måndag, oktober 23, 2006

Ungdomsdemokrati?

Ibland undrar jag om tjänstemän och politiker verkligen har tillräckligt med kunskap för att sitta på de poster de innehar. Vi kan ju börja med exemplet Vox Humana, ett parti som varje härjedaling känner till. Deras representant i Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid, Michael Bellman, har lagt ett förslag om att ungdomsrepresentanter ska få vara med och besluta om frågor som nämnden tar upp. Han verkar inte ha någon koll alls på det här med demokrati. För att få beslutanderätt måste man vara vald.
Denna information verkar även arbetsgruppen för ökad ungdomsdemokrati i länet ha missat. I sin inledning till Utkast till policy ungdomsdemokrati (2006-06-05) skriver de följande: "Kommunernas och landstingets syn på demokrati är att den handlar om att få vara med och uttrycka sina åsikter och att få påverka men också i att vara delaktig i själva besluten. [...] Den demokrati är till för alla och skall vara oberoende av verbal kompetens, ålder, utbildning/erfarenher, mm." (Mina kursiveringar.)
Läser man det bara lite snabbt låter det ju jättefint, men tittar man lite närmare så inser man att vad de egentligen föreslår är att ungdomarna ska få vara med och besluta. Som tidigare nämnt är detta en omöjlighet, och policyn blir bara ett uttryck för skendemokrati.
I Härjedalen har man gett ungdomsråden i uppdrag att själva fördela de pengar de har rätt till. Det är demokrati. Att låtsas att ungdomar får vara med och besluta är inte demokrati. Det är idioti.

Inga kommentarer: