ingen som helst anledning att rösta nej till datalagringen. Om inte "centeruppropet" efter FRA hade någon effekt så kommer ingenting annat att ha det heller.