söndag, april 18, 2010

Är Centerpartiet det enda som fattat?

Per Gudmundson rapporterar idag från Moderaternas kommunriksdagar och berättar att de helt missar företagande.

För att knyta an till det jag skrev i onsdags om att Moderaterna har en oförtjänt företagarprofil. De har faktiskt inte fattat. De saknar en grundläggande förståelse för att småföretagen är de som bygger Sverige, att småföretagen är de som kommer att ge jobben i framtiden.

Det är oerhört, oerhört viktigt att det åtminstone finns ett parti i regeringen som har den här insikten. På vänstersidan finns inga, så långt står allt klart. Hos Alliansen verkar bara Centerpartiet finnas.

Det måste bli lönsammare att driva företag. Om vi kanske accepterar att tjänstesektorn är den där det rimligen kommer att skapas flest arbeten i framtiden, då måste vi förstå att det är ohållbart dels att ha en så pass hög moms som vi har, dels att det är så riskfyllt och dyrt att anställa, och dels att försöka pressa ut så mycket skattepengar ur dem som möjligt. Industriproduktion kan man flytta utomlands - det är inte riktigt lika lätt med hårfrisörskor.

För att M någon gång ska fatta behövs C som påminner och driver på. Då kan man inte slentrianrösta på Moderaterna. Då får man bannemej lägga sin röst på dem som faktiskt jobbar för rätt saker.

4 kommentarer:

Sven Dufva sa...

Det är inte farligt att anställa om man gör sin läxa. Tar man sig tid att lära känna den som ska anställas och framförallt kan LAS m.fl så vet man hur man ska förfara med sin personal.
Problemet är dom som INTE gör något av detta utan anställer på lösa boliner och sedan försöker göra sig av med personalen lika snabbt.
Rent slarvjobb leder till problem så klart.

Momsen m.fl. skatter fyller en funktion. Den är det som gör det möjligt att ha gratis sjukvård, utbildning, barnomsorg m.m. Det är inget vi vill ändra på, alla medborgare ska ha rätt till sjukvård m.m ? Det tror jag även ni inom C vill?

Hanna Wagenius sa...

Sven Dufva; Jag tycker inte att det vore trevligt att behöva ha med mig ett utdrag ur brottsregistret varje gång jag sökte jobb bara för att arbetsgivaren ska "göra sin läxa". Låter obehagligt. Dessutom kan människor förändras, saker hända och så vidare. Att säga att arbetsgivare ska "göra sin läxa" är att förenkla debatten alldeles för mycket. Dessutom finns det många som inte vågar byta jobb trots att de inte trivs på sin arbetsplats eftersom de är rädda att hamna sist i LAS-kön. Det leder till ohälsa, sämre produktivitet och lägre tillväxt. Myntet har fler sidor!

Problemet är ju att det där "m.m." har vuxit sig alldeles för stort! Vi lever med världens högsta skatter - men vi har inte världens högsta välfärd. Det går att genomföra mängder av effektiviseringar inom det mesta också i den offentliga sektorn, men incitamenten saknas. Momsen kom för övrigt till som en "tillfällig" skatt. Dog folk som flugor dessförinnan?

peter.wagenius sa...

Sven Dufva;
Nog är det väl landstingsskatten som ska betala sjukvården och kommunalskatten som ska betala barnomsorg, utbildning(förutom högskola) och åldringsvård.
Moms( är till och med skatt på skatt)är väl en skatt som staten smetar ut över allt.
Problemet är att den höga momsen och totala skattetrycket motverkar fler jobb.

Amanda sa...

Så här står det på sossarnas hemsida:

”Vi vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer. Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för de soloföretagare som gör sin första anställning. Vi vill se ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös ungdom och införa ett kraftfullt första-jobbet-avdrag för dem som anställer en långtidsarbetslös ungdom.
Vi ska göra det möjligt att vidareutbilda sig – som ung, som anställd, som företagare eller under perioder då man står mellan två jobb. Vi vill öka antalet platser på Komvux, Yrkesvuxplatser, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och antalet platser på högskolan. Vi investerar i 100 000 nya jobb, praktik och utbildningsplatser, jämfört med regeringen. 50 000 av dessa platser är utbildning. Arbetsförmedlingen ska byggas om till en kompetensförmedling med ett brett paket av utbildningsmöjligheter.Vi föreslår en omfattande modernisering av infrastruktur, bostäder och energisystem. Ett utbyggt ROT-program bedöms skapa 15 000 fler jobb, så länge jobbkrisen kräver det. Vi vill avsätta medel för att rusta upp befintliga bostadsbestånd i miljonprogramsområdena.”

Känns det igen..?