onsdag, februari 15, 2012

Praktiskt idéprogramsarbete

Centerpartiet har som bekant valt en öppen idéprogramsprocess. Ett risktagande, visst, men när jag läser igenom det idag, 15 dagar efter släppet, verkar de värsta trollen och barnsjukdomarna ha försvunnit.

Det finns ändå all anledning, inte minst för ungdomsförbundet, att delta. Det finns de som redan varit flitiga - Eric Luth, exempelvis - men det vore förstås bra om det blev fler. Själv har jag avvaktat lite, men nu är det faktiskt dags för match.

Det jag tycker är absolut viktigast med ett idéprogram är att det just är ett idéprogram, och inte ett dokument som ska lämna tio konkreta förslag på hur elmarknaden ska se ut i framtiden. Här ska inte sakpolitiken finnas - här finns bara plats för våra grundläggande principer om hur samhället ska byggas.

Här är huvuddragen i mina ändringar under de två första rubrikerna:

Människan

Tanken om alla människors lika rätt och värde som utgångspunkten för idéprogrammet är väldigt bra. Min högst personliga åsikt är att det här avsnittet ska vara ett "huvudavsnitt" och egentligen bara grundläggande beröra vilka våra värderingar är. Viktigast är individen och dennes frihet, samhällets trygghet och världens hållbarhet.

När jag har redigerat texten ser den ut så här:


Alla människors lika rätt och värde är grundläggande för Centerpartiets politik. Människovärdet är okränkbart, och varje människa har
ett egenvärde. Vi anser att varje människa skall ha makten att forma sitt liv fritt och självständigt. Med den makten följer ansvar - nämligen att utifrån sin förmåga ta ansvar över sitt liv, sina medmänniskor och den miljö man lever i. Varje människas fri- och rättigheter begränsas endast av andra människors fri- och rättigheter.

Individen är den centrala beståndsdelen i ett samhälle. Centerrörelsens präglas av tanken att människors frihet spelar en avgörande roll för graden av gemensam välfärd. Det är människor, inte myndigheter, som skapar tillväxt och välstånd. När människan är fri kan den också frigöra sin skaparkraft, och det tjänar hela samhället på.

Samtidigt är en av statens grundläggande funktioner att hjälpa de människor som av olika anledningar inte kan ta hand om sig själva. Centerpartiet vill se ett generellt grundtrygghetssystem, som fungerar som ett golv för alla människor i samhället.

Vi har också ett ansvar att förvalta vår värld åt kommande generationer. Det innebär att vi skall bruka det som kan brukas och skydda det som måste skyddas. Att förvalta innebär att det vi lämnar över inte får var mindre värt än det vi tog emot.

Staten och det offentliga samhället

Här tycker jag att det behövs en grundläggande text om statens roll i samhället, så jag slängde ihop en. Den ser ut så här:

Staten finns till för att garantera människors lika rätt och värde, och skapa en grundläggande trygghet i samhället. Den ska vara demokratisk, decentraliserad och innehålla ett skydd för mänskliga rättigheter.

Centerpartiet vet att staten inte är den enda samhällsgemenskapen, men att det är den som politiken styr över. Staten är också den enda enheten i samhället som får utöva tvång och våld mot andra. Därför är det extra viktigt att den makt som staten utövar är proportionelig och står under ständig kontroll. Här kommer demokratin in som medborgarnas viktigaste verktyg.

Demokratin måste också byggas underifrån, och makten ska finnas så nära människor som möjligt. Det kräver en stark konstitution som garanterar individens rättigheter så väl som lokala och regionala beslutande församlingars självstyre.

Det är också viktigt att staten behandlar alla sina medborgare lika. Därför ser Centerpartiet vikten av att ta fram ett grundtrygghetssystem som omfattar alla, och som inte upprätthåller några inkomstskillnader i samhället.

Staten ska också präglas av öppenhet och transparens. Det gäller både i fråga om de beslut den fattar, men också i fråga om de människor som kommer hit och söker sig en framtid. Det finns inget egenvärde i stängda gränser - tvärt om! Alla ska vara välkomna hit. Staten ska heller inte lägga hinder i vägen för handel över gränser. Målet måste vara en värld där den fria rörligheten omfattar allt och alla.


Imorgon eller ikväll (beror lite på när jag hinner...) tar jag och tittar på de tre kvarvarande rubrikerna - frihet, trygghet och miljö.

Ni tar väl tag i det här ni också?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Kan man hoppas på att Centern blir första parti för att diskvalificera alla typer av morallagar. Regler där ingen annan påverkas utan mer finns där för att staten skall uppfostra folket.
Varje människa bör få bestämma själv över sin tanke och kropp.

Anonym sa...

Om ert program hamnar väldigt nära detta så har ni en röst till att räkna med. /tidsoptimist

ErikH sa...

Jag stöder dina ändringar, och hoppas att din liberala grundsyn kommer att prägla idéprogrammet. Morallagar bör väl uteslutas av den kloka formuleringen "Varje människas fri- och rättigheter begränsas endast av andra människors fri- och rättigheter." Där har vi John Stuart Mills skadeprincip, och den borde vara en självklar grundbult för ett parti som vill räkna sig som liberalt eller socialliberalt. Synd bara att Linander & Co verkar tycka att morallagar är toppen, och inte verkar bry sig så mycket om ideologier, partiprogram eller partistämmor.

Anonym sa...

Underbart skrivet Hanna! Undrar dock om det kan rädda ditt parti.
Hadu du stått vi rodret hade jag tyckt det var värt att ge Centerpartiet en chans!